Bülbüller Sazda Güller Niyazda İlahi Sözleri

Ömer
Yönetici
Halvetî-Cerrâhî tarikatının şeyhi merhum Muzaffer Özak Hazretlerine ait olan bu güzel nutku Türk Tekke Musikisinin üstadı olan Sebilci Hüseyin Efendi Hüseyni makamında bestelemiştir. Allah bu iki güzel insandan ebeden razı olsun.

Bu nutku şerifin yaygın şekilde ilahi olarak okunan kısmı 3. 4. 5. ve sondan bir önceki kıtalardır. Allah bizi bu nutku şerifteki gibi şükür ehli eylesin. Her hal ve şartta Elhamdülillah diyebilen kullarının arasına ilhak etsin inşallah.

Bülbüller sazda güller niyazda ilahisi sözleri

Her sabah erken
Uyanıver sen
De gil gönülden
Elhamdülillah

Kuşlar zikirde
Derviş fikirde
Şâkir şükürde
Elhamdülillah

Bülbüller sazda
Güller niyâzda
Söyle namâzda
Elhamdülillah

Koşuşur herkes
Duyulur bir ses
Der ki her nefes
Elhamdülillah

Dilimde Kur'ân
Virdim her zamân
Tesbîhim her ân
Elhamdülillah

Kalbimde îmân
Gönlümde sultân
Elimde fermân
Elhamdülillah

Ellerim kârda
Gönlüm hep yârda
Bollukda darda
Elhamdülillah

Oldum Halvetî
Buldum devleti
Geçtim zulmeti
Elhamdülillah

Oldum Cerrâhî
Buldum Hak râhı
Feyz-i İlâhî
Elhamdülillah

Rahmete irdim
Dîdârı gördüm
Lezzeti duydum
Elhamdülillah

Cerrâhî'ye gel
Versin sana el
Hak yol budur bil
Elhamdülillah

Dergâha vardım
Yüzümü sürdüm
Cemâlin gördüm
Elhamdülillah

Dervîşler durmuş
Sâfâyı sürmüş
Dîdârı görmüş
Elhamdülillah

Haddimi bildim
Yolumu buldum
Pîrimi gördüm
Elhamdülillah

Âşık devrânda
Gönlü sultânda
Söyle her ânda
Elhamdülillah

Dergâh açıldı
Nurlar saçıldı
Hulle biçildi
Elhamdülillah

Yatma seherde
Uğrarsın derde
Söyle her yerde
Elhamdülillah

Aşkî zikreyler
Mevti fikreyler
Hakîkat söyler
Elhamdülillah

Muzaffer Özak - Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 388

Eserin bestekarının sesinden ilahi
https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com%2Fbulbullersazda-huseyni-sebilci
Beste: Sebilci Hüseyin Efendi
Güfte: Muzaffer Özak Hazretleri (Aşki)
Makam: Hüseyni
Nota:
bulbuller-sazda-guller-niyazda-nota.png
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
59B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst