Allah - Allah Nedir - Allah Ne Demek

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Allah Nedir?, Allah Ne Demek?
Allah, tek ve Bir olan Yaratıcımızın özel adıdır. Her şeyin Yaratıcısı ve sahibidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Eşi, çocuğu bulunmadığı gibi ortak ve benzeri olmayan tek İlah'tır. Kur'an'da yer alan İhlas Suresi'nde Allah'ın vasıfları şöyle belirtilmiştir:

"De ki: "O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir." (İhlas Suresi/1-4)

Allah, yarattığı varlıkların iyiliğini istemekte ve onları çok sevmektedir. Onlar için gökten su indirmekte, yerden yiyecekler çıkarmakta, ağaçlardan meyveler vermekte ve daha pek çok lütufta bulunmaktadır. Allah'ın nimetleri saymakla bitirilemez.

Allah, insanların kusurlarını affederek tövbede bulunanları bağışlayan, kaderi yaratandır. Canlı ve cansız tüm varlık aleminin Yaratıcısı ve tek ilahı olan Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Yüce Allah insanların bilmediklerini bilir, duymadıklarını duyar ve görmediklerini görür. Tüm varlık alemi Allah'a aittir. Tüm kainatı sadece 'Ol' diyerek yaratmıştır. Tüm zamanların ve mekanların üzerinde olan ve tüm zamanlara ve mekanlara hakim olan tek Varlıktır. Kudreti ve aklı sonsuzdur. Rahman ve Rahim'dir. Allah sadece belirli bir dine mensup olanların değil, tüm insanların ve tüm canlıların İlahı'dır.

Kainat üzerinde var olan canlı cansız her varlığı, sahip oldukları tüm özellikleriyle birlikte üstün akıl sahibi Allah yaratmıştır. Allah her şeyi hayranlık uyandırıcı bir düzen içinde var etmiştir. Kainattaki her cisim, yeryüzünde yaşayan milyarlarca canlı müthiş bir ahenk içinde varlıklarını sürdürürler. Doğadaki düzen hiçbir şekilde bozulmaz ve milyonlarca yıldır son derece istikrarlı bir şekilde devam eder.

Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini kavrayabilmek için evrendeki detaylara vicdan kullanarak bakmak yeterlidir. Bakterileri, kara ve deniz bitkilerini, sebzeleri, meyveleri, ağaçları, balıkları, böcekleri, kuşları, sürüngenleri, memelileri, kısacası tanıdığımız ya da tanımadığımız tüm canlıları Yüce Allah yaratmıştır. İleri teknoloji ürünü mikroskopların yardımıyla görülebilen mikroorganizmalardan dev ağaçlara kadar her canlı türü, kendilerini yaratmış olan Allah'ın varlığını ve birliğini gözler önüne serer. Her resmin kendi ressamını tanıtması gibi, canlı türleri de kendilerini yaratmış olan Allah'ı bize tanıtırlar. Yaşadığımız sürece karşımıza çıkan her canlı, Rabbimiz'in sonsuz kudretini, ilmini ve sanatını anlatan mesajlar taşır. Yerdeki kum tanesinden gökteki yıldızlara kadar tüm evren ve evren içindeki tüm canlılar Allah tarafından özel olarak ve hikmetle yaratılmışlardır. İnsan da dahil olmak üzere tüm canlılar doğumlarından ölümlerine kadar sürdürdükleri hayatı Allah'a borçludurlar. Canlılara hayat veren ve istediğinde de geri alan O'dur. Onları koruyan, besleyen ve hastalandıklarında da şifa veren yine O'dur.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
6
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst