Meme Sağlığı

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Meme kanseri tehlikesi her yaştaki kadın için mevcut olmakla
birlikte yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Bu nedenle kadınlara göğüslerini iyi
tanımaları önerilmektedir. Göğüslerin büyüklüğü veya küçüklüğü ve biçimi
kadından kadına değiştiği gibi göğüslerin ele nasıl geldiği de kadından kadına
değişiklik göstermektedir. Kimi kadının göğüsleri oldukça yumuşaktır,
kimisininki ise yumru yumrudur. Bu nedenle her kadın kendisi için neyin normal
neyin ise anormal olduğunu bilmelidir. Örneğin göğüste bir kitle, çukurlaşma,
biçiminin değişmesi, kaşıntı, meme başından akıntı gelmesi veya kızartı
görülmesi ya da meme başı daha önce içeri kaçık değilken şimdi içeriye kaçmış
olması gibi herhangi bir anormallik görüldüğünde doktora gidilmelidir.
Göğüslerin adet günlerinden evvelki günlerde gerilmesi, yumrulu olması ve
sancıması normaldir. Bu nedenle göğüs kontrolü adet bittikten birkaç gün sonra
yapılmalıdır. Adetten kesilmiş olan kadınlar, düzenli olarak kontrol etmek
koşuluyla, ne zaman isterlerse göğüslerini kontrol edebilirler ama akılda kolay
kalması için her ayın başında kontrol yapılması iyi bir fıkirdir. 40 yaşını
geçmiş olan kadınlar kendi göğüslerini kendileri düzenli olarak kontrol
ettikleri kadar yılda bir de doktora göğüslerini muayene ettirmelidirler.
Annelerinde veya kız kardeşlerinde 50 yaşından önce veya sonra yahut adet
kesiminden önce göğüs kanseri görülen kadınlar için kanser tehlikesi daha
büyüktür. Göğüslerinden birinde daha önce göğüs kanseri bulunan, hiç çocuk
doğurmamış olan veya ilk çocuğunu 30 yaşından daha sonra doğurmuş bulunan, 50
yaşlarının sonuna doğru adetten kesilmiş olan ve 13 yaşlarından önce adet
görmeye başlamış olan kadınlar için de tehlike oranı yüksektir.
Araştırmacılar bebeklerini emziren kadınların göğüs kanserinden korunup
korunmadığını araştırmaktadırlar. Bebeği emzirirken kadınların vücudunda
üretilen bir hormonun kadınları bir miktar koruduğu tahmin edilmektedir. Ancak
bu bebeğini emziren her kadının göğüs kanserine tutulmayacağı anlamına
gelmemektedir. Bu yönde daha çok araştırma yapılması gerekmektedir.
Bazı bilim adamları da posası zengin gıdalardan olan, ekmek, makarna, şehriye,
pilav ve diğer tahılların yanı sıra bol bol meyve ve sebze yemenin kanserden
korunmakta rol oynadığını ileri sürmektedirler. Ancak bu konuda da daha çok
araştırma yapılması gerekmektedir. Göğüs kanserinde olduğu gibi diğer
kanserlerde de hastalık hakkındaki bilgileri
okumak veya kanser hakkında konuşmakla kişinin kansere yakalanmayacağını
bilmeniz önemlidir. Bazı kişiler bu tür inançlara sahip olsalar da bu düşünce
doğru değildir. Kanser kişinin geçmişte yaptığı bir kötülüğün de cezası
değildir.
Tedavideki Gelişmeler…
Meme kanserinin tedavisindeki gelişmeler artık kanser hastalarının
göğüslerinin alınmasını gerektirmemektedir. Mamografi denilen meme röntgeni
yoluyla, daha hasta veya doktoru kanserin farkına varmadan tümör çok küçükken ve
hastalığın başında yakalanabilmektedir. Böylece, hastalığın başarıyla tedavi
edilme şansı artmakta ve memeyi tamamen almadan kanserli bölümü ameliyatda
çıkarmak mümkün olmaktadır.
Meme Alınmadan Tedavi
Kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmamışsa, cerrah yalnız tümörü
ve hemen etrafındaki hücreleri alır. Böylece, memenin ancak kanserli olan kısmı
alınır ve meme biçimini ve duruşunu mümkün olduğu kadar korur. Bu ameliyata
tümör ameliyatı denir. Meme kanserinin koltuk altındaki lenf bezlerine de
bulaşma olanağı nedeniyle bu bezler de ameliyatla alınır. Meme veya tümör
ameliyatı geçiren kadınlar arasında yapılan araştırmalarda hayatta kalabilme
şansı bakımından herhangi bir fark olmadığı görülmektedir.
Tümör Ameliyatının Sakıncaları Nelerdir ?
Memenin alınması yerine yalnız tümör ameliyatı geçiren hastalara
ameliyattan sonra altı hafta süreyle haftada beş gün ışın tedavisi
uygulanır. Hastalar çoğunlukla bu tedaviden şikayet etmezler. Meme kanserinin
erken teşhis edildiği vakalarda hastanın iki seçeneği vardır.
Bunlardan biri tümörün ahnması ve ışın tedavisidir. Diğeri ise, ışın tedavisi
yapmadan memenin alınmasıdır.
Diğer Tedavi Yolları Nelerdir ?
Kemoterapi ve hormon tedavisi ilaç tedavisidir. Kanserin tekrarlaması
tehlikesi karşısında doktorlar, ister memenin tümü isterse sadece tümör alınmış
olsun, hastaya ilaç tedavisi de yaparlar. Kemoterapinin yan etkileri olmakla
birlikte uzun süre devam etmez ve ilaçlarla kontrol altına alınabilir.
Memesi Alınan Kadınlara Yeni Meme Takılabilir Mi ?
Cerrahlar göğsü alınan kadınlara kendi derilerini ve dolgu
maddelerini kullanarak yeni bir göğüs takabilirler. Dolgu maddesi kullanarak
yapılan göğüslerde ihtilaf konusu silikon maddesi yerine tuzlu su
kullanılmaktadır. Kadınlar, çoğunlukla, sütyenin içine konulan takma memeleri
(proaaa) tercih etmektedirler.
Meme Sağlığının Korunması İçin Neler Yapılabilir ?
Kadınlar memelerini düzenli olarak kontrol etmeli ve yılda bir kez de
doktora muayene ettirmelidirler. Memede görülen her yumru kanser değildir ama
gene de doktora sorarak tedbirli olmak gerekir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst