Özel Hastaneler Yönetmeliği 2011

deep Harbi Aktif Üye
özel hastaneler yönetmeliği son hali 2011, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‎

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, kamu görevi olan ve kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin özel hastanede çalıştırılması durumunda il sağlık müdürlüğünce özel hastanenin faaliyeti geçici olarak durdurulacak ve Sağlık Bakanlığına bildirilecek.
‘Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, tabip ve tabip dışı personel özel hastane kadrosunda sözleşmeyle ve ‘Personel Çalışma Belgesi’ düzenlenerek çalışacak. Çalışanların işten ayrılışları, en geç 5 iş günü içinde müdürlüğe bildirilecek ve çalışma belgesi iptal edilecek. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilecek ve bu personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç 5 iş günü içinde onaylatılacak. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışlarında ise, öncelikle mesul müdür tarafından başlayacak personele çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılacak ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel hastanede çalışabilecek. Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanacak. Tabibin/uzmanın diploması ve uzmanlık belgesi ile çalışma belgesinin noter ya da müdürlük onaylı örneği, poliklinik odasında hastaların rahatlıkla görebileceği bir yere asılacak. Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilecek. Yönetmeliğin ‘Hastanenin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması’ maddesi ise ‘Kamu görevi olan veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin özel hastanede çalıştırılması durumunda müdürlükçe, denetim formunda öngörülen sürelerde özel hastanenin faaliyeti geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir" şeklinde değişti. Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ile özel hastaneden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, 30 gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunacak. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmayacak. İldeki planlamanın daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakati alınarak 30 günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilecek....

A.A
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst