MySQL Insert(Insert Into - Veri Eklemek)

hortLak

c ε ή κ
INSERT INTO ifadesi veritabanı tablosuna yeni kayıt eklemek için kullanılır.
Insert Into - Veri Eklemek

INSERT INTO ifadesi veritabanı tablosuna yeni kayıt eklemek için kullanılır.

Syntax

INSERT INTO tablo_adi

VALUES (deger1, deger2,….)

You can also specify the columns where you want to insert the data:

INSERT INTO table_name (column1, column2,…)

VALUES (value1, value2,….)

Verileri PHP ile sorgulayıp işlemek için mysql_query() fonksiyonu ile sorgu yapılır.Bu fonksiyon MySQL başlantısına sorguyu gönderir.

Örnek

Önceki bölümümüzde “adi” , “soyadi” ve “yas” olarak 3 öğeli “Arkadas” adında bir tablo oluşturmuştuk. Bu örneğimizde de aynı örneği kullanıyoruz.”Arkadas” tablosuna yeni veriler ekleyelim:

PHP:
<?php 

  $con = mysql_connect(”localhost”,”sadece”,”sadeceo″); 

  if (!$con) 

  { 

  die(’Bağlanamadı: ‘ . mysql_error()); 

  } 

  mysql_select_db(”my_db”, $con); 

  mysql_query(”INSERT INTO person (adi, soyadi, yas) 

  VALUES (’sa’, ‘de’, ‘ce′)”); 

  mysql_query(”INSERT INTO person (adi, soyadi, yas) 

  VALUES (’ce’, ‘de’, ‘sa′)”); 

  mysql_close($con); 

  ?>


Veritabanına Formdan Veri Eklemek

“Arkadas” tablosuna veri eklemek için bir HTML forum oluşturalım:

HTML:
<html> 

  <body> 

  <form action=”insert.php” method=”post”> 

  adi: <input type=”text” name=”adi” /> 

  soyadi: <input type=”text” name=”soyadi” /> 

  yas: <input type=”text” name=”yas” /> 

  <input type=”submit” /> 

  </form> 

  </body> 

  </html>


Kullanıcı bilgileri girdikten sonra submit butonuna tıklayınca, form bilgileri “insert.php” sayfasına aktarılır. “insert.php” dosyası veritabanına bağlanarak verileri mysql tablolarına ekler.

Daha sonra,mysql_query() fonksiyonu ile yeni bilgiler tablolara eklenir.

Aşağıda “insert.php” dosyamızı tasarlayalım:

PHP:
<?php 

  $con = mysql_connect(”localhost”,”sadece”,”sadeceo″); 

  if (!$con) 

  { 

  die(’Bağlanamadı: ‘ . mysql_error()); 

  } 

  mysql_select_db(”my_db”, $con); 

  $sql=”INSERT INTO person (adi, soyadi, yas) 

  VALUES 

  (’$_POST[firstname]’,'$_POST[lastname]’,'$_POST[age]’)”; 

  if (!mysql_query($sql,$con)) 

  { 

  die(Hata: ‘ . mysql_error()); 

  } 

  echo “1 Kayıt Eklendi”; 

  mysql_close($con) 

  ?>
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Üst