Köklü Sayılara Ait Özellikler

Soru & Cevap bölümünde yer alan bu konu Misafir tarafından paylaşıldı.

 1. Misafir

  Misafir Guest

  Arkadaşlar ben Köklü sayılara Ait Özellikler başlıklı güzel bir sunum yapıcam en az 7 sayfalık ? Lütfen bana bulurmusunuz?
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 23 Nisan 2011
 2. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  KAREKÖKLÜ İFADELER

  n Î Z+ olmak üzere xn = a eşitliği sağlayan x değerine a’nın n’inci kuvvetten kökü denir ve x = Öa şeklinde gösterilir, n’inci kuvvetten kök a diye okunur.
  Örnekler:
  ·n = 2 için Öa : Karekök a,
  · n = 3 için Öa : Küpkök a,
  · n = 4 için Öa : Dördüncü kuvvetten kök a diye okunur
  Not:Hiçbir reel sayının çift kuvveti negatif olamayacağından, negatif bir sayının çift kuvvetten kökü reel sayı değildir.
  N Î Z+ olmak üzere Öa için a³0 olmalıdır.
  Örnekler
  · x4 = -16 ise x Ï R dir. Çünkü hiçbir x reel sayısının dördüncü kuvvetten kökü –16 olamaz.
  Ö-16 Ï R, Ö-7 Ï R fakat
  x3 = -8 ise x = Ö-8 Î R dir.
  Soru-1

  A = (Öx + Öx-3 )/(1 + Ö5-x ) ise A nın reel sayı olması için x’in alacağı tam sayı değerler kaç tanedir?
  Çözüm

  Öx-3 ve Ö5-x köklerinin kuvvetleri çift sayı olduğundan,
  x-3 ³ 0 ve Ö5-x ³ 0
  Þ x³3 ve 5³x
  Þ 3 £ x £ 5 tir. Buna göre x in alabileceği tamsayı değerleri 3,4 ve 5 olup üç tanedir.
  Köklü İfadenin Üslü Şekilde Yazılması
  Öa = am/n dir.

  Örnek:
  ·Ö8 = Ö23 = 23/4, Ö-2 = (-2)1/3 tür.
  Soru-2

  Ö2x = Ö(0,5)2x-1 ise x kaçtır?
  Çözüm

  Ö2x = Ö(0,5)2x-1 Þ 2x/3 = (1/2)(2x-1)/(2)
  Þ 2x/3 = (2-1)(2x-1)/(2)
  Þ 2x/3 = 2(-2x+1)/(2)
  Þ x/3 = (1 – 2x)/(2)
  Þ x = 8/3 dir.
  Köklü İfadenin Üssünün Alınması

  Tanımlı olduğu durumlarda,

  (Öa )m = Öam
  Örnekler:
  · (Ö-2 )4 = Ö(-2)4 = Ö16
  · (Ö2 )3 = Ö23 = Ö8 dir
  Kök İçindeki Bir İfadenin Kök Dışına Çıkarılması

  Kök içerisinde, üssü kökün kuvvetine eşit olan çarpanlar kök dışına çıkarılabilir.
  n Î Z+ olmak üzere,  a , n tek sayı
  Öan =
  ½a½ , n çift sayı  Kök Dışındaki Bir Çarpanın Kök İçine Yazılması

  N inci kuvvetten bir kökün dışında, çarpım halinde bulunan bir ifade n inci kuvveti alınarak kök içine yazılabilir.  a/c . Öb = Ö(an.b)/(cn)  Not: n çift sayı ise a/c > 0 olmalıdır.
  Örnekler:
  ·Ö2.Ö3/16 = Ö(3.25)/(16) = Ö6
  · x.y.Ö1/x2y2 = Öx3y3/x2y2 = Öxy
  · -1/3 . Ö27 = -Ö27/34 = -Ö1/3 tür.


  Bir Kökün Derecesini Genişletme Veya Sadeleştirme

  Bir köklü ifadede, kök kuvveti ve kökün içindeki ifadenin üssü, uygun bir sayı ile çarpılabilir veya bölünebilir.
  k Î Z+ olmak üzere  Öan = Öan.k = Öan/k  Örnekler:
  ·Ö32 = Ö25 = Ö2
  ·Ö3 = Ö32 = Ö9
  ·Ö-2 = -Ö2 = -Ö24 = -Ö16
  ·Ö(-2)6 = Ö26 = Ö26 = Ö2 dir.
  Soru-5

  x = Ö2 , y = Ö3 , ve z = Ö5
  sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
  Çözüm

  X, y ve z sayılarının yaklaşık değerini bilmek zor olduğundan, kök kuvvetleri eşitlenerek kök içindeki sayılar karşılaştırılabilir. Buna göre:
  x = Ö2 = Ö26 = Ö264
  y = Ö3 = Ö34 = Ö81
  z = Ö5 = Ö53 = Ö125 ve
  125>81>64 olduğundan z>y>x tir.
  Köklü İfadelerde Toplama-Çıkarma
  Köklü ifadelerde toplama veya çıkarma yapılabilmesi için, kök kuvvetleri eşit ve köklerin içindeki ifadeler de birbirinin aynısı olmalıdır.
  xÖa + y Öa – z Öa = (x+y-z)Öa gibi.
  Örnekler:
  ·Ö3 + Ö2 (köklerin içindeki sayılar farklı)
  ·Ö7 + Ö7 (köklerin kuvvetleri farklı)

  Köklü İfadelerde Çarpma-Bölme

  Köklü ifadelerde çarpma veya bölme yapılabilmesi için, köklerin kuvvetleri eşit olmalıdır.
  Tanımlı olduğu durumlarda:
  Öa . Öb = Öa.b
  Öa / Öb = Öa/b

  Not: Köklerin kuvvetleri farklı ise, kök kuvvetleri eşitlenerek çarpma veya bölme yapılabilir.
  Öa . Öb = Öam . Öbn = Öam.bn
  Öa / Öb = Öam / Öbn = Öam/bn (b¹0) dir.
  Örnek:
  · (Ö2 . Ö3) / (Ö5 ) = Ö(2.3)/(5) = Ö6/5 tir.

  Paydanın Rasyonel Yapılması (Paydanın Kökten kurtarılması)
  1-) n > m, b ¹ 0 olmak üzere, a/Öbm şeklindeki ifadelerde pay ve payda Öbn-m ile çarpılarak payda kökten kurtarılır.
  a / Öbm = (a / Öbm ) . (Öbn-m / Öbn-m) = (a . Öbn-m) / (b) dir.
  Örnekler

  · a/Öb = (a/Öb) . (Öb/Öb) = (aÖb)/(b)
  · 1/Ö32 = (1/Ö25) . (Ö22/Ö22) = Ö4/2
  · 1 / (Ö2.Ö3) = [1/(Ö2.Ö3)].[(Ö22.Ö3)/(Ö22.Ö3)] = (Ö4.Ö3)/(2.3) = (Ö4.Ö3)/(6)

  Örnek:
  · 1/(Ö5 – 2) = [1/(Ö5-2)].[(Ö5+2)/(Ö5+2)] = [Ö5 + 2] / [(Ö5)2 – 22] = Ö5 + 2
  · 2/(Ö5 + Ö3) = [2/(Ö5+Ö3)].[(Ö5-Ö3)/(Ö5-Ö3)] = [2(Ö5-Ö3)] / [(Ö5)2-(Ö3)2] = Ö5-Ö3

  Not:n Î Z+ olmak üzere, paydada Öa-Öb ifadesi varsa pay ve payda Öa+Öb ile,paydada Öa+Öb ifadesi varsa pay ve payda Öa-Öb ile çarpılır.