Hz. Salih'in Hayatı

Ömer
Yönetici
Hazreti Salih Peygamber'in Hayatı
Semud kavmine gönderilen peygamber. Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından Sam'ın neslinden olup Hz. Adem'in 19. kuşaktan torunudur. Ad kavmi helak olduktan sonra felaketten kurtulanlardan Semud, Sam ile Hicaz arasındaki Hicr denilen yere yerleşti. Semud'un torunları Ad'ın helak olduğu yere gidip yerleştiler. Zamanla bolluğa kavuşup Ad kavmi gibi şımardılar. Taşlardan yaptıkları putlara taptılar. Hz. Salih işte bu diyarda doğup büyüdü. Küçük yaştan itibaren putlara tapmadı. Daha sonra Allah Hz. Salih'i kavmine peygamber olarak gönderdi.

Hz. Salih putlara tapan kavmini doğru yola davet etmesine rağmen halkı ona inanmamıştı ve bunun üzerine Allah Semud halkını büyük bir bela ile yıkıma uğrattı. Kur'an'da Kamer, Hud, Araf, İbrahim, Şuara ve Neml surelerinde Sebe halkının kıssası anlatılmaktadır. Sebe halkı pınarlar içinde yeşillik bir bölgede yaşıyor, dağlarda evler oyuyorlardı. Hz. Salih kavmine durmaksızın Allah'ın tek ve yüce bir varlık olduğunu anlatmasına rağmen kendisine çok az kişi inanmıştır. Halkı kendisiyle alay etmiş ve ona engel olmaya çalışmışlardır. Hatta şehirdeki dokuzlu bir çete plan yapmış, "gece evine baskın yapalım, sonra da ortadan kayboluşu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz diyelim" diyerek aralarında anlaşmışlardır. Ama Allah Salih Peygamberi korumuştur. Hz. Salih onları Ad kavmine benzeyen bir belanın kendi başlarına da geleceğine dair uyarmıştır. Bunun üzerine halkı ona "sen bizim gibi bir insansın, dediğin doğru ise o zaman bir mucize göster" demiştir. Allah Hz. Salih'e mucize olarak dişi bir deve vermiştir. Salih Peygamber onlara bir gün devenin su içeceğini, belli bir gün de halkın su içeceğini bildirmiş ve deveye göz kulak olmalarını istemiştir. Ancak halkı bu emre itaat etmeyerek deveyi bıçakla ayaklarından devirip parçalamışlar, sonra da "hani bizi tehdit ettiğin azap nerede" diyerek Salih Peygamber ile kendilerince alay etmişlerdir. Bunun üzerine Hz. Salih kavmine üç gün sonra büyük bir bela geleceğini bildirmiştir. Üç gün sonra ise Allah bir anda Sebe halkını yerle bir etmiştir.

Yapılan arkeolojik kazılarda Hicr halkının Kur'an'da geçen Sebe kavmi olduğuna dair birçok bulgu çıkmıştır. Zaten Hicr Suresi'nde de peygamberlerini yalanlayan Hicr halkından bahsedilmektedir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst