Akşemseddin 'in Hayatı

Ömer
Yönetici
Akşemseddin, (1389-1460) 15. yüzyılın en büyük İslam alimlerinden biri. 1389'da Şam'da dünyaya gelen Akşemseddin, Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi ve Fatih Sultan Mehmed'in hocasıdır. İstanbul'un manevi fatihi olarak bilinmekle birlikte saç ve sakalının beyaz olması ve beyaz elbiseler giymesi sebebiyle Akşemseddin veya Akşeyh isimleriyle de anılır. Hazreti Ebu Bekir soyundan gelir.
aksemseddin.jpg
Büyük İslam alimi Akşemseddin, Medrese öğreniminden sonra seçkin alimler arasında yer aldı ve hikmet dolu kitaplar hazırladı. Tıp, astronomi, matematik ve biyoloji alanında döneminin önde gelen alimlerinden biri sayıldı. Osmanlı medreselerinde görev yaptığı yıllarda çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Asıl ününü Hacı Bayram Veli ile tanışmasından sonra kazandı. İlmi konulardaki başarısı tasavvuf konusunda da kendini gösterdikten sonra İkinci Murat kendisine Fatih Sultan Mehmed'in hocası olma görevini verdi. İstanbul'un fethedilmesinde Fatih'e birçok konuda yardım ederek büyük yararlar sağladı. Fatih Sultan tarafından da büyük sevgi ve saygı gören Akşemseddin, dünya malına önem vermemesiyle de bilinirdi. Türbesi Bolu'nun Göynük ilçesinde 1464 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırıldı.

Akşemseddin'in Eserleri: Risaletül-Nuriyye (Nur Risalesi), Def'ü Metain, Risale-i Zikrullah, Risale-i Şerh-i, Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli, Makamat-ı Evliya (Velilerin Makamları), Maddet-ül-Hayat (Hayat Maddesi), Nasihatname-i Akşemsettin (Akşemsettin Nasihat-namesi), Kitab-ül-Tıp (Tıp Kitabı), Hall-i Müşkülat (Güçlüklerin Halli). Türkçe olarak yazdığı Maddet-ül Hayat ve Arapça olarak kaleme aldığı Hall-i Müşkilat ve Risalet-ül-Nuriyye isimli tasavvuf kitapları da ünlü eserlerindendir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst