İslam dininin gayesi nedir?

Fatihan Üye
İslam dinin amacı nedir?

İslam dininin gayesi Allah'ın getirdiği hükümlere ve prensiplere uyarak; ahlaken ve ruhen kemale ererek, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışarak, ölümden sonraki ebedi ahiret hayatında mutluluğa ulaştırmaktır. Kemale ermiş bir mü'min dünya hayatı, musibetler ve zorluklar ne kadar ağır olursa olsun, ruhen saadeti ve müsterihliği dünyada da tadabilir.

İslamın getirdiği hükümler her döneme cevap verecek niteliktedir. Bu hüküm ve prensipler her zaman geçerliliğini sürdürürek ve sonsuza kadar değişmeyecektir.

Dünya hayatı mümin olsun olmasın herkes için bir imtihan alanıdır. Allah insanları bazen mallarıyla, bazen sağlıklarıyla, bazen çocuklarıyla ve bazende değişik zorluk ve bolluklarla imtihan eder. İslamın emir ve yasaklarına sarılan biri, darlıkta da bollukta da rahatı bulabilir. Hakiki iman sahipleri yaptıkları amelleri sadece ahiret saadeti için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için yaparlar.

Yüce Rabbimiz insanları ve cinleri kendine ibadet etmeleri ve tanımaları için yaratmıştır. Bunun için öncelikli gayemiz görevimiz olan ibadetleri yerine getirmek ve Allah'ı hakkıyla tanımaktır. Allah'ı sevmenin yolu Marifetullah'tan yani onu tanımaktan geçtiğini unutmamamız gerekir. Allah'ı bilen, tanıyan; onu koşulsuz sever ve aynı zamanda ondan korkar.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst