2012 Enflasyon Tahmini

#1
2012 Yılı Enflasyon Tahmini - Merkez bankası 2012 enflasyon tahmini - 2012 enflasyonu yüzde % kaç - 2012 Enflasyonu

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Merkez Bankası Konferans Salonunda "2012 Yılında Para ve Kur Politikası" konulu basın toplantısında, önümüzdeki dönemde fiyat istikrarına odaklanırken finansal istikrarı da gözetmeye devam edeceklerini belirterek, mevcut konjonktürde küresel ekonomiye dair belirsizliklerin yüksek seviyelerde seyretmesi ve risk iştahındaki aşırı oynaklık nedeniyle para politikasındaki esnek yapıyı korumaları gerektiğini söyledi.

Başçı, uyguladıkları faiz koridoru sisteminin, sermaye akımlarındaki dalgalanmaların döviz kuru ve ekonominin geneli üzerinde yarattığı olumsuz yansımaların yumuşatılmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Bu doğrultuda, küresel görünümdeki belirsizlik ve sermaye akımlarındaki oynaklık devam ettiği sürece faiz koridorunu aktif bir politika aracı olarak kullanmaya devam edeceğiz. Diğer bir ifadeyle, likidite miktarını ve gecelik piyasada oluşan faiz oranlarını iktisadi ve finansal gelişmelerin seyrine bağlı olarak gözden geçirmemiz söz konusu olabilecek. Bunun yanı sıra, bir haftalık repo ihaleleri, zorunlu karşılıklar ve diğer likidite araçlarını da fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik riskleri dengelemek amacıyla kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Enflasyon hedeflerini hükümetle birlikte nokta hedef olarak belirlediklerini anımsatan Başçı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son yıllarda yaşanan yapısal dönüşüm, geçmişte uzun yıllar yüksek enflasyonla yaşamanın getirdiği katılıklar, kalite artışından kaynaklanan ölçüm yanlışlıkları ve Avrupa Birliği’ne yakınsama süreci gibi nedenlerden dolayı, bu aşamada gelişmiş ülkelere kıyasla görece yüksek bir enflasyon oranının hedeflenmesini uygun buluyoruz. Bu çerçevede, 2012-2013 yılları için olduğu gibi 2014 yılı enflasyon hedefi de Orta Vadeli Program hazırlık sürecinde hükümet ile varılan mutabakata paralel olarak yüzde 5 olarak belirlendi."

Başçı, belirsizlik aralığının önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de her iki yönde 2 yüzdelik puan olarak korunacağını bildirerek, enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yıl sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda, bu sapmaya nelerin yol açtığının ve hedefe ulaşabilmek için almış oldukları ve alınması gereken önlemleri Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

Enflasyonun yıl sonunda belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda hükümete açık mektup yazacaklarını dile getiren Başçı, 2011 yılı enflasyonunun, hedefin belirgin üzerinde gerçekleşecek olması nedeniyle Ocak ayı sonunda hükümete açık mektup göndereceklerini söyledi.
Para politikasının temel iletişim araçları olarak Enflasyon Raporunu ve Para Politikası Kurulu duyurularını kullanmayı sürdüreceklerini belirten Başçı, şöyle devam etti:

"Para Politikası Kurulu, aylık olarak toplanmaya devam edecek. Toplantının hemen ardından para politikası kararı ve kısa gerekçesi, geçtiğimiz yıl olduğu internet sitemizde açıklanacak. Kurulun ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özetini ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde İngilizce çevirisiyle aynı anda internet sayfamızda yayımlayacağız. Enflasyon Raporu yılda dört defa yayımlanmaya devam edecek. Kamuoyu ile iletişimimizin daha etkili şekilde yapılabilmesi amacıyla, Raporun tanıtımını yılda iki defa Ankara’da, iki defa da İstanbul’da basın toplantılarıyla yapacağız.

Bunun yanı sıra, yılda iki kez yayımladığımız ’Finansal İstikrar Raporu’, para ve kur politikası çerçevesine ilişkin kamuoyuyla paylaştığımız duyurular, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Bakanlar Kurulu ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na yılda ikişer defa yaptığımız sunumlar, her ay enflasyon verilerinin açıklanmasını takip eden iş günü içinde yayımladığımız ’Aylık Fiyat Gelişmeleri’ raporu, banka ekonomistleriyle yaptığımız toplantılar önceki yıllarda olduğu gibi 2012’de de kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli rol oynayacak."
 
Son düzenleme moderatör tarafından:
Benzer konular Cevaplar Tarih
0
0
0
0
0
Top