Hacet Namazı Duası ve Zikirleri

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Hacet (istek) Namazında Okunacak Dualar ve Zikirleri
482- Abdullah İbni Evfâ´dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Kimin Allah´dan bir dileği olursa, yahut insanoğullarmdan birinde görülecek bir ihtiyacı bulunursa, güzelce abdest alsın. Sonra iki rekât namaz kilsin. Sonra Aziz ve yüce olan Allah´a hamd etsin ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e salât getirsin. Sonra şöyle desin:

(Lâ ilahe illâllâhıt´l-Halîmu´l-kerîmu. Sübhânellâhi Rabbi´1-arşi-azîmi. Elhamdü lillâhi rabbi´I-âlenıin. Es´elüke mücibâti rahmetike ve azâime mağfiretike. Veiganîmete min külli birrin. Vesselâmete min külli ismin. Lâ tedâ´ li zenben illâ ğafertehû velâ hemmen illâ ferrectehû. Velâhâce-ten hiye leke ridan illâ kazeytehâ, ya erhame´r-râhimîn.)

"H;ılîni olan, Kerîm olan Allah´dan başka hiç bir İlâh yoktur. Büyük Arş´ın Rabbı olan Allah noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah´a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan iyi şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahdan selâmeti de Senden isterim.. Bağışlamadığın bir günah ve gi-dermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızâna uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! "[37]

Ben de derim ki, musîbet halinde yapılan keder duası ile duada bulunmak müstahabdır. Bu duâ da şudur:

(Allâhümme âtinâ fiddünya haseneten ve fi´1-ahirati haseneten ve kmâ azabennâr)

"Allah´ım! Bize hem dünyada, hem de âhirette iyilik ver. Ateş azabından da bizi koru." Nitekim Buhârî ve Müslim´in rivayetlerine dayanarak daha önce bildirmiştik.

483- Osman İbni Hanif´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre; anadan doğma kör bir adam Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e gelip dedi ki, bana afiyet vermesi için Allah Tealâ´ya duâ et. Peygamber byurdu: İstersen duâ ederim, istersen sabredersin; sabretmen senin için daha hayırlıdır. Adam, Allah´a duâ et dedi. Bunun üzerine Peygamber ona güzel bir şekilde abdest almasını ve şu duâ ile duâ etmesini emretti:

(Allâhümme innîes´elüke ve eteveccehü ileyke binebiyyike muhamme-din nebiyyi´r-rahmeti (Salallahu Aleyhi ve Selleme). Yâ muhanımedü in-nî teveccehtü bike ilâ rabbî fî hâcetî hâzihi litukdâ lî Allâhümme fese ffi´hu fiyye).

"Alah´ım Senden istiyorum ve Senin Rahmet peygamberin olan Mu-hammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Sana teveccüh ediyorum. Ya Muhammed! Ben seninle şu işimin olması için Rabbime teveccüh ettim. Allah´ım! Onu bana şefaatçi kıl."[38]Hacet (İstek)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst