Ünlü Filozofların Sözleri

Ömer
Yönetici
Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.
Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret.
Olgun insan yapabileceğini söyleyen ve söylediğini yapan insandır.
Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.
Tevazu ile konuşmayan bir kişi, zamanla bununla ilgili bütün kelimeleri de tamamıyla unutabilir.
Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğin önemli değildir.
Çok kişiyle konuş. Az kişiyle düşün. Tek başına karar al.
Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır.
İhtiyatlı insan nadiren hata işler.
Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir.
Eğer kusurların varsa, onlardan kurtulmaya çalışmalısın ve bundan korkmamalısın.
Yapılmış şeyler üzerinde konuşmak lüzumsuzdur, geçmiş şeyleri ayıplamak da manasızdır.
Bir insan sabahleyin doğru yolda ise, akşam saatlerinde de öyle kalacak ve bundan pişman olmayacaktır.
Doğaya göre bütün insanlar birdir, fakat pratikte birbirlerinden dehşetli ayrılık gösterirler.
KONFİÇYUS

İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun
Hayatta hiçbir şeyden korkmayın yalnız; her şeyi anlamaya çalışın.
MARIE CURIE

Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
Başkalarının doğrusuna sorgusuz inanmaktansa, Kendi denediğim yanlışımla baş başa kalırım.
Düşünüyorum öyleyse varım.
Sana ışık tutanlara sırtını dönersen, göreceğin tek şey, kendi karanlığındır.
DESCARTES

Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir.
Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.
İnsan olduğunuzu hatırlayın, geriye kalan her şeyi unutsanız da olur.
Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.
İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez.
ALBERT EINSTEIN

Hata değil, çare bulun.
Kalite, kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır.
Hayatın gerçek amacı bilgi değil eylemdir.
Hayatta hiç hata yapmamış birisi zaten hiçbir işe başlamamış demektir.
Herkes size karşıymış gibi göründüğünde uçağın rüzgârla değil, rüzgâra karşı havalandığını hatırlayın.
Düşünmek en zor iştir; pek az kişinin bu işe girişmesinin nedeni herhalde bu olsa gerek.
HENRY FORD

Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla geri dönmez.
İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdığı maskelerdir.
İyimser, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser ise kabuğun altında yine yara görür.
Kötü işler gömülse de yerin dibine, çıkar bir gün insanların gözü önüne.
Her dost dosdoğru dost olmuyor.
Aşk bir deliliktir.
Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikçisidir.
Ah! Bu kadar okudum, bu kadar öykü ya da destan duydum, aşkın yolu asla düz gitmiyor.
Cehennem boş. Bütün şeytanlar burada.
Daha iyi, iyinin düşmanıdır.
Geçmiş bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur.
İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.
Yeni bir ateş söndürür başkasının yaktığını, yeni bir acıyla hafifler eski bir ağrı.
Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir.
Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir.
Geçmiş bir dost için yakınmak yeni dertler edinmektir.
Herkese kulağını, ama çok azına sesini ver.
Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç.
İnsanlar göründükleri gibi olmalıdır. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi.
Pırlantaların en değerlisini içimde taşıyorum, o da vicdanımdır.
Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.
Nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz.
Bir iftira başka iftiraları doğurur.
Aslında hiç bir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır.
WILLIAM SHAKESPEARE

Okumayı hiçbir hazineye değişmem.
Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.
GIBBON

Gururu kırılmış bir insan ölmüşten beterdir.
Gerçek arkadaş sağlık gibidir. Değeri ancak o yok olunca anlaşılır.
İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar.
Kalem aklın dilidir.
Zamanın silemediği hiçbir anı, ölümün sona erdiremediği hiçbir acı yoktur.
Bütün acılara dayanılır, yeter ki ekmeğin olsun
CERVANTES

İnsanların yapabileceği en büyük fenalık kendisine olan güvenini kaybetmesidir.
RICHARD BERNEDICI

Geçmişin anılarıyla değil, geleceğimizin sorumluluklarıyla akıllanırız.
İnsanlar tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar.
Susmanın kudretine inanıyorum. Bu mevzu üzerinde saatlerce konuşabilirim.
Seni sessizken, sadece önemseyenler duyabilir.
Parayı kazanmadan harcamaya nasıl hakkımız yoksa mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.
Her şeyi düşünmek, çoğun her şeyi düzene sokmak demektir.
Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz.
Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer onları bulamazlarsa, kendileri yaparlar.
Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır.
Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler.
Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da akıllarını kullanır.
Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.
Aptallar, utanılacak bir şey yaptıkları zaman mazeret diye o işi her zaman yaptıklarını söylerler.
Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa bilin ki; o yol sizi bir yere ulaştırmaz.
Bazı zamanlar susmak, bazılarını aşağılamanın en iyi yoludur.
Bir kelime yeterlidir, gerisi laftır.
Çocuklarınıza ders vermek istiyorsanız (bu hiç de gerekli değil) kendinizi örnek gösterin. Ama sizin gibi olmaları için değil, sizin gibi olmamaları için.
Moda kadınlara benzer, onun da havası vardır.
Yapabilenler yapar; yapamayanlar yapmayı öğretir.
İnsanı olgunlaştıran yaşı değil, yaşadıklarıdır.
Aşk, insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir.
Birçok insanın korkak olmaya cesareti yoktur.
Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.
Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim.
Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.
Zekânın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.
Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim, çünkü gerçekler dünyanın en gülünç şakalarıdır.
Yalancının cezası; kimsenin kendine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır.
Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır.
BERNARD SHAW

İnsansal öz, tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir. Gerçekliği içersinde, bu, toplumsal ilişkilerin bütünüdür.
KARL MARX

Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.
Ortak tehlikeler, can düşmanı olanları bile birleştirir.
Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar.
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.
En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.
İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.
Kötü insanlar korkudan boyun eğerler, iyi insanlar ise yalnızca sevgiden
Herkesle dost olan kimsenin dostu değildir
Adalet önce devletten gelir.
Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.
Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, hâlbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; birçok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.
Umut, uyanık adamın rüyasıdır.
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
ARISTOTELES

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.
Kılıktan ziyade duyguda zarif olmalı.
Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır.
Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar.
Geleceği merak etme, nasıl olsa gelecek. Ama geçecek olanı iyi düşün, çünkü aklından silinmeyecek.
Musibetlerin iyi bir tarafı varsa o da bize, gerçek dostlarımızın kimler olduğunu öğretmesidir.
Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe.
Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.
Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır.
Hayat herkes için acı, çünkü benim boş yere dilediklerime sahip olmuş nice insanlar gördüm, onlar da mesut değil.
Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.
Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez.
Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, ne de ruh.
Bazen birinin yokluğuna o kadar alışırsın ki, başka birinin gelip o boşluğu doldurmasından korkarsın.
Uykunun yenemediği hiçbir acı yoktur.
İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince.
HONORE DE BALZAC

Düşün; Her şey üstüne üstüne geliyorsa eğer, belki de sen ters gidiyorsundur.
Çok şeyi var şimdi insanın, ama mutluluğu azaldı.
Kimi zaman insanı güçlü kılan, sevdiğinin gülümsemesidir.
Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır.
Hiçbir zaman doğru insan çıkmaz karşına. Ya zaman yanlıştır ya da insan.
Aslında benim ne istediğimi biliyor musun? Hepinizin canı cehenneme! Rahatlık, sakinlik istiyorum.
Olgunlaşmak, hiçbir şeye şaşırmamaktır.
Çocukları seven hayatı da sever.
Derin duygulara sahip insanların, acıları büyük olur.
Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.
İyi konuşmayı bilenler kısa ve öz konuşur, çok susar.
Evlenme, boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikâh sağlam kalmazdı.
Duvarı yıkmaya gücüm yetmiyorsa kendimi parçalayacak değilim elbette. Ama önümde duvar var diye boyun eğmeyi de kabullenemem Bir insanın görüşleri değişebilir, ama yüreği daima aynı kalır.
En yakın olduğunuz insanlara güvenmemek, can yakıcı bir durumdur.
İster tatlı, ister acı olsun, hatıra insana ıstırap verir.
İnsanların bazen neye güldüklerini anlamak güçtür.
Gerçekle yaşamaktansa hayal kurmalı. Hayal içinizi açar; gerçek hayat sıkıcıdır.
İnsanların saadet kadar felakete de ihtiyacı vardır.
Bazı insanlar, ev köpekleri gibi, yamandıkları kapıdan ayrılmazlar.
Hayata yeniden başlasaydım, saniyelerin nabzını tutardım.
Hayatımızda en yüce, en güçlü, en faydalı dayanağımız ana baba evinden kalan hatıralarımızdır.
İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur.
Kadını kalkındıran, onu uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan koruyarak hayata yeniden doğmasını sağlayan biricik kuvvet aşktır.
DOSTOYEVSKI

Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.
Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir.
Kendi içime dalıyorum ve içimde bir dünya buluyorum.
İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar.
Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.
İki ömrüm olsun isterdim; biri yaşamak, diğeri okumak için.
Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.
İnsanların ne kadar kötü olduklarını görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce çok şaşırıyorum.
Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.
İnsan bir şeyi sevmedikçe, onu anlamayı öğrenemez.
Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.
Mükemmel insanların aksayan tarafları daha çok göze batar.
Erkekler yaşlanır, kadınlar ise değişir.
Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir.
İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.
Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir.
Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır.
İnsan ancak anladığı şeyi duyar.
Çok zaman göğsümü parçalamak, beynimi dağıtmak istiyorum. Biz insanlar, birbirimiz için ne kadar az şey yapıyoruz.
Yaşamak, kendi kendini adam etmektir. Zekâ ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.
Asıl mucize kendine inanmaktır; sonrası hep olağan şeyler.
Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.
Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.
Samimi olmayı vaad edebilirim; tarafsız olmayı asla.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Kendi ışığına güvenen; başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz.
Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur.
Beni mahveden şey; bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır.
Kapalı gözler, ruhu seyretmenin en güzel şeklidir.
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.
Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır.
Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz.
Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık.
Ölüm bu; ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yutar.
Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz.
Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.
Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır.
Okumak gıdadır. Okuyan insanlık, bilen insanlıktır.
Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkûmdur.
Kalabalıklar her zaman tehlikelidir. İçinde ruhlarını ucuza satan alçaklar barındırır.
Hayatta kimseye güvenmeyeceksin demek saçmalıktır inan. Ama kime iki defa güveneceğini hesaplamalı insan.
En mükemmel adalet, insanın kendi vicdanıdır.
VICTOR HUGO

İyi kişilerin yüceliği, başka insanların ağzında değil, kendi vicdanlarındadır.
Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır.
İnsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin?
Birini terk etmeye karar verdiğinde; O kararın altında yatan tek gerçek, aslında senin çoktan
terkedilmiş olduğundur.
Hayatta unutamayacağın en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarındır.
İnsan sevdiğini olduğu gibi sever, olmasını istediği gibi değil.
Tarihin konusu, kavimlerin ve insanların hayatıdır.
Acı duyabiliyorsan, canlısın. Başkasının acısını duyabiliyorsan, insansın.
Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötüdür.
Savaş, mızraklı, trampetli bir bayram değildir. Onun manzarası kandır. Ölümdür.
Hırsları kökünden atmak mümkün değildir. Onları sadece asıl ülkülerine doğru yöneltmeğe çalışmalı.
Af dileyen, kendi kendini itham eder.
İnanç, hayatın kuvvetidir.
Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.
Bekleyebilen için her şey iyi sonuç verir.
Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor.
İnsanlık öyle bir elbisedir ki, herkese olmaz.
Bir insanı, bulunduğu mevki ile değil, göz koyduğu mevkiiyle ölçmelidir.
İnsan: dün, bugün ve yarının kavgasını ayırmaya çalışırken hayatını kaybeden zavallı bir yolcudur.
Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir.
Öyle davran ki, senin iraden kendini bir kanun koyucu gibi hissetsin. Öyle davran ki, bu davranış yanında insanlığı bir araç değil bir amaç olarak göresin. Öyle davran ki, senin iradenin bir kanun gibi genel geçerliliği olsun.
LEO NIKOLAEVİCH TOLSTOY

Elde edemeyeceğiniz şeylerden uzak durun, yoksa ruhunuz incinir.
Size kimin hükmettiğini öğrenmek istiyorsanız, kimi eleştirme izniniz olmadığını bulun.
Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.
Yetkili insanların haksız olduğu konularda haklı olmak çok tehlikelidir.
Kovanında mahir bir sanatkârı andıran arı, kovanının dışında alelâde bir sinektir.
Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma.
Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.
Kendi nefsine hâkim olan, dünyaya hükmedebilir.
Vatana sadakat ile hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.
Vahşiler hariç, bütün insanlar, kitapların hükmü altındadır.
Kendini akıllı sanan herkes aptaldır.
İnsan zekâ karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.
Ayrılık, tatmin edilmeyen aşkı arttırır.
Küçük insanların büyük gururları olur.
Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir.
Ya Rabbi ben düşmanlarımı yenmeğe kadirim. Sen beni dostlarımdan koru.
İnsanoğlu hiç de kötü olarak yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de.
Sincaptan ders alınmalıdır. Çünkü alt dala ulaşabilmek için üst dalı hedef alır.
Güzel kadın insanın gözüne, huyu güzel kadın ise ruhuna hitap eder.
Her zaman zevk, zevk olmaktan çıkar. Bir şeye düşkünlük hayvanlarda bile yoktur.
Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı duramaz.
Allaha ettiğim dua pek kısadır; Allah’ım düşmanlarımı gülünç duruma düşür.
Vatanımız, bütün asil ruhlar için en mukaddes bir yerdir.
FRANCOIS MARIE AROUET VOLTAIRE
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
29B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
28B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
87B
Üst