Alp Dağları

Ömer
Yönetici
ALP DAĞLARI
Güney Avrupa'da uzanan, en gösterişli ve en yüksek sıra dağlar.Kuzey İtalya'da Cenova'nın kuzeyinde Apeninlerin sona ermesi ile Alp Dağları başlamış sayılır. Buradan güney-batıya doğru uzanan Alpler, az sonra sert bir büklüm yaparak batıya, kuzey batıya ve daha sonra kuzeye yönelir. Mont Blano dan (4810 metre) itibaren kuzeydoğu doğrultusunu tutar. Salaburg meridyeninden sonra doğuya doğru yavaş yavaş birbirinden ayrılır ve en kuzeyde doğuya doğru uzanan sıraların sonunda Karpatların başladığı yere kadar devam eder. Böylelikle, İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre ve Avusturya'nın müşterek dağları özelliğini taşımaktadırlar. Yükseklikleri 2000 ile 4,000 metre arasında Alp dağları, Afrika'nın kuzeyinden Asya'ya Çin'e kadar uzanan geniş bir çağlar silsilesinin, Avrupa'daki bir parçasını meydana getirir.

Alp Dağları, Doğu Alpleri ve Batı Alpleri olmak üzere iki bölüme ayrılır. En yüksek kısımları, Batı bölümünde bulunmaktadır.

Alpler, Orta Avrupa ve Akdeniz iklim alanını birbirinden ayırır ve Kuzey İtalya’yı sert kuzey rüzgârlarından korur. Bu bakımdan Alplerin kuzey etekleri Akdeniz ikliminin özelliklerini gösterir. Bu genel iklim özellikleri ve yayıldığı geniş alan dolayısıyla, değişik durumlar arz eder.

Alpler bölgesi, insanların daha tarih öncesi devirlerinden beri yerleştikleri alan olmuştur. Burada yaşayanlar arasında Latinler, Almanlar, Silâvlar'dan başka eski yerlilerin nesillerine de tesadüf edilir. Yerleşme alanları, daha çok etek ve yamaçlardadır
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst