19 Mayıs'ın Önemi

Ömer
Yönetici
19 Mayısın Önemi
1914'de başlayan Birinci Dünya Savaşı dört yıl sürdü. Savaş öncesi
Avrupa'nın belli başlı ülkeleri ikiye ayrıldı. Birbirleriyle savaştılar. Bu savaşta
bizimle birlikte onlar yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık.
Savaş sonunda Mondros Silah Bırakışması imzalandı.

Buna göre Fransızlar Adana ve Hatay'a; İngilizler Urfa, Mardin ve Merzifon'a;
İtalyanlar Antalya'ya yerleştiler. 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar İzmir’e girdi.
Böylece yurdumuz paylaşıldı. Ordularımız dağıtıldı, İstanbul Boğazı düşman
gemileri ile doldu.

Trablusgarp'da Birinci Dünya Savaşı'nda Anafartalar'da düşman güçlerini
yenen Mustafa Kemal bu kez yurdumuzu kurtarmak için Anadolu'ya
geçmeye karar verdi. 16 Mayıs günü İstanbul’dan Bandırma Vapuru'na bindi.
Bu yolculuğu General Hikmet Gerçekçi şöyle anlatıyor:

« Karargah üstlerinin hemen hepsini deniz tutmuştu. Kimse
kamarasından dışarı çıkamıyordu. Samsun'a az bir yolumuz kalmıştı.
Herhangi bir terslik çıkmazsa, çok değil yarın sabah orada olacağımızı
ümit ediyorduk, bu düşünceler içinde güvertede ellerimle küpeşte demirini
tuta tuta yürümeye çalışırken O'nun kamarasından çıktığını gördüm. Sert
bakışlarıyla ufka bir göz gezdirdikten sonra kaptan köşküne çıktılar.
Bandırma vapurunda hemen herkesi deniz tutmuştu, oysa Mustafa Kemal
dipdiriydi ve çok sağlıklıydı. Kıyı bir ana baba günü halini aldı. Gemimiz
demir atınca coşkun gösteriler yükseldi. Hemen ardından geminin etrafını
kayıklar aldı. Halkın bu coşkun gösterisini görünce boğazıma bir şey
tıkandı, gözlerim yaşardı. Vapur 19 Mayıs sabahı Samsun Limanına
yanaştı. Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun'da sevinç gösterileri ile karşılandı.»

Burada bir hafta kalan Mustafa Kemal Paşa, 27 Mayıs günü Havza'ya
geldi., Çalışmalarını burada da sürdürdü.

Mustafa Kemal, Amasya'da yayınladığı genelge ile ulusu, ülkenin
bütünlüğünü, bağımsızlığını kurtarmak için birlikte çalışmaya çağırdı.
İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın bu çalışmalarından hoşnut
değildi. Harbiye Bakanı Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul’a çağırdı.
Bunun üzerine M. Kemal Paşa padişaha telgraf çekerek askerlikten
çekildiğini bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bundan böyle çalışmalarına sade
bir yurttaş olarak devam etti. 4 Eylül günü Sivas’a gitti. Sivas
Kongresi'nde «Ya bağımsızlık, Ya ölüm»ilkesi kabul
edilerek yurt düşmandan kurtarılıncaya dek savaşmaya and içildi.

Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan sonra Ankara'ya geldi 23 Nisan 1920 günü
Büyük Millet Meclisi'ni topladı. Meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal
Paşa düzenli ordular kurdu.
Bu ordular düşmanlarla çarpışmaya başladı. Birinci İnönü, ikinci İnönü,
Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşı sonunda yurdumuz
düşmanlardan kurtarıldı.

19 Mayıs 1919 Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gündür.
Bugün aynı zamanda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızdır.
Spor beden eğitimidir. Spor bedeni geliştirir. Sağlıklı olmamızı sağlar.
Spor yapanlar hayatta daha başarılı olurlar. İyi bir sporcu sağlam bedenli,
becerikli ve başarılı bir insandır, içki, sigara kumar gibi alışkanlıkları
yoktur. Spor kötü alışkanlıkların edinilmesine fırsat vermez.

İlk, orta, lise ve dengi okullarımızda izci örgütleri vardır. İlk okullardaki bu
örgüte küçük izci denir, izcilik, öğrencileri yaşamın güçlüklerine alıştırır.
İzcilerin özel giysileri, çantaları, mataraları, ipleri ve çakıları vardır. Beden
eğitimi öğretmenleri izcilere yürüyüşler yaptırır. İzciler için yaz aylarında
ormanda, yaylada, göl ve deniz kıyısında izci kampları kurulur. Bu
kamplarda izciler yaşamın güçlüklerine alışırlar. 19 Mayıs'ta yurdumuzun
her yerinde izciler, öğrenciler ve gençler spor gösterileri yaparlar.

19 Mayıs; 1981 yılından başlayarak «Atatürk'ü Anma Günü» olarak da
kutlanmaya başlandı. Atatürk bir söyleşi sırasında:
«Ben 19 Mayıs'ta doğdum» demiştir..

19 Mayıs bir yandan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı öte yandan
ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Atatürk'ün doğum yıldönümü
olarak törenlerle kutlanır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
27B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
49B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
96B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
19B
Üst