Malkoçoğulları

Ömer
Yönetici
Malkoçoğulları Hakkında Bilgi

Tarihi 14. yüzyıla kadar dayanan ünlü bir akıncı aile.

Bu ailenin konuşlandığı yer genellikle Silistre Sancağı idi. Hareket merkezi olarak Akkerman'ı kullanmışlardır. Osmanlıların Avrupa'ya düzenlediği seferlerde öncü olmuşlardır. Malkoç Mustafa Bey ailenin atasıdır. Birinci Beyazıd (Yıldırım) Mustafa Bey'i Şehzadesi Çelebi Süleyman'ın yerine Sivas valisi tayin etmiştir. Timur 1402'de Sivas şehrini kuşatınca 18 gün boyunca şehri savunmuş, daha sonra askerlerin ve kendisinin hayatına dokunmamak şartı ile kaleyi Timur'a vermeyi kabul etmişti. Timur bu anlaşmayı kabul etmiş gibi yapıp askerleri hendeklere doldurup, halka çok kötü davranmıştır. Malkoç Mustafa Bey'in oğlu olan Bali Bey zamanında Malkoçoğulları çok ünlü oldular. Arnavutluk, Dalmaçya ve Eflak'a düzenlediği başarılı akınlar ününü ve gücünü arttırmıştı. Fatih ve İkinci Beyazıd döneminde Boğdan Voyvodasına yaptığı akınlar sonunda Voyvoda Lehistan'a kaçtı. Bali Bey daha sonra 1498'de Lehistan'a saldırdı ve Baltık Denizine oldukça yakınlaştı, sonra Akkerman'a döndü. Aynı yıl Galiçya ve Poldolya'ya akınlar düzenledi. Bali Bey'e bu başarıları nedeniyle vezirlik verildi. Bali Bey'in iki oğlundan biri olan Ali Bey, Yavuz Sultan Selim'in çok yakın bir adamı idi ve Sultan Selim padişah olduktan sonra taht mücadelesini destekleyerek kardeşinin ortadan kaldırılmasına Ali Bey ve Bali Bey'in diğer oğlu Tur Ali Bey yardımcı olmuştu. Daha sonra Sultan Selim'in İran seferine katılan iki kardeş Çaldıran Savaşı sırasında 1514'de çarpışarak ölmüştür. Bunun üzerine Malkoçoğlu soyunu son akıncı beylerinden Malkoçoğlu Ali Paşa sürdürdü. Ali Çavuş adıyla da tanınıyordu ve Üçüncü Mehmed devrinin son akıncılarından idi. Ali Paşa Mısır Beylerbeyi iken 1603'de Yemişçi Hasan Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirildi. Bunun üzerine İstanbul'a geldi. Padişahın emri üzerine gittiği Macaristan seferinde Lala Mehmed Paşa'dan Belgrad'da serdarlığı aldı, ama beş gün sonra öldü (1604). Böylece son Malkoçoğlu da ölmüş oldu.

Bu yazı harbiforum.net için Büyük Osmanlı Tarihi 2. Cilt eserinden istifade ederek özel olarak yazılmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst