Sınavsız Geçiş Hakkında Genel Bilgi

Ömer
Yönetici
Size verilmiş bulunan tercih haklarının hepsini sonuna kadar kullanınız. "Nasıl olsa sınavsız gecişolacak, beni bir yere yerleştirirler." rehavetine kapılmayınız. Yanlış tercih, eksik tercih yapılırsa herhangi bir programa yerleşememe olasılığı da mevcuttur. Sınavsız geciş yüzde yüz yerleştirme garantisi demek değildir; kurallar ve bilhassa mevcut kontenjanlar çerçevesinde uygulanan bir sistemdir. Daha oncede belirtildiği gibi, Anadolu Universitesi Açıköğretim Fakültesindeki açıköğretim önlisans programlarına da sınavsız geciş yapılacaktır. Buraya yapılabilecek yerleştirmelerde herhangi bir kontenjan sınırlaması yoktur.
Sosyal bilimler ağırlıklı olan bu programları iyi inceleyiniz. Bu programlar, bilhassa bir işyerinde calışmakta olan veya yeni mezun olup da calışmayı düşünen adaylar için cazip olanaklar sunmaktadır. Son yıllarda eğitim-öğretim kalitesinde önemli aşamalar geçiren açıköğretim önlisans programları ile örgün meslek yüksekokulları programları arasında herhangi bir fark yoktur, diplomaları aynıdır.
Dolayısıyla eski ve yeni tüm mesleki ve teknik lise mezunları arzu ettikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğindeki veya buna en yakın açıköğretim önlisans programlarına hiçbir kontenjan sınırlamasına tabi olmadan yerleşebilirler. Tüm İmam Hatip Lisesi mezunları, Açıköğretim İlahiyat Önlisans Programına herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın yerleşebilirler.

Açıköğretim önlisans programları mezunları da Dikey GecişSınavı'na (DGS) girmek ve başarılı olmak suretiyle gerek açıköğretim lisans programlarına gerekse örgün öğretim lisans programlarına devam edebilirler.
ÖN LİSANS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ! İÇ: Bu programın kontenjanı tamamen dolmuştur. Bölüme yerleşen öğrencilerin tamamı o bölümün METEB'inden olan meslek lisesi öğrencilerdir. Örneğin Balıkesir METEB'indeki bir bölüme sadece Balıkesir METEB'ine dahil olan öğrenciler (Balıkesir'deki meslek liselerinden mezun olan) yerleşmişlerdir.
DIŞ: Bu programın kontenjanı tamamen dolmuştur. Bu bölüme önce o bölümün METEB'inde yer alan meslek liselerinden mezun olan öğrenciler yerleştirilmiş ama bunlar kontenjanı dolduramadığı için başka METEB bölgelerinden öğrencilerde bu bölüme yerleşmişlerdir. Örneğin Balıkesir METEB'indeki bir bölüme önce Balıkesir'deki meslek liselerinden mezun olan öğrenciler yerleşmiş ama kontenjan dolmadığı için Bursa veya Çanakkale'deki meslek liselerinden mezun öğrencilerde yerleşmişlerdir.
PUANI OLAN BÖLÜMLER: Bu programın kontenjanı tamamen dolmuştur. Bu bölüme önce o bölümün METEB'indeki meslek lisesi öğrencileri yerleştirilmiş, kontenjan dolmayınca bu bölümü tercih eden diğer METEB'lerden meslek lisesi öğrencileri yerleştirilmiş, kontejan yine dolmayınca bu kez bu bölümü tercih eden normal lise öğrencileri yerleştirilmeye başlanmıştır. Verilen puan değeri o bölüme yerleşen son normal lise öğrencisinin puanıdır.
DOLMADI: Bu programın kontenjanı dolmamıştır. Bu bölüme önce kendi METEB'inden meslek lisesi öğrencileri yerleştirilmiş dha sonra kontenjan dolmadığı için diğer METEB'lerden meslek lisesi öğrencileri yerleştirilmiş kontenjan yine dolmayınca normal liselerden bu bölümü tercih edenler yerleştirilmiş ama yine de bölümün kontenjanı dolmamıştır. Bu yüzden taban puan da oluşmamıştır.
Bu açıklamaları verdikten sonra şimdi de önlisans tercihi yaparken hangi bölümleri hangi sıralama ile tercih etmemiz gerektiğine bakalım.
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, öncelikle kendi METEB lerindeki bölümleri tercih etmeliler. Bizim vereceğimiz listelerde kendi METEB lerindeki İÇ yazan bölümleri tercih ettiklerinde yerleşme şansları en fazla olacaktır. Daha sonra diğer METEB lerdeki bölümleri tercih edebilirler. Diğer METEB lerden tercih yaparlarken öncelikle DIŞ yazan bölümleri seçmelidirler. Bu öğrenciler Puanı verilen veya kontenjanı dolmayan bölümleri de tercih edebilirler. Puanı verilen bölümler, meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin pek tercih etmediği bölümlerdir. Çünkü bu bölümlere yerleşme önceliği meslek lisesi öğrencilerindedir.

NORMAL LİSE ÖĞRENCİLERİ, eğer istiyorlarsa kontenjanı dolmayan bölümleri tercih edebilirler.(DOLMADI) Bu durumda büyük olasılıkla bu bölümlere yerleşeceklerdir. Ancak bu bölümler tercih edilmediklerinden büyük çapta normal lise öğrencisinin bu bölümlere gitmek istememesi normaldir. Öyleyse bu öğrencilerin en fazla tercih yapacağı düşünülen bölümler puan değeri verilen bölümlerdir. Bu bölümler meslek lisesi öğrencileri tarafından doldurulmadığından normal lise öğrencileri bu bölümlere yerleşebilmişlerdir. Normal lise öğrencilerinin İÇ veya DIŞ yazan yani meslek lisesi öğrencilerinin çoğunlukla tercih ettiği bölümleri seçmesi durumunda yerleştirilmeler oldukça zor görülmektedir.


SINAVSIZ GEÇİŞTEN YARARLANACAK MESLEK LİSELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Tüm Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumları
Endüstri Meslek Lisesi
Teknik Lise
Anadolu Meslek Lisesi
Anadolu Teknik Lisesi
Mesleki Eğitim Merkezi
Kız Meslek Lisesi
Meslek Lisesi
Kız Teknik Lisesi
Anadolu Kız Meslek Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi
Anadolu Kız Teknik Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Anadolu İletişim Meslek Lisesi
Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
Anadolu Ticaret Lisesi
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Sekreterlik Meslek Lisesi
Çok Programlı Lise (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim)
Açıköğretim Lisesi (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim)
İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ortopedik Engelliler Çok Programlı Lise
İşitme Engelliler Çok Programlı Lise
Anadolu Sağlık Çok Programlı Lise
Diğer Bakanlıklara ve Kurumlara Bağlı Meslek Liseleri
Sağlık Meslek Lisesi
Spor Meslek Lisesi
Meteoroloji Meslek Lisesi
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
Ziraat Teknik Lisesi
Adalet Meslek Lisesi
Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
Meteoroloji Teknik Lisesi
Demiryolu Meslek Lisesi
Konservatuvar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları

Ortaasya Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları(Türkiye ile anılan ülkeler arasında yapılabilecek anlaşmalara uygun olarak)
Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarına "Sınavsız Geçiş"
Meslek ve Teknik Lise öğrencileri istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğindeki meslek yüksekokullarına kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) öncelikli olmak üzere "sınavsız" olarak yerleştirilme işlemine "sınavsız geçiş" denilmektedir.
METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir.
Her ilde en az bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunur.
Meslek ve Teknik lise öğrencileri kendi alanlarındaki meslek yüksekokullarına; kontenjanlar, METEB, mezun oldukları okulların türleri ve öğrenim süreleri, mezuniyet yılları, meslek yüksekokullarına sınavsız geçişleri için hesaplanacak ortaöğretim başarı puanları (OBP) ve tercihleri gözönünde tutularak öncelikler dikkate alınarak "sınavsız olarak" yerleştirileceklerdir.

Sınavsız yerleştirme işleminde öncelikler nasıl olacaktır?
1.Öncelik: Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri METEB"indeki MYO"larına OBP sırasına göre,
2.Öncelik: Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri METEB"i dışındaki MYO"larına MOBP sırasına göre
3.Öncelik: Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri kendi METEB"indeki MYO"larına OBP sırasına göre,
4.Öncelik: Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri METEB"i dışındaki MYO"larına MOBP sırasına göre,
5.Öncelik: Meslek Lisesi öğrenclieri METEB"indeki MYO"larına OBP sırasına göre,
6.Öncelik: Meslek Lisesi öğrencileri METEB"i dışındaki MYO"larına OBP
sırasına göre yerleştirilir.

Bu öncelikler, yukarıdaki gibi "adayın mezuniyet yılının sınavsız yerleştirme yılına uzaklığına göre" mezun olanların tümünü kapsayacak şekilde devam eder.

"Sınavsız Geçiş" ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?
AÖF"nin kendi alanlarındaki bölümlerine hiçbir öncelik gözetilmeden, kontenjan sınırı bulunan bölümlerine öncelik sırasına göre yerleştirilecektir.
Lisans programlarına (AÖF dahil), kendi alanlarının dışındaki 2 yıllık önlisans (AÖF dahil) programlarına girmek isteyen adayların ÖSS"ye girmeleri zorunludur.
Genel lise çıkışlı adaylar 2 yıllık meslek yüksekokullarına ek yerleştirme döneminde "sınavsız yerleştirme" hakkına sahip adaylar yerleştirildikten sonra ilgili 0,3"li Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilir.
Mesleki ve Teknik Lise mezunları kendi alanları dışındaki meslek yüksekokullarına ek yerleştirme döneminde ilgili 0,3"li Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilir.
ÖSS"ye giren veya MSG"ye başvuran bütün adaylara yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu ile ÖSYS tercih formu gönderilecektir.
Tercihler nasıl ve ne zaman yapılacaktır?
Adaylar tercihlerini ÖSS sonuçları belli olduktan sonra yapacaklardır.
Adayların sınav sonuç belgelerinde ağırlık ortaöğretim başarı puanları eklenmiş olarak Y-ÖSS puanları ile ilgili yüzdelik dilimler yer alacaktır.
Adaylar tercih kılavuzunda belirtilen koşullara uymak şartıyla toplam 24 tercih yapabilirler.
 
qldne1903 DeliFişek
bu konuyu açarak boşa zaman öldürmüşsün bence!
bu ÖSS zıkkımnı kim nasıl yerleştiriyoo çok merak ediyrm!
 
qldne1903 DeliFişek
benm öyle yorum yazmamm sebebi bende meslek lisesiym...
üstelk bu yıl açıldı benm bölüm dahasııı 30 kontnjnı wardı ama qidemedm!
umarım annaşıldım ¿
 
Ömer
Yönetici
bende meslek lisesi çıkışlıyım kardeşimde meslek lisesi çıkışlı. kardeşim 2 defa bu hakkını kullandı sınava girmeden, ben sağlık koşullarım nedeniyle bu hakkımı kullanmadım orası ayrı.

ama kahramanmaraş sütçü imam üniversitesinde bu hakkı kullanıp giren 15-20 arkadaşım var. endüsriyel elektronik bölümümü dersin, santralde enerji üretimi bölümümü dersin.

sonuçda bu başlık bilgilendirme amaçlı vakit kaybı olarak görmene anlam veremedim?
 
qldne1903 DeliFişek
hayr,bak yannış annama... art nietle yazmadım;
ben kedni adıma konuştum!
kiii senn yazdqn bölümler açıqı olan bölümler (=
 
Son düzenleme:
didem irem Yeni Üye
arkadaslar bende meslek lısesı mezunuyum.ılk mezun oldugum sene tercıh yapmıstım ve bı okula yerlestırıldım ama gıtmedım.bu sene yıne tercıh yapıcam ve ossye gırdım.dırek gecıs hakkımı kullanabılırmıyım yıne puan kırılıomu ılk sene tercıh yapıp gıtmedıgım ıcın.??bılgılendırırsenız sevınırım.
 
Ömer
Yönetici
arkadaslar bende meslek lısesı mezunuyum.ılk mezun oldugum sene tercıh yapmıstım ve bı okula yerlestırıldım ama gıtmedım.bu sene yıne tercıh yapıcam ve ossye gırdım.dırek gecıs hakkımı kullanabılırmıyım yıne puan kırılıomu ılk sene tercıh yapıp gıtmedıgım ıcın.??bılgılendırırsenız sevınırım.
Malesef sınavsız geçiş hakkı YÖK tarafından Aralık 2008 tarihli kararname ile kaldırıldı...
 
uzuncan Yeni Üye
iptal edildi ama tekrar yürürlüge girecek arkdaşlar bende anadolu teknik lisesibilgisayar bölümü öğrencisiym.2 yıllık ünv.allahın izniyle direk geçiş yapıcaz(=
 
draJe a.k.a ßinßoa [L .
geçişin kaldırılması kötü oldu maalesef . .
-
yinede bilgilendirdiğin için teşekkürler :)
 
anwhere07 Yeni Üye
benım duyumlarıma göre 2 yıllıklara gecıs bu yıl son olcakmıs kalkmamıs...
onu tam olark bulan var mı acaba ???:confused:
 
octobersky Yeni Üye
ben de eşim için bu konuda arayıştayım ama malesef birçokyerde sınavsız geçiş uygulaması kalktı şeklinde bildirimler var.2010 da bu konuyla ilgili yapılacak uygulamanın netliği hakkında bilgi verebilecek olan varmı
 
boraqqq Yeni Üye
arkadaşlar bişi sorcam ben meslek lisesi okuyorum sınava girdim baraşı aşamadım direk geçişten yararlanabiliyormuyum??? bilgilndirirseniz sevinirim...
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
86B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
4
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst