Ahmet Mithat Efendi'nin Hayatı

deep Harbi Aktif Üye
Ahmet Mithat Efendi, (1844-1912) Türk yazar. 1844'te İstanbul'da doğan yazar, 1871'de İstanbul'daki evinde bir küçük matbaa kurarak yazılarını kendisi yayınlamaya başladı. Daha sonra devlet memurluklarında yükseldi, o zamanki üniversitede tarih dersleri verdi. Bir yandan da Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarıyordu. 1872'da Namık Kemal ile tanıştı. Devir ve Bedir isimli iki gazete çıkardı. Bu gazeteler kapatılınca Dağarcık ve Kırkambar dergilerini yayınladı. Bu dergilerde çıkan yazılar nedeniyle Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik gibi yazarlarla birlikte Rodos'a sürgüne gönderildi. 3 yıl kaldığı Rodos'ta Medrese-i Süleymaniye isimli bir okul açıp ders verdi. Sultan Beşinci Murat'ın affıyla 1876'da İstanbul'a döndü. 1876'da İttihat Gazetesi'ni yayınlamaya başladı. Muhalif tutumunu yumuşatarak Sultan İkinci Abdülhamit Han'a yakınlaştı. Devletin resmi gazetesi Takvim-i Vakayi ve devletin basımevi olan Matbaa-i Amire'nin müdürlüğüne atandı. Mithat Paşa davasında Paşa'nın aleyhine tanıklık yaptı. 1878'de Osmanlı Sarayı'nın desteğiyle Tercüman-ı Hakikat gazetesini kurdu. 1888'de İsveç'te toplanan Müsteşrikler Kongresi'ne katıldı. 1895'te Meclis-i Umur-ı Sıhhiye ikinci reisi oldu. Aynı yıl Sabah gazetesinde yayınlanan "Dekadanlar" başlıklı yazısıyla Servet-i Fünun'u eleştirdi. Bununla birlikte sanat ve edebiyat çevrelerinin tepkisini çekti ve yazarlığı bırakmak zorunda kaldı. Emekliliği sırasında Darülfünun'da öğretmenlik yapıp Darüşşafaka'ya geçti. Öğretmenlik görevi esnasında burada hayatını kaybetti.
ahmet-mithat-efendi.jpg
Ahmet Mithat Efendi Eserleri: Letait-i Rivayat, Hasan Mellah, Denizci Hasan, Hüseyin Fellah, Eflatun Bey'le Rakım Efendi, Süleyman Musli, Henüz On Yedi Yaşında, Dürdane Hanım, Jön Türk, Yeniçeriler, Obur.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst