Mihbel ve Rahim İltihabları

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
En sık görülen kadın hastalığıdır. Çocuklarda bile olabilir. Sebebi gıdasızlık, barsak parazitleri ve tür:)lü tahrişlerdir. Olgun kadınlarda hayız zamanlarında görülür. Bazı kadınlarda beyaz akıntı fazla rahatsızlık vermez. Ve hayız geçince kaybolur. Bazan da hayız esnasında üşütme, onani, cinsî temasın tahrişii, ve belsoğukluğu yüzünden baş gösterir. Beyaz akıntı:)nın seyri ve devamı muhteliftir. Bazan iltihab yalnız rahimdedir. Bazan da mihbel muhati gışası buna iştirak eder. Hastalığın se:)nelerce sürmesi mümkündür. Akıntı başlangıçta berraktır. Son:)raları bulanır. Geçtiği yerlerde yara açılır. Ve çok rahatsızlık veren bir kaşıntı yapar. Tenasül nahiyesinde ağırlık hissi olur. Hastalık zamanla kadının sinirlerini bozar. Hazım teşevvürleri baş gösterir. Hastalığın had devrinde istirahat lâzımdır. Temiz
lik şarttır. Mihbel şırıngasile sık sık lavaj yapmalıdır. Vücudu sıcak tutmalıdır. Yemekler baharlı olmalıdır. Belsoğukluğu var:)sa derhal tedavi edilmelidir.
Herkesin yetiştirebileceği kadar çocuk yapması arzu edilmeyen gebeliklerin önlenmesine denir. Bu tedbirler sadece gebe kalmaya mani olur, hiç bir suretle çocuk düşürmeyi amaç edinmez.
Tedbirler : her kadın 28 günde ancak 3-5 gün gebe kalabilir. Öteki günler kısırdır. Gebe kalınacak günler, hayzın birinci günün:)den sayılarak 12 -17 nci günleridir. Bu günlerde vücut ısısı yarım ile bir derecedir. îki yükselip ve bir düşüş gösterir. Düşüş günü yu:)murta sıçraman günüdür. Bundan başka mihlebin reakit prensip:)lerinin yaşayamayacağı hale getiren ilâçlar, yumurtlamayı gecik:)tiren hormon ve rahmin ağrısını tıkayan âletler kullanılır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst