Cimrilik ile ilgili Ayetler

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Cimrilik ile ilgili Ayetler, Cimrilik ile ilgili Kuran dan Ayetler, Cimrilikle ilgili Ayet

(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Suresi 195. Ayet

Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Al-i İmran Suresi 180. Ayet

Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa Suresi 37. Ayet

Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa Suresi 128. Ayet

Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. Tevbe Suresi 34. Ayet

O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve, “İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı”! denilecek. Tevbe Suresi 35. Ayet

Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Tevbe Suresi 76. Ayet

Allah’a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar (sürecek) bir nifak soktu. Tevbe Suresi 77. Ayet

Allah’ın, içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah’ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Tevbe Suresi 78. Ayet

Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan mü’minlerle, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya; işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Tevbe Suresi 79. Ayet

Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. İsra Suresi 29. Ayet

De ki: “Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.” İsra Suresi 100. Ayet

Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz, O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Muhammed Suresi 37. Ayet

İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Muhammed Suresi 38. Ayet

Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü? Necm Suresi 33 ve 34. Ayet

Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganîdir, zengindir, övülmeye lâyıktır. Hadid Suresi 24. Ayet

Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Leyl Suresi 8,9 ve 10. Ayet

Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez. Leyl Suresi 11. Ayet

Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Leyl Suresi 12. Ayet

Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Leyl Suresi 13. Ayet

Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. Leyl Suresi 14. Ayet

O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Leyl Suresi 14 ve 16. Ayet

Şüphesiz biz, vaktiyle “bahçe sahipleri”ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Kalem Suresi 17. Ayet

(Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. (“İnşaallah” demiyorlardı.) Kalem Suresi 18. Ayet

Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı. Kalem Suresi 19. Ayet

Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü. Kalem Suresi 20. Ayet

Derken, sabahleyin birbirlerine, “Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin” diye seslendiler. Kalem Suresi 21 ve 22. Ayet

Bunun üzerine, “Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın” diye fısıldaşarak yola koyuldular. Kalem Suresi 23 ve 24. Ayet

(Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği halde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar. Kalem Suresi 25. Ayet

Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, “Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız!” dediler. Kalem Suresi 26. Ayet

(Gerçeği anlayınca da), “Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!” dediler. Kalem Suresi 27. Ayet

Onların en akl-ı selim sahibi olanı, “Ben size ‘Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?” dedi. Kalem Suresi 28. Ayet

Onlar, “Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz” dediler. Kalem Suresi 29. Ayet

Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Kalem Suresi 30. Ayet

Şöyle dediler: “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!” Kalem Suresi 31. Ayet

“Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız.” Kalem Suresi 32. Ayet

İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi! Kalem Suresi 33. Ayet

“Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu.” Hakka Suresi 34. Ayet

Kaynak: Diyanet Meali
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
50B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
24B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Üst