Salsa Temel Hareketlerin Yazılı Olarak Anlatımı

goldprincess kıırrrmızıı
Kavram 1: Terminoloji
İlk ölçü 123 ve ikinci ölçü de 456 diye adlandırılır.
"Kapalı Pozisyon" lider ve takipçi'nin sağ ayaklar sol ayaklarının birbirine baktığı pozisyondur.
"Kapanan ayaklar" sol ve sağ ayakların beraber ve yanyana getirilmesine denir.
Sosyal danslarda lider erkek ve takipçi de bayan'dır .
Dönüşlerin takipçinin dönüşleri olduğu varsayılır. Lider'in ayrıca belirtilir.
Lider'in dönüşleri lider sağdan döner veya lider soldan döner diye belirtilecektir.
Takipçinin dönüşleri içeri ve dışarı şeklinde tanımlanır. Bir içeri dönüş takipçinin sağdan dönüşüdür. Bir dışarı dönüş takipçinin soldan dönüşüdür Takipçinin sağdan dönüşü (dışarı dönüş) liderin soluna doğru yapıldığından kavram kargaşasını önlemek için içeri ve dışarı terimleri sağdan ve soldan yerine kullanılır.

Kavram 2: Tutuşlar
Kapalı tutuş ve açık tutuş kavramları standarttır. Kapalı tutuş olmayan her tutuş açık tutuştur.

*Kapalı tutuş
Standart salon dansı tutuşu: Lider sağ eliyle takipçinin kürek kemiğini avuçlar (veya eğer çift çok yakın dans edecekse sağ önkolunu takipçinin sırtının üstüne koyar) ve bayanın sağ elini sol eliyle sol eli doğru açıda olacak şekilde tutar. Standartd dans etiği kapalı tutuşta liderin ne kadar yakın olacağına takipçinin karar verdiğini söyler. Bayan liderin çok yakınlaştığını hissederse tercih ettiği uzaklığı anlaşılır fakat hatasız bir şekilde lideri iterek belirler. Lider takipçi tarafından belirlenmiş uzaklığı muhafaza eder (bazı bayanlar erkeğin daha yakınlaşma zorlamasının kadını çekici bulmalarından kaynaklandığını söylemişlerdir. Buna rağmen yakınlaşmak istemeyen bir kadını yakınlaşmaya zorlayan bir lider kadının bir tepki saldırısına sebep verebilir.)

*Çiftli açık tutuş
Lider takipçinin sol elini sağ eliyle ve sağ elini sol eliyle tutar.

*Çapraz tutuş
Lider takipçinin sol elini sol eliyle tutar ve sağ elini sağ eliyle tutar. holds follower's left hand in his left hand and her right hand in his right hand. Bir figure başlarken takipçinin dışarı doğru dönüşüne izin vermesi için sağ el yukarıda olmalıdır

*Çiftli çapraz tutuş
Bu tutuş çiftli bir tutuş kullanılarak yapılan dışarı doğru dönüşten sonra varılan tutuştur. Kolların bükülü olması istisnasıyla çiftli açık tutuşun aynısıdır. Bu tutuştan çıkmak için basitçe elleri bırakmak çok garip olur. Bunun yerine bu düğümü çözmek için bir başka dönüş (liderin veya takipçinin dönüşü) yapılır.

*Tekli tutuş
Lider herhangi bir eliyle takipçinin herhangi bir elini tutar. En çok bilinen kombinasyonlar erkeğin sol eliyle bayanın sağ elini ve erkeğin sağ eliyle bayanın sağ elini tutmasıdır. Most common combinations are his left to her right and his right to her right. Bu hareketin sonucu çapraz tekli tutuş'tur.

*Serbest Stil
Lider ve takipçi arasinda el tutuşu yoktur. Çift gösterişli ayak hareketleri (footwork-shine) gibi ne isterlerse onu yaparlar.

*Koltukaltı tutuşu
Lider çiftli açık tutuştan başlayarak dirseklerini büker ki bu sayede takipçinin elleri liderin omuzuna gelir sonra dirseklerini içeri katlar ve sonra takipçinin kolları üzerine koyar sonra kollarını aşağı getirir böylece takipçinin kolları erkeğin dirseküstü kollarıyla göğüs kafesi arasında tutulur (koltukaltı hizasında değil birkaç santim daha aşağıda) Bu tutuş çiftli tutuşa bir alternatifdir ve basit ve yan basit hareketlerden oluşan seriler kullanılarak dans edildiğinde kullanılabilir.

Kavram 3: Temel Salsa Dans Adım ve Varyasyonları

Salsa musiği düzenli bir tempoya sahiptir ve normal olarak her müzik ölçüsünde (4/4 ritm) 4 çeyrek nota ya da vuruş (beat) sayılır. Eğer ölçüdeki vuruşlar 1'den 4'e kadar numaralandırılırsa çift numaralı vuruşlar(2 ve 4) ağırlıklı bir şekilde vurgulanmış olanlardır. Ölçüler iki ölçülük veya sekiz vuruşluk ifadeler ( phrase) ile gruplanır. Dakikada 160 vuruşlık bir tempoda (bu salsa müziği için standart aralık içindedir) bir ifade (phrase) 3 saniye surer. İfade (phrase) sınırlarını koymak kolaydır vocalistler ve melodi enstrümanlarının durma yaptığı veya ifade aralarında enstrümanlarda tuş değişikliği olduğu görülür. Aynı zamanda tipik bir salsa şarkısında ritmlerin çoğu ölçü aralıkları yerine ifade (phrase) aralıkları üzerinde tekrarlanır. Dans etmek için iyi bir salsadans müzik koleksiyonu çeşitli şarkıcıların için de olduğu Salsa Fresca - Dance Hits of the '90s dır Rhino label katalog numarası 72195 dir.


Müzik vuruşu
/Dans adımı
Lider
Takipçi


1 /
Ağırlığınızı sağ ayağnıza verin
(Adım 5 te liderin yaptığı gibi)


2 / 1
Sol ayağınızla ileri adım atın (break)
(Adım 6 da liderin yaptığı gibi)


3 / 2
Sağ ayağın üstüne geri sallanırcasına basın (rock)
(Adım 7 de liderin yaptığı gibi)


4 / 3
Sol ayağınızı ağırlık aktarmadan geri getirip kapalı duruşa geçin (close)
(Adım 8 de liderin yaptığı gibi)
5 /
Ağırlığınızı sol ayağa aktarın.
(Adım 1 de liderin yaptığı gibi)
6 / 4
Sağ ayakla geri adım atın (break)
(Adım 2 de liderin yaptığı gibi)
7 / 5
Sol ayağın üstüne ileri sallanırcasına basın (rock)
(Adım 3 te liderin yaptığı gibi)
8 / 6
Sağ ayağınızı ağırlık aktarmadan ileri getirip kapalı duruşa geçin (close)
(Adım 4 te liderin yaptığı gibi)

Bazı dansçılar yukarıdaki tabloda açıklanan lider ve takipçi adımlarının tam tersini yaparlar. Bu liderin 2. vuruşta geri ve 6. vuruşta ileri adım atmasıdır. Lider ve takipçinin adımları birbirinin aynada yansıması gibi olduğundan bu küçük bir fark doğurur.

Birinci adımın 1. vuruşta değil 2. vuruşta meydana geldiğine dikkat edin. Bu çift sayılı vurşlardaki vurgu sebebiyledir. Bir salsa şarkısında ritmin durduğu fakat melodinin devam ettiği anlar vardır ki bu durumlarda 1. vuruşta bekleyip 2. vuruşta break almak istediğiniz için ifade (phrase) başlangıcındaki vuruş durması için durmayı hatırlamalısınız. Bunu yapmazsanız ritm tekrar başladığı zaman vurgusu olmayan vuruşlarda break almış olursunuz ki muhtemelen doğru olmadığını hissi oluşacaktır.

Başlangıç dansçıları sıklıkla salsa vuruşlarını takip etmekte zorlanırlar. Kısmen bunun nedeni 1. ve 2. vuruşlar arasında (melodiyi takip ederken) break alırken sallanmaya eğimli olmalarıdır ve sonuç olarak tüm vuruşu tamamen kaybederler.. Bazı dansçılar gerçekte 2. vuruşta break alırken 1. vuruşta break aldıklarını düşünürler çünkü yanlışlıkla birinci ağır vurgulu vuruşun 1. vuruş olması gerektiğini varsayarlar. Eğer 1. vuruşta break aldığınızdan eminseniz (1. vurgusuz vuruş) ve bunun doğru olduğunu hissediyorsanız bu şekilde dansa devam edebilirsiniz. Her zaman aynı vuruşta break almak herhangi bir ayrı vuruşta break almaktan daha önemlidir. Hangi vuruşta break alınacağını lider seçer ve ne olursa olsun takipçi lideri takip eder.

Yerinde temel adım=break adımlarının çok küçük veya olduğunuz yerde yapıldığı temel adımdır.

Yanlara temel adım=break adımlarının öne ve arkaya olması yerine sağa ve sola alındığı temel adımlardır.

Geriye temel adım=sol ayakla ileri yerine geriye break alınan temel adımdır. Bunda lider birinci takipçi de dördüncü adımda geriye doğru adım atar. Geriye temel adımlar genellikle çiftli açık tutuşta yapılır.

Bacak stilli geriye temel adım=şöyle yapılır. Lider 1 ve 4 nolu break adımlarında hareketli bir şekilde takipçiyi iter. Bu aynı adımda lider ve takipçi serbest olan bacağı (lider için 1. adımda sağ 4. adımda sol bacak serbesttir) dizden kırarak keskin bir şekilde geriye temel adım adım atarlar böylece topuklar kalkar fakat ayakucu yere basılı kalır. Sallama ve ayakları birleştirme adımlarında bir değişiklik yoktur.

Kırık Ayak- (Whiplash)=Omurganın geriye doğru eğilmesi ve başın geriye atılması haricinde Bacak stilli geriye temel adıma benzer Bu hareket genellikle sadece takipçi tarafından yapılır.

Diğer temel adım varyasyonları:
* Müziğin bir tekli vuruşunda öne break almaktan sonra ayakları birleştirin (2 vuruşa yaymak yerine) sonra sağ ayağı geri break almadan tekme atar gibi öne sallayın. İşte budur lider 5. vuruşta ve takipçi de 1. vuruşta tekme atar gibi yapar.
* Arada bir leğen kemiği hizasında vücudunuzu ileri itme ekleyin normal hareketlerden dengeye varmak abacak hareketleriyle olmaktadır.
* Yakın adım poziyonu sırasında ayakları yanyana getirme yerine sağ ayağı sol ayağın önüne çapraz getirin.

Yana yapılan temel adımlar sırasında sağa ya da sola adım atmak yerine ol ya da sağ bacağı yana doğru işaret edip ölçü boyunca öyle tutun. Bacağı işaret eder gibi tutma ayak parmağı yerde ve topuk kalkık olarak yapılır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
5
Görüntülenme
19B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst