Kelimelerin Eski Dildeki Anlamları

LAL
Moderatör
Kelimelerin Eski Dildeki Anlamları
Türkçe Kelimelerin Eski Dildeki Manaları
Eski Dil Kelimeler
Eski Dil Sözlüğü


Acıyan:RAİF

Adalet, doğruluk:ADL

Adet, tören:DEB

Ağırbaşlılık, vakar:VAK

Ağız:FEM-DEHEN

Ağlatma:IBKA

Akıllı:LEBİB-LEBİBE

Alametler, işaretler:ALAİM

Alın:NASİYE

Altın:ZER

Ameller, istekler:AMAL

Anahtar:MİFTAH

Anlama, kavrama, kavrayış:FEHİM

Anne.:MADER

Anne:EM-ÜM

Aralık ayı:BİRİNCİ KANUN-İLK KANUN

Araştırma, inceleme:AMAR

Arka, sırt:ZAHR

Arkası sıra:DERADAP

Asla, hiçbir zaman:EBEDA

Aslan:ŞİR-ESED

Asma, bağ kütüğü:REZ

At, beygir:ESB

Atasözü:DARBIMESEL

Ateşler:NİRAN

Atlı haberci, postacı:ÇAPAR

Ay tutulması:KESF

Ayırıcı özellik:ŞİAR

Ayna:MİRAT

Aysberg:CUMUDİYE

Azı dişi:NAB

Baba, cet:EB

Bağırsaklar:EMA

Bağlı kılma, kısıtlama:TAKYİT

Balık:MAHİ

Balta:TEBER

Başhekim:SERTABİP

Bayağı insanlar:EDANİ

Bayrak:RAYET

Belediye:URAY

Belirti:NİŞANE

Bencillik:ENANİYET

Benzer, eş, aynı anlamında sözcük:NİD

Berber:pERUKAR

Berrak, duru:NAB

Beşte bir:pENÇİK

Beyazlanma, ağarma anlamında sözcük:İBYİZAZ

Biçimsel anlamında bir sözcük:SURİ

Bilgi, sağlam kanıt:İKANİ

Bilgiçlik taslayan:MALUMATFURUŞ

Bir şeyin geçmişi:SİBAK

Bir yazıya eklenen parça:ZEYİL

Bırakma,salıverme:ITLAK

Bitiştirme, birleştirme, iki şeyi birbirine ekleme:İLSAK

Böğürtlen:BÜK

Boy, endam:KAD

Boylam:TUL

Boynuzdan yapılan bir tür boru:NEFİR

Bozma, feshetme:FEK

Bülbül:ANDELİB

Burun ucu:KALAK

Cam, kristal:MİNA

Cehennem:TAMU

Çekinme, razı olmama:İBA

Çekirge:MİK

Çeyrek:RUBU

Cıva:ABEK

Çizme:MUSE

Çocuklar:EFTAL

Çok bağışta bulunan:MİNAM

Çok konuşan,geveze anlamındaki sözcük:RAAD

Çok olma durumu, çokluk, bolluk. Kalabalık:KESRET

Çok sık kadın boşayan erkek:MITLAK

Çöl:TİH

Cömertlik, iyilikseverlik:SEMAHAT

Çukur:ÜKRE

Dağ eteği, çayırlık, çimenlik:RAG

Dağ:CEBEL

Daha doğru, en sağlam:ASAH

Damar:REG
Damla hastalığı:NIKRİS

Davul:TABL

Değme, dokunma:MES

Delip geçen, içe işleyen:NAFİZ

Demir:AHEN

Deri kalkan:DARAKA

Derin hale getirme:İKAR

Derinlik:UMK

Derinlikler:AMAK

Deve:ŞÜTÜR

Devirler, çağlar, zamanlar:EDVAR

Dilek:KAM

Dilenci:SAİL-GEDA

Dinç, güçlü, kuvvetli:TÜVANA

Dinlenme, istirahat:AJ

Dışarı çıkarma, dışarı atma:ITRAH

Diyalektik:CEDEL

Doğuştan kör:NABİNA

Doku:NESİÇ

Dokumacılıkta, tüle benzer ince ve saydam bir kumaş:SAKANGUR

Dolum, dolma, doluluk:MELA

Dönence:MEDAR

Dördüncü:RABİA

Dörtte bir, çeyrek:RUBU

Dostlar, arkadaşlar:İHVAN

Doyurma:İŞBA

Dudak:LEB

Düğün yemeği:URS-URAS

Düşman:ADU

Düşmanlar, hasımlar:HUSUM

Duvar:DAR

Ekim ayı:BİRİNCİ TEŞRİN

Ekmek:NAN

El:DEST

Elbise, çamaşır:CAME

Elma:SİB

En azından, asgari:LAAKAL

En sefiller, pek aşağı:ESFEL

En sonra bulunan, sonuncu:HATEM

En tatlı:AZEB

Engel, uymazlık:BEİS

Enine, enlemesine:ARZANİ

Er, erkek:NER

Erik:ALU

Erkeğin kadını boşaması:TALAK

Erkekler:RİCAL

Eş, zevce:REFİKA

Eşek:HAR

Eşik:ASİTANE

Estetik:BEDİA

Et:LAHM

Etek:DAMEN

Eziyet, sıkıntı, azap:RENC

Faiz:RİBA

Fakat, ama, ancak anlamında sözcük:LİK

Fiiller, eylemler anlamında sözcük::EFAL

Gayri, başka:SİVA

Gazete:CERİDE

Gece:ŞEB-LEYL

Geceler:LEYAL

Geçip gitme, sona erme:MÜRUR

Gelin, yeni evlenmiş kadın:ARUS

Gelin:ARUS

Gemi demiri:MİRSAT

Gemi:SEFİNE-SABİHA-KEŞTİ

Geometri:HENDESE

Geri çeviren, reddeden:RAD

Geri döndürme, geri çevirme:REKS

Gidiş, gelip gitme:REFTİ-REFT

Giyen,giyinmiş:LABİS

Giysi, giyecek:RUBA-LİBAS

Gökbilim,astronomi:FELEKİYAT

Gökkuşağı:TİRAJE

Gömlek:KOMİS

Görme:RÜYET

Gösterme:İRAE

Göz:AYN-DİDE

Gözyaşı:EŞK

Güç, iktidar elde etme:NAMİYE

Güçsüz bırakma:İHAN

Gün:RUZ-YEVM

Güneş:ŞEMS

Günlük olayların yazıldığı defter:RUZNAME

Güreş:AFTAB

Gürültü:VEGA

Güzel kokulu şey:ŞEMİME

Haberci, ulak:SAİ

Halkın İstanbul’daki yabancılara, özellikle Fransızlara verdiği ad:DİDON

Hasta:BİMAR

Hastalık, dert:DA

Herhangi bir şeyin küçük parçası:ŞİRZİME

Hesap defteri:ABAR

Hevesler, istekler:EHVA

Hiddet, öfke, kızgınlık:KAKINÇ

Hokkabazlık, el çabukluğu:ŞABEZE

Hor görülen,aşağılanmış olan:AHKAR

Horoz:DİK

Hükümetin, hazinenin malı olan, beylik:MİRİ

İbadet:KUNUT

İç, öz, asıl, merkez:SAMİM

içi taşla örülü kuyuya verilen ad:RES

Temize çıkarmak:ABRAMAK

İhtiyarlık:ŞEYB

İkiz:TEVEM

İklimler:EKALİM

Ilgın ağacı:AC

İlkbahar:NEVBAHAR

İnsanlar, kimseler:KESAN

İntegral:TAMAMİ

İntikam:SAR

İyi cins at:SAFİN

Kadın:ZEN

Kadınla, kızlar:İNAS

Kahramanlar, yiğitler:ASÜD

Kale hendeği:UR

Kalıba dökme:İSAGA

Kamış:NAY

Kan pıhtısı:ALAK

Kan:DEM

Kanat:BAL

Kanser:AKİLE

Kaplan:BEBİR

Karanlık:ZULMET

Karınca:MUR

Karında su biriktirme hastalığı:AMAR

Kaş:EBRU

Kasım ayı:İKİNCİ TEŞRİN-SONTEŞRİN

Katıksız, saf:RAİK

Kaz:BAT

Kazalar, belalar:AVARIZ

Kemik:AZM

Kent, şehir:ŞAR

Kılıç:TİG-SEYF

Kilise çanı:NAKUS

Kimse:KİMESNE

Kimseler, insanlar:KESAN

Kip:SIYGA

Kırmızı renkli olan:LALİN

Kök tutmuş, köklenmiş:RİŞEGİR

Koku:BU

Kolay:ASAN

Konsolos:ŞEHBENDER

Köpek:SEG-SEK

Korkan, ürkek:REMENDE

Korku, heyecan:REV

Korku:BİM

Körpelik, tazelik:TARAVET

Kötü iş yapma, kötülük etme:İRTİKAP

Kötülükçü, fesat kimse:ŞERİR

Kovma:İBAD

Köyle ilgili, köylü:RUSTAİ

Küçük mızrak:NİZEK

Kumaş:KALA

Kurban bayramı:ADHA

Kuş gagası:NUL

Kuşluk vakti:ÇAŞT

Kuvvetler, güçler:KUVA

Mektup, mesaj ulaştırma:BELAĞ

Mermer:RUHAM

Mimaride yapıları örten süslü çatı ve saçaklar:ARASTAK

Müjde, müjdeli haber:SAVA

Mum, balmumu:ŞEM

Mutlu etme, mutluluk verme:İSAD

Nevale, azık:TUŞE

Oburlar:EKELE

Öç, intikam:SAR

Odun, ağaç:UÇARI

Öfke:RİS

Öğrenci:ŞAKİRT-TİLMİZ

Oğul, evlat:İBN

Öğüt, akıl verme:NUSH

Öğüt, nasihat:MEVİZE-NUSH

Ok atıcı, okçu:KEMANKEŞ

Ok:TİR

Oklar:NİBAL

Ömürler, hayatlar, yaşlar:AMAR

On sayısı:AŞR

Örtme, gizleme:SETR

Örümcek:ANKEBUT

Otlar:ERA

Oturan, oturmuş anlamında birleşik sözcükler oluşturan sözcük:NİŞİN

Özgürlük yanlısı olanlar:AHRAR

Papağan:TUTİ

Parlaklık, göz alıcılık:REVNAK

Parlama:LEM

Peçe, yaşmak:LİSAM

Pek az, çok aşağı:EDNA

Pirinç:ERZ

Rüzgar, esinti:RİH

Saf, arı, katıksız:NAB

Sağır:ASAM

Sanık:MAZNUN

Şarap:HAMR

Satrançtaki vezir:FERZ-ASAF

Sefil, pek aşağı:EZFEL

Şehir:ŞAR

Sermaye, kapital:RESULMAL

Sıcak suda haşlama:NAK

Sıcaklık, hararet:TEB

Sığır çobanı:RAİ

Sıhhi:ZENİ

Şiirler:EŞAR

Sıkıntı verici:MUKASSİ

Sıkma, sıkarak bağlama:ŞET

Şişme, kabarma:AMASA

Şöhret, ün:NENG

Sorgu yargıcı:MÜSTANTİK

Soylular:ZADEGAN

Su yosunları:ÜSNİYE

Su:AB-MA

Sülük:ALAK

Sünnet etme:HİTAN

Şüpheci, kuruntulu kimse:MERAKİ

Şüphecilik:İNADİYE

Surat, yüz:RU

Süs:ZİVER

Taç:İKLİL

Taçlar:TİC

Tahtlar:ERAİK

Tarak:ŞANE

Taş:SENG

Taşları parçalamakta kullanılan büyük çekiç:MİTİN

Titreyiş, titreme:RAŞE

Toplama:İCMA

Tuğgeneral:MİRLİVA

Türkler:ETRAK

Tuz:NEMEK

Uğursuzluk:HUSUM

Uyurgezer:SAİFFİLMENAM

Uzaklık, ara:KAB

Üzengi:RİKAB

Üzerine yazı yazılmış kağıda veya mektup:RAKİME

Üzüm:İNEB

Üzüntü, kaygı:HEM

Vergi toplama:CİBAYET

Yakın, az aralıklı olan:KARİN

Yalan:ENİSAN

Yara:KARHA

Yara:ZAHM

Yardım:NASR

Yasaklayan, engel olan:NAHİ

Yemin etme:İLA

Yengeç Burcu:SERETAN

Yeni:CEDİT

Yiğitler, kahramanlar:ASÜD

Yılan:MAR

Yıldırım:BARİKA

Yıldız:SİTARE

Yıldızların belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösterir çizelge:ZAYİÇE

Yırtma:ÇAK

Yiyecek ve içecek şeyleri veren anlamında sözcük:RAZİK

Yumuşak:NERM

Yumuşaklık:NERM

Yuva:LANE

Yüzük gibi parmağa takılan mühür:HATEM

Yüzyıl:ASR

Zalimler, zulmedenler:ZALEME

Zaman:EYN-ADAR

Zarif giyinen kimse:TİRENDAZ

Zor:TENG

Zorluk, güçlük:USR
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
21B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Üst