Sultan 3. Ahmet Han Kimdir

deep Harbi Aktif Üye
Sultan III Ahmet'in Hayatı
Yirmi üçüncü Osmanlı padişahı. Babası Sultan Dördüncü Mehmed, annesi Rabia Gülnuş Emetullah Sultan olan Padişah, iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, ünlü hocalardan dersler almıştı. Ağabeyi İkinci Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine 1703'te tahta geçti ve tarihte önemli bir yere sahip olan Lale Devri boyunca padişahlık yaptı.

Sultan Üçüncü Ahmed'in ilk padişahlık günleri disiplinden çıkmış yeniçerileri yatıştırma gayreti içinde geçti. Ne var ki yeniçerilere karşı etkili olmayı başaramadı. Sadrazam Çorlulu Ali Paşa, idari konularda Üçüncü Ahmed'e yardımcı olmaya çalıştı, hazine için yeni düzenlemelerde bulundu ve rakipleriyle mücadelesinde ona destek oldu.

27 yıl gibi uzun bir süre tahtta kalan Üçüncü Ahmed, çıkan Patrona Halil İsyanı sonunda, 1 Ekim 1730 tarihinde padişahlıktan çekildi.

Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip eden Üçüncü Ahmed'in devri pek çok yeniliğin yaşandığı bir devir oldu; 1727'de Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk matbaa kuruldu, edebiyat, kültür ve sanat alanında gelişmeler kaydedildi, yeni bir uygulama olarak Avrupa'ya geçici elçiler gönderildi, Yalova'da bir kağıt fabrikası kuruldu, İstanbul'da sık sık çıkan yangınları daha hızlı kontrol altına almak için yeniçeriler içinden bir itfaiye örgütü oluşturuldu, İstanbul'da bir kumaş fabrikası ve bir çini imalathanesi açıldı, her tarafta birçok köşk, saray ve lale bahçeleri yapıldı, ayrıca Doğu kültürünün klasik eserleri ilk kez Türkçe'ye çevrildi.

Sultan Üçüncü Ahmed, Topkapı Sarayı ile Yeni Cami'de birer kütüphane, Ayasofya'da Bab-ı Hümayun'un karşısında bir çeşme (Sultan Üçüncü Ahmed Çeşmesi) ve Derya-i Sim adlı bir su bendi inşa ettirmiştir. Bunlardan başka Üsküdar'da Yeni Valide Cami, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, İbrahim Paşa Cami ve Külliyesi, İstanbul'da Yeni Postane arkasında Da'rül Hadis ve Sebil, Ortaköy Cami önündeki çeşme, Üsküdar Şemsi Paşa'da Hüsrev Ağa Cami önündeki çeşme ve Çubuklu Cami yanındaki Mesire Çeşmesi gibi eserler yine bu dönemde yapılmıştır. Hattat ve şair olan Üçüncü Ahmed şiirlerini "Necib" mahlasıyla yazmıştır.

sultan3ahmet.jpg
Sultan Üçüncü Ahmet Han
1673-1736​
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
9B
şahinbey
Ş
Üst