The Battle Of Kursk

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
Kitabın Adı: The Battle Of Kursk(Kursk Muharebesi)
Kitabın Yazarı: David M. GLANTZ, Jonathan M. HOUSE
Yayınevi ve Adresi: University Press Of Kansas, Usa
Basım Yılı: 1999

KİTABIN ÖZETİ

Kursk Muharebesi II nci Dünya Savaşının dönüm noktalarından biridir. 5-23 Temmuz 1943 tarihlerinde Almanlar ile Sovyetler arasında cereyan eden muharebe dünya tarihine, en büyük tank savaşı olarak geçmiştir. Yazarlar, son zamanlarda araştırmaya açılan Sovyet ve Alman arşivlerini inceleyerek, olayların nasıl cereyan ettiğinin pek açık olmadığı gizemli Kursk muharebesine ışık tutmuşlar.

Elli yıldan fazla süredir tarihçiler ve okuyucular, Alman Doğu cephesinde gerçekleşen Kursk muharebelerinin ilginç ve karmaşık olaylarını anlamaya çalışmışlardır. Yakın zamana kadar, bu muharebeler hakkındaki tek kaynak Alman arşivleridir. Doğal olarak, bu kaynaklar savaşa Almanların gözüyle bakmaktadır. Sovyet arvişlerininde incelenmesi ile, muharebelere daha tarafsız bakılması sağlanmıştır.

1943 yılına gelindiğinde Almanların, Sovyet cephesinde genel bir karşı taarruz yapacak kadar kaynakları mevcut değildir. Alman Genelkurmayı, bunun yerine daha dar bir cephede ellerindeki kuvvetleri toplayarak bir taarruz yapma planını Hitler'e kabul ettirebildi. Bu taarruz için en uygun yer Kursk bölgesi idi. Alman cephe hatlarında, Kursk kasabası civarında bir girme mevcut idi. Hitler'in planı, girmeyi cepheden tespit ederken, kuzey ve güneyden konsantrik bir taarruzla Sovyetleri imha etmekti. Tarihler Mayıs ayını gösteriyordu, taarruz geciktikçe Sovyetler hazırlıklarını artırıp savunma hatlarını kuvvetlendiriyordu.

Operasyona "Citadel" ismi verildi. Ancak, taarruzun günü konusunda Hitler ve cephe komutanları arasında anlaşmazlık vardı. Ordu komutanları, taarruzun biran önce başlamasını istiyordu. Çünkü, yapılan yoğun keşif faaliyetlerinin sonucu Sovyetler'in savunmalarını kuvvetlendirmek maksadıyla cepheye birlik ve malzeme kaydırdıkları yönündeydi. Hitler ise kendi hazırlıklarını tamamlamak, yeni üretilen Tiger ve Panther tanklarını muharebede kullanmak istiyordu. Bu aşamada Kurmayların görüşü, taarruzun hemen başlaması ya da iptal edilmesi yönündeydi. Hitler, diğer cephelerde de durumu pek parlak olmayan Almanya için Citadel operasyonunu son şans olarak görüyordu.

Sonuçta, taarruz 3 Temmuz 1943 günü başladı. İlk beş gün içerisinde Almanlar büyük ilerleme kaydettiler. Ancak sayıca ve malzemece çok üstün olan ve cephelerini sürekli takviye eden Sovyetler karşısında Almanların ilerlemesi durmaya başlamıştı. İlk bir hafta sonrasında muharebelerinin yoğunluğu da azalmıştı. Cephenin bazı yerlerinde kısmen de olsa Sovyet taarruzları başlamıştı. Zaman ilerledikçe, iki taraf da muharebelerden kesin sonuç alamayacağını anlamıştı. Bu sırada Müttefikler de Sicilya adasına çıkarma yapmışlar ve Almanya üzerindeki baskıyı artırmaya başlamışlardı. Bu cephedeki birlikleri İtalya'ya kaydırmak zorunda kalan Hitler, Citadel kod adı verilen bu taarruzu iptal etmek durumunda kaldı.

Muharebeler esnasında Sovyetlerin 200.000, Almanların 50.000 kaybı vardı. Ama esas dikkati çeken nokta ve Kursk savaşına da tarihteki en büyük tank savaşı olma özelliğini veren tank kayıpları idi. Her iki tarafın toplam tank kaybı 3000'den fazla idi. 15 Temmuz 1943 günü Prokhorovka'da karşı karşıya gelen Alman ve Sovyet kuvvetleri, çok dar bir bölgede cereyan eden muharebelerde 1500 tank imha olmuştur.

Sonuç olarak; yazarlar tarihin bu en büyük tank muharebesini harp tarihi ve askeri strateji açısından incelemiş ve tarafsız bir eser ortaya koymuşlardır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
68B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst