Populasyonlar

SüKuN Harbi Aktif Üye
POPULASYONLAR


Sınırlandırılmış coğrafik bölgede yaşayan aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur.Populasyoınlar biyolojik birimdir. Populasyonlarda bir birey doğar, büyür ve ölür ancak populasyonlar varlığını sürdürür.

Populasyonların incelenmesinin sağladığı faydalar şunlardır.

· Canlı ile çevresi arasındaki ilişkileri anlamak

· Doğadaki madde ve enerji akışını tanımak ,önemini kavramak

· Yaşanabilir doğayı öğrenmek ,tanımak ve korumanın önemini kavramak

· Canlıların genetik yapı ve evrimini öğrenmek
POPULASYONLARIN ÖZELLİKLERİ​


1) Populasyon büyüme şekilleri: Populasyona doğum ve içe göçle birey katılarak büyür. Ölüm ve dışa göçle bireyler azalarak küçülür. Eğer populasyonun bulunduğu alanda çevresel koşullar değişmeden kalıyorsa populasyonlarda birey sayısı dengeye ulaşır. Populasyonların gelişme,gerileme ve dengesi şu formülle hesaplanır.

P=Populasyon büyüklüğündeki değişme

A=Doğum + İçe göç (Birey sayısı artışı)

B=Ölüm + Dışa göç (Birey sayısı azalması)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Üst