Dalton Atom Teorisi Nedir?

deep Harbi Aktif Üye
19. yüzyılda John Dalton'un Royal Enstitüsü'nde yayınladığı teori. MÖ 400-500 yıllarında ilk kez Yunan filozofları Leucippus ve Demokrit, atom kavramını ortaya atmıştır. Filozoflara göre bu kavram sadece bir düşünceden ibarettir. John Dalton ise, sabit oranlar yasasını ve kütlelerin korunumu kullanarak atom teorisini geliştirmiştir.

Dalton teorisinin temelinde şu fikirler yer almaktadır:

. Atomlar içi boş kürelerdir.

. Bütün maddeler atomlardan oluşurlar.

. Bir elementteki bütün atomlar birbirinin aynıdır.

. Atomların yeniden düzenlenmesi ile kimyasal reaksiyon dediğimiz durum meydana gelir.

. Atomlar bölünemez ve yok edilemezler.

. Bileşikler, birleşen elementlerin atomlarından oluşur.

. Farklı elementlerin tamamen farklı atomları vardır.

Teorinin geçersiz maddeleri bulunmaktadır. Atomlar tamamen değil, %99,9 oranında boşluklu olan yapılardır. Atomların izotopları bulunduğu için, bir elementi oluşturan atomların hepsi aynı olmak zorunda değildir. Radyoaktif atomlar proton, nötron ve elektron saçarak daha küçük atomlara ayrışabilmektedirler. Bu durum atomun bölünemez olmadığının göstergesidir. Atom, Latince atomos (bölünemez) anlamına gelmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde henüz Yunan filozoflarının atom kelimesi ile ima ettikleri yapıya ulaşılamamıştır.

johndaltony.jpg

John Dalton, Cumberland Cockermouth yakınlarındaki Eaglesfield'de doğdu. En çok atom teorisi'ni savunması, kendi adı verilen atom modeli ve onuruna bazen Daltonizm de denen renk körlüğü hakkında yaptığı araştırmalarla tanınır.
 

Benzer Konular

M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst