Kadının Sağlığı

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Kadın içtimaî hayatın olduğu kadar cinsî hayatın da en büyük
yükü ve sorumluluğunu taşıyan bir varlıktır. Bu itibarla cemi:)yetten ve bilhassa erkeklerden bu sorumluluğuna uygun haklar ve saygılar istemesi tabiîdir. Bununla beraber kendi bedenî ve ruhi varlığını en iyi koruyabilecek durumda olan, yine kadının kendisidir. Yeter ki kendi vücudu hakkında kâfi bilgiye sahip olsun.
Kadının bulûğdan itibaren geçirdiği aylık kanamalara hayız regl, period veya âdet isimleri verilir. Bu kanamalar 28 günde bir tekerrür eder. 3-6 gün sürer. Her hayız ilkah edilmemiş bir yumurtanın ölümü demektir. Her ay kadının vücudunda bir tek ilkaha elverişli bir şekilde olgunlaşır. Bu yumurtayı bir ay sağ, öteki ay ise sol yumurtalık verir. Her kadının hayız görme şek:)li kendisine göredir. Ve bir hastalık araya girmezse âdetten ke:)silme çağına kadar devam eder. Uyanık bir kadın hayızlarının başlangıç gün ve devamını kontrol altında bulundurur. En iyisi bunu bir yere yazar. Kadın hayız görme şeklinde zamanında ve müddetinde bir değişiklik müşahade ederse hekime görünmeli:)dir. Hayızın kesilmesi her şeyden evvel gebeliği hâtıra getirir. Kanamaların uzaması ve intizamım kaybetmesi, bilhassa orta yaşlarda, rahim urunu hâtıra getirmelidir. Daha ileri yaşlarda kanser şüphesi uyanır. Kanamanın azalması kadının vücudunda bir hastalık başladığına bilhassa kansızlığa bir alâmet olabilir.
Hayız devri normal ve sıhhatli bir kadını fazla rahatsız et:)mez. Buna rağmen hayız gören kadın yorgunluktan, ruhî heye:)canlardan kaçınmalıdır. Unutmamalıdır ki hayız kanı rahimden gelmektedir. Bu müddet zarfında rahim muhati gışası baştan başa bir yara saıthı halindedir. Bu itibarla mikropların kana ka:)rışmasına çok elverişlidir. Bu sebeple kadının temizliğe riayet edilmesinden ileri gelir. Çamaşırlar bu devrede her zamandan daha sık değiştirilmeli tenasül uzvunun dış kısmı ılık hafif an:)tiseptik sularla yıkanmalı, mihbel içine lavaj doğru değildir.
Gebelik devri de kadın hayatında bir çok özellikler taşıyan bir safhadır. Bu devrede ylanız rahimdeğil kadınınbütün bedenî
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst