Çaldıran Savaşı

mahir Harbi Aktif Üye
Çaldıran Muharebesi
Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ve Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında, 23 Ağustos 1514'te Tebriz'e 100 kilometre uzaklıktaki Çaldıran Ovası'nda gerçekleşen savaş.

Savaşın Nedenleri
Yavuz Sultan Selim, babası Sultan İkinci Beyazid ve kardeşleri ile arasında geçen taht kavgalarından sonra 1512'de tahta çıktığı vakit, Osmanlı Devleti sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. Bu durumun en büyük sebebi Doğu'daki Şii-Safevi Devleti'nin varlığıydı. Huzurun sağlanması için Safevi Devleti'nin doğudaki etkisinin ortadan kalkması gerektiği ve böylece Türkistan yolunun Osmanlılara açılacağı düşünülmekteydi.

Yavuz Sultan Selim büyük bir orduyla Mart 1514'te Edirne'den yola çıktı. Yavuz Sultan Selim'in Anadolu'dan geçerken Safevi yanlısı oldukları gerekçesiyle 40 bin Alevi Türkmen'i öldürtmesi sonucunda Anadolu'da Celali Ayaklanmaları meydana geldi. Şah İsmail Komutasındaki Safevi Ordusu'yla Çaldıran Ovası'nda karşılaşan Yavuz Sultan Selim bir gün boyunca devam eden savaştan galip çıktı. Şah İsmail, savaş sırasında yaralnanınca ordusunu ve hazinesini bırakarak savaş alanından kaçtı.

Yavuz Sultan Selim'in en büyük amaçlarından biri de doğudaki tüm Türk-İslam devletlerinin tek bir devlet olarak birleştirmekti. Yavuz Sultan Selim, ordusu ile birlikte İran seferine çıktı. Osmanlı kuvvetleri 6 Eylül 1514'te Safevi Devleti'nin başkenti Tebriz'e girdi. Burada bulunan bir çok sanatçı ve ilim adamı İstanbul'a gönderildi. Yavuz Sultan Selim'in amacı burada kışı geçirip, bahar mevsiminde İran'ı fethetmekti. Ancak Bektaşi tarikatına bağlı yeniçeriler arasında vuku bulan huzursuzluk sebebiyle emelini gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Savaşın Sonuçları
Osmanlıların Çaldıran Zaferi neticesinde, Safevi hükümdarı Şah İsmail'in eskiden kazanmış olduğu itibar kaybolmuştu. İran Safevilerinin yenilgisiyle ilk defa Azerbaycan'a girildi. Osmanlılar'a doğunun yolları açıldı ve İranlılar doğu yolunda Osmanlılar'a tehlike olmaktan çıkmış oldu. Dulkadiroğullar'ını koruyan İran Ordusu'nun gücünü yitirmesi neticesinde, toprakları kolaylıkla ele geçirildi. Gürcistan'ın Osmanlılar'a itaati sağlandı. Çaldıran Savaşı'nda kazanılan zaferden sonra Bayburt ve Erzincan Osmanlı hakimiyetine geçti ve Kemah Kalesi ele geçirildi. Kazanılan Turnadağ Zaferi (12 Haziran 1515) ile Dulkadiroğlu Beyliği'ne son verildi. Mardin, Diyarbakır ve Bitlis Osmanlı himayesine girdi. Böylece Anadolu'da Türk Birliği sağlanmış oldu.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst