Sultan 1. Ahmet Han Kimdir

deep Harbi Aktif Üye
On dördüncü Osmanlı padişahı. Sultan Üçüncü Mehmed ile Handan Sultan'ın oğlu olan Birinci Ahmed, 1603 yılında babasının vefatı üzerine tahta geçti. Birinci, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra padişahlar içinde devlet işleriyle en yoğun ilgilenen padişahtı. Döneminin önemli olaylarından biri kardeş katli yasasının kaldırılmış olmasıdır. Birinci Ahmed bu yasa yerine "ekber ve erşet" (aklı selim sahibi olan en büyük aile üyesinin başa geçmesi) sistemini getirmiştir.
Sultan Birinci Ahmed tahta geçtiği sırada Avusturya Savaşı devam etmekte, Osmanlı kuvvetleri Belgrad'dan Budin'e doğru ilerlemekteydi. Peşte ve Hatvan kaleleri savaşmadan ele geçirildikten sonra Osmanlı orduları daha da ilerleyerek Budin'in kuzeyinde bulunan Vaç Kalesi'ni aldı. Ordu, Birinci Ahmed'in emri üzerine Belgrad üzerinden Budin'e doğru ilerledi. 29 Ağustos 1605 tarihinde Estergon Kalesi kuşatıldı ve Ciğerdelen Kalesi fethedildi. 8 Eylül'de Vişigrad, 19 Eylül'de Saint Thomas (Tepedelen) Kaleleri fethedildi. 3 Ekim 1605'te de Estergon Kalesi teslim alındı. Ancak her iki taraf da sosyal ve ekonomik yönden yıprandığı için 11 Kasım 1606'da Estergon-Komorin arasında Zitva Suyu'nun Tuna Irmağı'na döküldüğü yerde Zitvatorok Antlaşması imzalandı ve barış sağlandı. Antlaşmaya göre Estergon, Eğri ve Kanije Kaleleri Osmanlı'da, Rop ve Koman Kaleleri Avusturyalılar'da kalacaktı. Bununla birlikte Avusturya bir kereye mahsus olmak üzere 70 bin altın savaş tazminatı ödeyecekti. Ayrıca Avustuya Arşidükü protokolde Osmanlı padişahına eşit sayılacaktı. Ne var ki bu madde ile Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı olan üstünlüğünü kaybetmiş oluyordu. Zitvatorok Antlaşması ilk bakışta Osmanlılar'ın fazla aleyhine değilmiş gibi görünse de, Osmanlı Devleti'nin artık eski gücünde olmadığı anlaşılıyordu. Nitekim bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona ermiş, siyasi dengeler Osmanlı aleyhine bozulmaya başlamıştı.

sultan I ahmet.jpg
Sultan I. Ahmet
1590-1617
4 Ocak 1610'da altı büyük minareli ve 16 şerefeli olan Sultanahmet Cami'nin temeli atıldı. Sultan Birinci Ahmed, caminin temelleri kazılırken bizzat toprak taşımış ve tıpkı bir amele gibi çalışmıştı. Sultanahmet Cami, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı. Ayrıca Şehzadebaşı Kuyucu Murat Paşa Külliyesi, İstanbul Mesih Paşa Cami, Piyale Paşa Cami, Elmalı Ömer Paşa Cami Birinci Ahmed zamanında yaptırılan önemli mimari eserler arasındadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst