Dalton ve Democritusun eğitim Durumları ve Öz geçmişi

  • Konuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
  • Görüntülenme 3.664
M
Misafir
Dalton ve Democritusun eğitim Durumları ve Öz geçmişi hakkında kısa bilgi ve aldıkları tepkiler

Democritus
Leukippos'un öğrencisi Democritus, (MÖ 460 - 370)lü yıllarda yaşamış ve Sokrates'den sonra ölmüş olmasına rağmen, "Sokrates öncesi doğa filozofları"ndan sayılır Hocasının ortaya attığı teoriyi büyük ölçüde geliştirerek ünlenmiştir Parmenides'in temsil ettiği tekçilik (monism) ile Empedokles'in çokçuluğu (pluralism) karşısındaki aracılık girişimleri sonucu, "Atom veya bölünmeyen öz" teorisi ile ünlenmiştir (Bazı kaynaklar Empedokles ve Anaksagoras'ı da "atomcular" sınıflandırmasının içine sokmaktadır Bu görüş isabetli bir tesbittir)
Varoluş ile ilgili çok kesin bir görüş ortaya koymuştur Evren'deki oluşuma, kesin bir zorunluluk egemendir Bütün olup bitenleri bir raslantı ile izâha çalışmak saçmalıktır "Yaratılmamış, yok olmayan, değişmeyen varlık, özdeksel atomdur Öz, maddeyi temsil eder ve onunla her nesne yapılabilir" şeklinde özetlenebilecek bir görüşle, materyalist doğa biliminin ilk temellerini atmıştır
Atomcular, sadece bir hacim, bir şekil ve belki de bir ağırlık içeren bölünmez en küçük birim olarak târif ettikleri atomun ve atomların hareket ettiği boşluğun (eter - ether - esir) ezelî, ebedî mevcudiyetini ortaya atmışlardır Bütün bu materyalist görüşlere rağmen, "tek gerçek, atomlar ve atomların hareketidir" prensibini, ruhun açıklanması aşamasında da tutarlı bir şekilde kullanmışlardır
Bilinçli bir materyalist yaklaşımla, algılama ve düşünmeyi, vücuttaki en ince, en hafif ve en düzgün ateş atomlarının hareketi olarak izâh eden Demokritos, kendisinden önceki düşünürlerin üzerinde durmadığı oranda, ahlâk (etik) ile de ilgilenmiştir

John Dalton
(Eaglesfield, Cumbria, 6 Eylül 1766 – Manchester, 27 Temmuz 1844) İngiliz kimyager ve fizikçi, Cumberland Cockermouth yakınlarındaki Eaglesfield'de doğdu En çok atom teorisi'ni savunması, kendi adı verilen atom modeli ve onuruna bazen Daltonizm de denen renk körlüğü hakkında yaptığı araştırmalarla tanınır
19 yüzyılın başlarında atom konusunda ilk bilimsel yaklaşımı yapan atomcudurOna göre atomlar içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzemektedir John Dalton, maddeleri çok küçük yapı taşlarının topluluğu halinde bulunduğu fikrini ileri sürdü

Dalton un atom teorisi olarak ortaya konulan temel özellikler şunlardır

- Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır
- Farklı cins atomlar farklı kütlelerdedir
- Atom katı, sert, içi dolu küre şeklindedir
- Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır
- Atomlar parçalanamaz

1790 yılları civarında hukuk veya tıp okumayı planlıyordu fakat ailesi tarafından destek göremeyince 1793 yılına kadar Kendal'da kalmak zorunda kaldı Daha sonra Manchester'a taşındı ve bilimsel bilgisinin çoğunu borçlu olduğu kör filozof John Gough sayesinde Manchester Akademisine matematik ve doğa felsefesi konularında öğretmen olarak atandı Kolejin York'a taşındığı 1803 senesine kadar da bu pozisyonda kaldı Daha sonra matematik ve kimya konularında özel ders vererek geçimini sağladı 1800'lü yıllarda Dalton, her elementin kendine özgü bir atomun varlığını gösterdi Ancak Dalton, atomların içi dolu ve bölünemez olduğu fikrindeydi John Dalton, 27 temmuz 1844 tarihinde İngiltere'nin Manchester şehrinde hayatını kaybetti
 

Benzer Konular

M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst