En çok kullanılan deyimler

Ömer
Yönetici
En çok kullanılan deyimler, Günlük hayatımızda en çok kullandığımız deyimler nelerdir?

Her ne kadar dilimiz yozlaşsa, diğer dillerin etkisinde kalıp başkalaşımlar değiştirse de, günlük hayatta kullandığımız bir çok deyim halen kullanılmakta. Yeni nesillere ne kadar çok deyim ve atasözü aktarabilirsek kardır.

En çok söylenen deyimler

1. Abayı yakmak.
2. Abuk sabuk konuşmak.
3. Abur cubur
4. Acı çekmek
5. Acından ölmek
6. Acısını çıkarmak
7. Acığa çıkarılmak ( alınmak )
8. Açığı çıkmak
9. Alnı açık olmak
10. Açık gözlü
11. Açık seçik
12. Açıkta kalmak
13. Açık vermek
14. Aç karnına
15. Açlıktan nefesi kokmak
16. Açtı ağzını yumdu gözünü
17. Adam yerine koymak
18. Adam etmek
19. A’dan Z’ye
20. Adı çıkmak
21. Adı kalmak
22. Adım atmamak
23. Adım başına
24. Ağırdan almak
25. Ağır başlı
26. Ağırlığını koymak
27. Ağır söz
28. Ağız değiştirmek
29. Ağızlara sakız olmak
30. Ağız tadıyla
31. Ağlamaklı olmak
32. Ağza alınmayacak
33. Ağzı bozuk
34. Ağzı kulaklarına varmak
35. Ağzına bir şey koymamak
36. Ağzına geleni söylemek
37. Ağızlara layık
38. Ağzında bakla ıslanmamak
39. Ağzından baklayı çıkarmak
40. Ağzından çıkanı kulağı işitmemek
41. Ağzından girip burnundan çıkmak
42. Ağzından kaçırmak
43. Ağzından laf almak
44. Ağzından yel alsın
45. Ağzını açıp gözünü yummak
46. Ağzını aramak
47. Ağzını bıçak açmamak
48. Ağzını bozmak
49. Ağzını hayra aç
50. Ağzının payını vermek
51. Ağzı sulanmak
52. Ağzını topla
53. Ağzı süt kokmak
54. Ağzı var dili yok
55. Ağzı yanmak
56. Ahı gitmiş vahı kalmış
57. Ahım şahım bir şey değil
58. Akan sular durmak
59. Akıl etmek
60. Akıntıya kürek çekmek
61. Akla karayı seçmek
62. Aklı fikri
63. Aklı gözünde
64. Aklı kesmek
65. Aklına esmek
66. Aklına gelen başına gelmek
67. Aklına koymak
68. Aklından zoru olmak
69. Aklını başına almak
70. Aklını başından almak
71. Aklının köşesinden geçmemek
72. Aklını peynir ekmekle yemek
73. Aklı sıra
74. Alacağın olsun
75. Alan razı satan razı
76. Al birini vur ötekine
77. Aşçakgönüllülük
78. Aldırış etmemek
79. Alem yapmak
80. Alıcı gözüyle bakmak
81. Allah bağışlasın
82. Alnı açık yüzü ak
83. Alt etmek
84. Altında kalmamak
85. Altından girip üstünden çıkmak
86. Altından kalkmak
87. Altını çizmek
88. Altını üstüne getirmek
89. Altı üstü
90. Alttan almak
91. Alt tarafı
92. Ana baba günü
93. Anadan doğma
94. Ana kuzusu
95. Anası ağlamak
96. Anasından doğduğuna pişman etmek
97. Anasından emdiği süt burnundan gelmek
98. Anasının gözü
99. Anca beraber kanca beraber
100. Anladımsa Arap olayım
101. Apar topar
102. Arada kalmak
103. Araları açılmak
104. Aralarından su sızmamak
105. Arap saçına dönmek
106. Araya gitmek
107. Araya vermek
108. Ardı arkası kesilmemek
109. Arif olan anlar
110. Arka çıkmak
111. Armudun sapı üzümün çöpü var demek
112. Armut piş ağzıma düş
113. Aslı astarı olmamak
114. Astarı yüzünden pahalı olmak
115. Astığı astık kestiği kestik
116. Aşağıdan almak
117. Aşağı kurtarmaz
118. Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık
119. Aşağı yukarı
120. Ateşle oynamak
121. Ateş pahası
122. Ateş püskürmek
123. Avcunu yalamak
124. Ayağına kapanmak
125. Ayağına kara su inmek
126. Ayağını denk almak
127. Ayağının tozuyla
128. Ayak üstü
129. Ayda yılda bir
130. Ayıkla pirincin taşını
131. Ayıptır söylemesi
132. Az kalsın ( az daha )
133. Bacak kadar
134. Bağdaş kurmak
135. Balık kavağa çıkınca
136. Baltayı taşa vurmak
137. Bana göre hava hoş
138. Baston yutmuş gibi
139. Başa çıkmak
140. Başa kakmak
141. Baş edememek
142. Başı boş bırakmak
143. Başına buyruk
144. Başına iş açmak
145. Başına toplamak
146. Başından büyük işlere girişmek
147. Başından geçmek
148. Başından aşağıya kaynar sular dökülmek
149. Bşından savmak
150. Başını belaya sokmak
151. Başını dinlemek
152. Başını kaşımaya vakti olmamak
153. Başının çaresine bakmak
154. Başının etini yemek
155. Bşının taşlara vurmak
156. Başınız sağolsun
157. Baş kaldırmak
158. Baş sallamak
159. Baştan ayağa
160. Baştan savma
161. Baştan savmak
162. Baş üstinde yeri var
163. Baş üstüne
164. Battı balık yan gider
165. Belli başlı
166. Benden günah gitti
167. Bereket versin
168. Beyninden vurulmuşa dönmek
169. Bıçak kemiğe dayanmak
170. Bıyık altından gülmek
171. Biçilmiş kaftan
172. Bilgiçlik taslamak
173. Bir ayağı çukurda olmak
174. Bir bakıma
175. Bir bu eksikti
176. Bir çırpıda
177. Bir çuval inciri berbat etmek
178. Bir dediği iki olmamak
179. Bir deri bir kemik kalmak
180. Bir eli yağda bir eli balda
181. Bir solukta
182. Bir sürü
183. Bir taşla iki kuş vurmak
184. Bir yaşıma daha girdim
185. Boğazına durmak
186. Boğazına düşkün
187. Boğaz tokluğuna çalışmak
188. Boşa çıkmak
189. Boşa gitmek
190. Boşa koysam dolmaz, douya koysam almaz
191. Boşu boşuna
192. Boş vermek
193. Boy ölçüşmek
194. Boyunun ölçüsünü almak
195. Bozuntuya vermemek
196. Bugün yarın
197. Bu hamur daha çok su götürür
198. Buluttan nem kapmak
199. Bunda bir iş var
200. Bundan böyle
201. Bundan iyisi can sağlığı
202. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
203. Burnu bile kanamamak
204. Burnu havada olmak
205. Burnundan solumak
206. Burnunun dibinde
207. Burnunun dikine gitmek
208. Burun buruna gelmek
209. Burun kıvırmak
210. Can atmak
211. Cana yakın
212. Can çekişmek
213. Canı çekmek
214. Canı isterse
215. Canına kıymak
216. Canından bezmek
217. Canını dişine takmak
218. Canı sıkılmak
219. Can kulağıyla dinlemek
220. Canla başla
221. Can pahasına
222. Cirit atmak
223. Cümbür cemaat
224. Çantada keklik
225. Çarçur etmek
226. Çayı görmeden paçaları sıvamak
227. Çek arabanı
228. Çenesi durmamak
229. Çenesi düşük
230. Çıkar yol
231. Çıkmaza girmek
232. Çıt çıkarmamak
233. Çiçeği burnunda
234. Çok görmek
235. Çok olmak
236. Çorap söküğü gibi gitmek
237. Çorbada tuzu bulunmak
238. Daha neler
239. Damarına basmak
240. Damarına işlemiş
241. Damdan düşer gibi
242. Danışıklı döğüş
243. Dar gelirli
244. Darısı başına
245. Dayalı döşeli
246. Defterden silmek
247. Değirmenin suyu nereden geliyor
248. Değiş tokuş
249. Delik deşik
250. Deliksiz uyku
251. Demek ki
252. Deniz tutmak
253. Devede kulak
254. Dikiş tutturamamak
255. Dil dökemk
256. Dile kolay
257. Dilinden düşürmemek
258. Dilinin ucunda olmak
259. Dili tutulmak
260. Dillere destsan olmak
261. Dişe dokunur
262. Dişine göre
263. Dişini sıkmak
264. Dizini dövmek
265. Dolap çevirmek
266. Doyum olmamak
267. Dönüm noktası
268. Dört ayak üstüne düşmek
269. Dört dönmekü
270. Dört dörtlük
271. Dört elle sarılmak
272. Dört gözle beklemek
273. Durduğu yerde
274. Durup dururken
275. Dut yemiş bülbüle dönmek
276. Dün bir bugü iki
277. Dünden razı
278. Dünür gitmek
279. Dünyadan haberi olmamak
280. Dünya gözüyle
281. Dünyalar onun olmak
282. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak
283. Dünyanın öbür ucu
284. Dünyaya gelmek
285. Dünyaya getirmek
286. Dünyla yılılsa umrunda değil
287. Dünyayı toz pembe görmek
288. Düşe kalka
289. Düş kurmak
290. Düşünüp taşınmak
291. Edebiyat yapmak
292. Efendime söyleyeyim
293. Eğri büğrü
294. Eğri oturup doğru konuşalım
295. Ekmeği ile oynamak
296. Ekmeğine yağ sürmek
297. Ekmeğini taştan çıkarmak
298. Ekmek elden su gölden
299. Ekmek kapısı
300. Ekmek parası
301. Eksik olma
302. El atmak
303. El bebek gül bebek
304. Elde avuçta bir şey kalmamak
305. Elde etmek
306. El değmemiş
307. Elden çıkarmak
308. Elden düşme
309. Elden geçirmek
310. Elden ne gelir
311. Elinde olmamak
312. Ele geçirmek
313. El ele vermek
314. Ele vermek
315. Eli açık
316. Eli boş dönmek
317. Eli değmemek
318. Elinde kalmak
319. Elinden bir kaza çıkmak
320. Elinden bir şey gelmemek
321. Elinden geleni ardına komasın
322. Elinde olmak
323. Eline sağlık
324. Eline su dökememek
325. Elini çabuk tutmak
326. Eli varmamak
327. El kadar
328. Ek koymak
329. Eller yukarı
330. El üstünde tutmak
331. El yordamıyla
332. Eninde sonunda
333. Ense yapmak
334. Er geç
335. Es geçmek
336. Eski hamam eski tas
337. Eski köye yeni adetü
338. Eski püskü
339. Eski toprak
340. Eşek kadar olmak
341. Eşek şakası
342. Etekleri tutuşmak
343. Etekleri zil çalmak
344. Eti senin kemiği benim
345. Etrafında dört dönmek
346. Ettiği yanına kalmamak
347. Evdeki hesap çarşıya uymamak
348. Evirip çevirmek
349. Evlat edinmek
350. Faka basmak
351. Fellik fellik aramak
352. Fırsat kollamk
353. Fikir yürütmek
354. Fitne sokmak
355. Foysı meydana çıkmak
356. Geceyi gündüze katmak
357. Geçmiş olsun
358. Geçti Bor’un pazarı
359. Geleceği varsa göreceğide var
360. Gel gelelim
361. Gelip çattı
362. Gel keyfim gel
363. Göbek bağlamak
364. Göğsü kabarmak
365. Göğsünü gere gere
366. Göklere çıkarmak
367. Gökte ararken yerde bulmak
368. Gönlünü etmek
369. Gönül alamak
370. Göreyim seni
371. Görmemezlikten gelmek
372. Göz açıp kapayıncaya kadar
373. Göz açtırmamak
374. Göz alabildiğine
375. Göz alıcı
376. Göz almak
377. Gözardı etmek
378. Göz atmak
379. Göz aydına gitmek
380. Gözdağı vermek
381. Göz boyamak
382. Göz değmek
383. Gözden çıkarmak
384. Gözden düşmek
385. Gözden geçidrmek
386. Gözden kaçmak
387. Gözden kaybolmak
388. Gözde olmak
389. Göze batmak
390. Göze çarpmak
391. Göze görünmemek
392. Göz etmek
393. Göz gezdirmek
394. Göz göre göre
395. Göz göze gelmek
396. Göz gözü görmemek
397. Göz hakkı
398. Göz kamaştırmak
399. Göz kararı
400. Göz kırpmadan
401. Göz koymak
402. Göz kulak olmak
403. Gözleri dolmak
404. Gözleri faltaşı gibi açılmak
405. Gözleri kan çanağına dönmek
406. Gözlerine inanamamak
407. Gözlerinin içi gülmek
408. Gözleri yaşarmak
409. Gözleri yollarda kalmak
410. Gözü arkada kalmak
411. Gözü hiç bir şeyi görmemek
412. Gözü ısırmak
413. Gözü kalmak
414. Gözü kesmek
415. Gözü korkmak
416. Gözünden uyku akamak
417. Gözüne kestirmek
418. Gözüne uyku girmemek
419. Gözünü ayırmamak
420. Gözünü dört açmak
421. Gözünü kan bürümek
422. Gözünü kırpmadan
423. Gözünü korkutmak
424. Gözünün yaşına bakmamak
425. Gözü üzerinde olmak
426. Gözü yememek
427. Gözü yükseklerde olmak
428. Göz yummak
429. Günden güne
430. Güneş çarpmak
431. Gününü gün etmek
432. Güvendiği dağlarda kar yağmak
433. Güven kazanmak
434. Güven vermek
435. Ha bire
436. Haddine mi
437. Haddini bilmek
438. Haddi varsa
439. Hafif atlatmak
440. Hafife almak
441. Hah şöyle
442. Hak etmek
443. Hakkı geçmek
444. Hakkından gelmek
445. Hakkının vermek
446. Hakkının yemek
447. Hakkı olmak
448. Haklı çıkmak
449. Haksız yere
450. Halep oradaysa arşın burada
451. Hal hatır sormak
452. Hali vakti yerinde
453. Hamur işi
454. Hangi rüzgar attı
455. Hapı yutmak
456. Harfi harfine
457. Har vurup harman savurmak
458. Hasret gitmek
459. Hatırı sayılır
460. Hatır için
461. Havadan sudan konuşmak
462. Havanda su dövmek
463. Hava parası
464. Hayal meyal
465. Hayata atılmak
466. Hayatını kazanmak
467. Hayırdır inşallah
468. Hayır ola
469. Hazıra konmak
470. Helal olsun
471. Hem suçlu hem güçlü
472. Hem ziyaret hem ticaret
473. Her kafadan bir ses
474. Her ne kadar
475. Her şeye burnunu sokmak
476. Hesaba çekmek
477. Hesap sormak
478. Hesapta olmamak
479. Hesap vermek
480. Hevesi kursağında kalmak
481. Hızır gibi yetişmek
482. Hiç olmazsa
483. Hiç yoktan
484. Hodri meydan
485. Hor görmek
486. Hor kullanmak
487. Hoş bulduk
488. Hoşuna gitmek
489. Hüküm sürmek
490. Hüküm vermek
491. Ivır zıvır
492. İcabına bakmak
493. İç açmak
494. İçerde olmak
495. İçi bulanmak
496. İçi cız etmek
497. İç içe
498. İçi içine sığmamak
499. İçi kan ağlamak
500. İçinden çıkmak
501. İçinden gelmek
502. İçinde parmağı olmak
503. İçine atmak
504. İçine doğmak
505. İçine kapanmak
506. İçine kurt düşmek
507. İçine sinmemek
508. İçini dökmek
509. İçini kermirmek
510. İçi parçalanmak
511. İçi rahat etmek
512. İdare etmek
513. İğne atsan yere düşmez
514. İğneden ipliğe kadar
515. İğne ile kuyu kazmak
516. İki ayağını bir pabuca sokmak
517. İkide bir
518. İki eli kanda olsa
519. İki eli yakasında olmak
520. İki gözü iki çeşme
521. İkili oynamak
522. iki yüzlü
523. İleri geri konuşmak
524. İleri gitmek
525. İleri sürmek
526. İlmini almak
527. İnce eleyip sık dokumak
528. İncir çekirdeğini doldurmaz
529. İnsanlık hali
530. İnsan sarrafı
531. İpe un sermek
532. İpin ucunu kaçırmak
533. İple çekmek
534. İpucu vermek
535. İster istemez
536. İstifini bozmamak
537. İş başa düşmek
538. İş çığrından çıkmak
539. İşi başından aşkın olmak
540. İşi düşmek
541. İşi iş olmak
542. İş inada binmek
543. İşin alayında olmak
544. İşine gelmek
545. İşini bilmek
546. İş işten geçmek
547. İşi tıkırında olmak
548. İşi yokuşa sürmek
549. İşi yolunda olmak
550. İşler açılmak
551. İştahı açılmak
552. İyi gelmek
553. İyi gitmek
554. İyi ki
555. İyisi mi
556. Kabak başına patlamak
557. Kabak çıkmak
558. Kabak tadı vermek
559. Kabasını almak
560. Kabına sığmamak
561. Kabuğuna çekilmek
562. Kafadan atmak
563. Kafa kafaya vermek
564. Kafa almamak
565. Kafasına dank etmek
566. Kafasına koymak
567. Kafasına vura vura
568. Kafası şişmek
569. Kafa tutmak
570. Kafayı bulmak
571. Kafayı çekmek
572. Kağıt üzerinde kalmak
573. Kalbini kırmak
574. Kaldı ki
575. Kaldırım mühendisi
576. Kale almamak
577. Kan davası
578. Kan ter içinde kalmak
579. Kara cahil
580. Karadeniz’de gemilerin mi battı
581. Kara kara düşünmek
582. Karman çorman
583. Karnı zil çalmak
584. Karşı çıkmak
585. Kaşıkla verip kepçeyle almak
586. Kaşıkla verip sapıyla göz çıkarmak
587. Kaşla göz arasında
588. Kaş yapayım derken göz çıkarmak
589. ...Kazan ben kepçe
590. Kazdığı kuyuya kendi düşmek
591. Kazık atmak
592. Kazık yemek
593. Kazın ayağı öyle değil
594. Kelleyi koltuğa almak
595. Kemerini sıkmak
596. Kendinde olmamak
597. Kendine gelmek
598. Kendini vermek
599. Kırk yılda bir
600. Kısa kesmek
601. Kısır döngü
602. Kıtlıktan çıkmış gibi
603. Kim bilir
604. Kime niyet kime kısmet
605. Körü körüne
606. Köşeye sıkışmak
607. Köşeyi dönmek
608. Kulağına küpe olmak
609. Kulağını açmak
610. Kulak asmamak
611. Kulak kabartmak
612. Kulaktan dolma
613. Kuş uçurmamak
614. Kuyruğa girmek
615. Kül yutmamak
616. Küplere binmek
617. Laf aramızda
618. Lafı mı olur
619. Masrafa girmek
620. Maymun iştahlı
621. Mekik dokumak
622. Meteliğe kurşun atmak
623. Mızıkçılık etmek
624. Mola vermek
625. Muradına ermek
626. Mümkün mertebe
627. Nalları dikmek
628. Nazar değmek
629. Ne arıyor
630. Neden sonra
631. Ne de olsa
632. Nefes nefese
633. Ne hali varsa görsün
634. Ne münasebet
635. Ne olur
636. Ne olur ne olmaz
637. Ne pahasına olursa olsun
638. Nerede ise
639. Ne var ne yok
640. Not etmek
641. Not almak
642. Not tutmak
643. Numara yapmak
644. O gün bu gün
645. Oh olsun
646. Ok yaydan çıkmak
647. Oldu bittiye getirmek
648. Oldu olacak
649. Olmayacak duaya amin demek
650. Olur şey değil
651. Ona göre hava hoş
652. On parmağında on hüner ( marifet )
653. Ortada fol yok yumurata yok
654. Ortadan kaybolmak
655. O taraflı olmamak
656. Ödü patlamak
657. Ölçüp biçmek
658. Ölçüyü kaçırmak
659. Ölmek eşeğim ölme
660. Ölmek var dönmek yok
661. Ölümü göze almak
662. Ölüp ölüp dirilmek
663. Önüne gelen
664. Örtbas etmek
665. Özen göstermek
666. Özrü kabahatinden büyük
667. Özü sözü bir
668. Pabucu dama atılmak
669. Paçayı kurtarmak
670. Pahalıya mal olmak
671. Paldır küldür
672. Paniğe kapılmak
673. Para bozmak ( bozdurmak )
674. Paranın üstü
675. Paraya para dememek
676. Para yatırmak
677. Para yedirmek
678. Parmak kadar çocuk
679. Parmaklarını yemek
680. Peşine düşmek
681. Pılılı pırtıyı toplamak
682. Pire için yorgan yakmak
683. Pis pis gülmek
684. Pişmiş aşa su katmak
685. Posasını çıkarmak
686. Postu kurtarmak
687. Pusu kurmak
688. Pusuya düşmek
689. Püf noktası
690. Rast gelmek
691. Rayına girmek
692. Rekor kırmak
693. Saat tutmak
694. Sabrı taşmak
695. Saçma sapan
696. Sadede gelmek
697. Salt çoğunluk
698. Saman altından su yürütmek
699. Selam verdik borçku çıktık
700. Senin ki canda benimki patlıcan mı
701. Sıcağı sıcağına
702. Sıcak bakmak
703. Sil baştan
704. Sinek avlamak
705. Sizden iyi olmasın
706. Size ömür
707. Siz siz olun
708. Soğukkanlı
709. Sözü geçmek
710. Sözünde durmak
711. Sözünü geri almak
712. Söz vermek
713. Suya götürüp susuz getirmek
714. Suya sabuna dokunmamak
715. Sürüsüne bereket
716. Süt dökmüş kedi gibi
717. Şaha kalkmak
718. Şeytana uymak
719. Şifayı bulmak
720. Şöyle böyle
721. Taburcu olmak
722. Tadı damağında kalmak
723. Tadına bakmak
724. Tadına doyum olmamak
725. Tadında bırakmak
726. Tadını çıkarmak
727. Tadını kaçırmak
728. Taraf tutmak
729. Taş atmak
730. Taş çatlasa
731. Tatlıya bağlamak
732. Tekin değil
733. Temel atmak
734. Temize çekmek
735. Temize çıkmak
736. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş
737. Tepesinden kaynar su dökülmek
738. Tepe tepe kullan
739. Tereyağından kıl çeker gibi
740. Tıka basa doldurmak
741. Tıka basa yemek
742. Topu topu
743. Toz kondurmamak
744. Toz olmak
745. Tuhafına gitmek
746. Tur atmak
747. Turnayı gözünden vurmak
748. Turp gibi
749. Tuttuğunu koparmak
750. Tuzla buz olmak
751. Tükürdüğünü yalamak
752. Tüyleri diken diken olmak
753. Ucu bucağı olmamak
754. Ucuna ölüm yok ya
755. Ucu ucuna
756. Ucuz atlatmak
757. Uçan kuşa borcu olmak
758. Umurunda değil
759. Uzun uzadaıya
760. Üç aşağı baş yukarı
761. Üstü kapalı konuşmak
762. Üstünde durmak
763. Üstüne bir bardak su iç
764. Üstüne düşmek
765. Üstüne üstlük
766. Üstüne yok
767. Varıncaya kadar
768. Vay canına
769. Verilmiş sadakanız varmış
770. Vız gelmek
771. Yabana atmak
772. Yağma yok
773. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
774. Yaka paça
775. Yakayı ele vermek
776. Yan gelip yatmak
777. Yangından mal kaçırır gibi
778. Yanına bırakmamak
779. Yarım yamalak
780. Yarın öbür gün
781. Yarı yarıya
782. Yarı yolda bırakmak
783. Yas tutmak
784. Yatırım yapmak
785. Yazıklar olsun
786. Ye kürküm ye
787. Yerden yere vurmak
788. Yere bakan yürek yakan
789. Yerinde duramamak
790. Yerinde saymak
791. Yerinde yeller esmek
792. Yerin dibine geçmek
793. Yerine geçmek
794. Yerine getirmek
795. Yerini tutmak
796. Yerle bir etmek
797. Yeşil ışık yakmak
798. Yeter ki
799. Yılan hikayesi
800. Yoğurt çalmak
801. Yok canım
802. Yok devenin başı
803. Yok pahasına
804. Yola düşmek
805. Yola gelmek
806. Yolunu bulmak
807. Yol yakınken
808. Yuvarlak hesap
809. Yüksekten uçmak
810. Yüreği ağzına gelmek
811. Yüreğine su serpilmek
812. Yürürlüğe girmek
813. Yüz bulmak
814. Yüze yüze kuyruğuna gelmek
815. Yüz karası
816. Yüz kızartıcı
817. Yüzü kalmamak
818. Yüzüne gözüne bulaştırmak
819. Yüzüne karşı
820. Yüzüne vurmak
821. Yüzünü gören cennetlik
822. Yüzüstü bırakmak
823. Yüzü suyu hürmetine
824. Yüzü yok
825. Yüz vermek
826. Zerre kadar
827. Zevkten dört köşe olmak
828. Zeytinyağı gibi su üstüne çıkmak
829. Ziyade olsun
830. Zor bela
831. Zorun ne
832. Züğürt tesellisi
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst