Türk kadını göğüs büyütüyor

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Türk kadınlarının en sık başvurusu ise, göğüs büyütme ameliyatlarına oluyor.
Her kadın estetik ölçülere sahip, güzel göğüsler ister. Ancak, gerçekte pek azı göğüslerinin şeklinden ve büyüklüğünden memnundur. Göğüslerini büyütmek veya küçültmek isteyenler, estetik cerrahların kapısını çalıyor. Kartal Devlet Hastanesi Estetik Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. Tayfun Aköz, Türk kadınının en çok meme büyütme ameliyatlarına rağbet ettiğini söyleyerek, meme estetiğindeki son gelişmeleri anlattı, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı…
Meme estetiği için en uygun mevsim hangisi?
Meme estetiği her zaman uygulanabilir bir cerrahi girişimdir. Ancak, giysilerin örtücülüğünün azalmaya başladığı ilkbahar ayları, bu ameliyatların en çok talep edildiği zamandır. Yaz aylarında planlanan tatil sürecine hazırlanan kadınların, vücut hatlarını daha güzel görme isteği, bu cerrahi işlemlerin yoğun uygulanmasını sağlar. Bu arada, yaz aylarının sıcak ortamı nedeni ile ameliyat isteğinde oluşan azalma, tatil dönüşü kadınların yeniden estetik cerrahlara artan başvurusu ile sonuçlanır.
Göğüs estetiğinden sonra güneşlenme konusunda kısıtlamalar olur mu?
Estetik cerrahi girişimleri sonrasında, operasyon alanının iyileşmesi yaklaşık bir hafta süre alır. Ayrıca, bazı hastalarda az miktarda da olsa morluklar oluşabilir. Bu morlukların asıl nedeni olan yumuşak doku içerisindeki parçalanmış kan ürünleri, güneş ışınlarından olumsuz etkilenir ve korunmadığı takdirde deri renginde koyulaşma yapabilir. Bu nedenle, morlukların geçmesini beklemek veya güneş koruyucularını dikkatli kullanmak önerilir.
Silikon mu, yoksa su dolu torbalarla meme büyütmek mi daha sağlıklı?
Silikon jel içeren proaaalerle yapılacak klinik ve deneysel çalışmaların uzun dönem sonuçları alınana kadar, Amerika’da silikonlu proaaalerin kullanımı, 1992 yılında sınırlandırılmıştır. Ancak, bu ameliyatın yoğun uygulandığı diğer ülkeler bu sınırlamaya gitmemiştir. Bu süreçte yapılan çalışmalar, silikon jelli proaaalerin tuzlu serumla doldurulmuş proaaaler gibi güvenle kullanılabileceğini göstermiştir.
Pek çok yöntem arasından en ideali hangisi?
Proaaain yerleştirilmesinde ameliyat giriş yerini belirlerken, hastanın göğüs ucu büyüklüğü, seçilen proaaain tipi, hasta beklentileri, estetik cerrahın alışkanlığı gibi faktörler göz önüne alınır. En ideal giriş yeri; ameliyatın oluşturduğu doku travmasının en az olduğu, yumuşak dokuların en az kat edildiği yer olmalıdır. Bazen hastalar ameliyat izinin yerleşim yerinin belirleyicisi olmak ister. Bu durumda olası sonuçları belirterek, hasta tercihini ön plana almak uygun olur.
Silikonların ne kadar zamanda bir kontrol edilmesi uygun?
Birkaç yılın ardından değiştirilmesi gerekiyor mu? Proaaa içersin ya da içermesin tüm kadınların yılda bir kez göğüslerini hekimine kontrol ettirmesi uygundur. İlginç olan nokta, göğüs büyütme ameliyatı geçirmiş kadınlar bu konuya gerekli hassasiyeti gösterirken, diğer kadınlar ancak bazı şikâyetleri olduğunda cerrahlara başvurmaktadır. Herhangi bir sorun oluşturmadıkça proaaa değişimine gidilmez. Uzun dönemde vücudun yaşlanması ile meydana gelecek deformasyonlar, proaaali göğüslerde de doğal olarak oluşacaktır. Yaşla birlikte ortaya çıkan böylesi durumlarda yenileyici işlemler uygulanabilir.
Silikonlar ya da diğer dolgu maddeleri patlayabiliyor mu?
Göğüs kafesine zarar verecek şiddetteki sert travmalar, proaaalerin patlamasına neden olabilir. Bu durumda tuzlu serum içeren proaaalerin içeriği vücut tarafından emilir ve sorun oluşturmaz. Çok şiddetli olmayan travmalarda silikonlu proaaalerin içeriği, proaaa çevresinde vücudun oluşturduğu zar içinde kalır ve dışa açılmaz. Bu zarı parçalayacak şiddette travmalarda silikon jel doku içine yayılabilir, ancak hayati tehlike oluşturmaz.
Bu operasyonlar kaç yaşından itibaren yapılabilir?
Kişilerin fiziki ve ruhi gelişimini tamamladığı yaşlardan sonra bu ameliyatlar yapılabilir. Genellikle 18 yaş, alt sınır olarak kabul edilir.
Silikonlu göğüsleri olan kadınlarda hamilelik döneminde ya da süt verme döneminde ne tür sorunlar ortaya çıkabilir?
Ameliyat tekniği, mevcut süt bezleri ve kanallarını etkilemeden gerçekleştirildiği için süt verme konusunda sorun oluşmaz. Ancak, tüm kadınlarda doğum sonrası göğüslerde artmış enfeksiyon olasılığı söz konusudur. Bu nedenle, silikonlu göğüsler için bu konu daha çok hassasiyetle izlenmeli, göğüs ucu temizliğine dikkat edilmelidir. Hamilelik ve süt verme, memelerde az da olsa deformasyon oluşturabilir. Bu durumda hastalar yeni bir ameliyat isteğinde bulunabilir.
Kanser riskini artırmaz
Silikon çıkarıldıktan sonra estetik sorunlar yaşanır mı?
Proaaaler çıkarıldıktan sonra doğal olarak, göğüslerde bir deformasyon oluşmaktadır. Hastanın isteğine göre, aynı seansta, mevcut meme hacmi ve dokusu yeniden şekillendirilebilir.
Silikonlu göğüslerin kanser riski daha mı fazla?
Günümüze kadar yapılmış çalışmalar ve uzun dönem gözlemlerde, silikonlu göğüslerde kanser riskinin silikonsuz göğüslerden daha fazla olduğu görülmemiştir. Ayrıca, silikonun memede kanser yapıcı etkisinin olmadığı, silikonlu ya da silikonsuz tüm kadınların eşdeğer kanser riski taşıdığı anlaşılmıştır. Bu durumda, silikonun kanser yaptığını söyleyemeyiz. Her göğüs sorununa uygun tedavi yöntemi var
Proaaa takarak şekil veriliyor
Memelerin değişik türde proaaaler kullanılarak büyütülmesi ve yeniden şekil verilmesi işlemine ‘meme büyütme’ denir. Teknik olarak proaaaler meme altı, koltukaltı ve meme ucu çevresi gibi değişik bölgelerden küçük kesiler aracılığıyla kas altına ya da üstüne yerleştirilebilir. Ameliyat süresi bir-iki saattir ve genel anesaaai veya damar içi sakinleştirici etkisi altında uygulanır. Hastanede kalmak gerekmeyebilir. İşe dönüş iki-dört günde olur. Riskleri kanama, enfeksiyon, duyu azalması veya artması, proaaa çevresinde ağrılı kapsül oluşması, asimetri, izlerin belirginleşmesi ve proaaain zamanla sızarak küçülmesi olabilir.
Sırtı ağrıyana meme küçültme
Büyük ve sarkık memelerin küçültülmesi işlemine ‘meme küçültme’ deniyor. Bu girişim özellikle memelerin büyüklüğü nedeniyle oluşan boyun, sırt ve kol ağrılarının ortadan kalkmasına yaradığı için estetik olduğu kadar tedavi amaçlı da düşünülebilir. Meme küçültme ameliyatından, erkeklerde görülen ve yağ emme ile tedavi edilemeyecek derecede ileri meme büyümesi durumlarında da yararlanılabilir. Teknik olarak genellikle memenin altında ve meme ucunun çevresinde yapılan kesiyle, fazla meme dokusu ve deri çıkartılır. Meme ve meme ucu yukarı kaldırılarak, yeniden şekillendirilir. Ameliyat süresi üç-dört saattir ve genel anesaaai altında uygulanır. Hastanede kalış süresi bir gündür. Bazen hastanede kalmak gerekmez. İşe dönüş iki-üç hafta içinde gerçekleşir. Riskleri enfeksiyon, kanama, duyu azalması, asimetri, deri ve meme ucu hasarı, süt verememe ve izlerin belirginleşmesidir.
Sarkık göğüse ‘asma tekniği’
Sarkma durumunda, fazla ve gevşek derinin alınarak, meme ve meme ucunun yukarı kaldırılması işlemidir. Teknik olarak, memenin alt yarısında yapılan bir kesiyle fazla deri alınarak sarkıklığı giderilir ve meme ile meme ucu yukarı kaldırılarak yeniden şekillendirilir. Ameliyat süresi bir-üç saattir ve genel anesaaai veya damar sakinleştirici etkisi altında uygulanabilir. Hastanede kalmak genellikle gerekmez. Operasyon sonrasında işe dönüş, genellikle yedi-10 gün içinde gerçekleşir. Bu tekniğin başlıca riskleri enfeksiyon, göğüsler arasında asimetri, duyu azalması, süt verememe, deri hasarı ve iz belirginleşmesidir. Memesi alınana yeni organ yapılıyor
Meme rekonstrüksiyonu nedir? Kimlere yapılır?
Meme kanseri nedeniyle cerrahi olarak alınan memenin yeniden yapılandırılmasıdır. Silikon, serum içeren proaaaler veya hastanın kendi dokusu kullanılarak gerçekleştirilebilir. Zamanlama olarak memenin alındığı ameliyat sonrası dönemde ya da aylar, yıllar sonra gecikmeli olarak uygulanabilir. Ameliyat süresi ilk rekonstrüksiyon ameliyatları için proaaa kullanımında biriki saat, fleb kullanımında üç-beş saattir ve genel anesaaai altında uygulanır. Ağır egzersizlere proaaa kullanımından yaklaşık altı hafta sonra, fleb kullanımından ise sekiz hafta sonra başlanabilir. Başlıca riskleri enfeksiyon, kanama, duyu azalması, asimetri, deri hasarı ve izlerin belirginleşmesi olabilir. Proaaa kullanımından sonra ağrılı kapsül oluşabilir. Fleb kullanımından sonra karın duvarında fıtık veya zayıflık ortaya çıkabilir.
Erkekler de meme ameliyatı yaptırıyor mu?
Özellikle ‘jinekomasti’ diye adlandırılan kadın tipi göğüs büyümesi olan erkek hastalar ameliyat için bize başvurmaktadır. Bazen doğumsal olarak göğüs kası gelişmeyen ya da bulunmayanlar, hasta için özel olarak yaptırılan proaaalerle ameliyat edilmektedir. Silikon, yüzde 15 his kaybınaneden oluyor
Kadınlarda silikonameliyatlarından sonra hiskaybı oluyor mu? Cinselhayatları etkileniyor mu?
Ameliyattan sonragöğüs ucunda his kaybıolasılığı yüzde 15 kadardır.Birçok hastada bu durumbir süre sonradüzelmekteyken, nadirenkalıcı his azalmasıdurumları oluşabilir. Ameliyat sonrası göğüsgörüntü ve yapısındakidramatik iyileşme,hastalarda özgüven artışı,giyim alışkanlıklarındaiyiye doğru gidiş, doğalolarak cinsel hayata pozitifkatkı sağlamaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst