DEStan ve roman arasındakı farklar bı bakın

Edebiyat & Türkçe bölümünde yer alan bu konu TORRESCF tarafından paylaşıldı.

 1. TORRESCF

  TORRESCF Yeni Üye

  MASALLARIN ÖZELLİKLERİ

  1-Masallar anonimdir
  2-Çok sonraları yazıya geçmiştir.
  3-Masallar tekerlemelerle başlar, tekerlemelerle biter.
  4-Masallardaki olaylar olağanüstü ve hayal ürünüdür.
  5-Masalların kahramanları olağanüstü güçleri bulunan insanlarla cin,peri,dev,şeytanlar,cüceler gibi hayali varlıklardır.
  6-Masallarda insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insana ait özellikler verebilir.
  7-Masallarda yer-zaman kavramı genellikle belirsizdir.
  8-Masallar genellikle öğrenilen geçmiş zaman(miş'li) ve geniş zamanla anlatılırç
  9-Masallarda genellikle iyilik-kötülük adalet-haksızlık gibi temel çatışma vardır.Mutlaka iyiler galip gelir.
  10-Günümüzde yapma masalar vardır.
  11-Masallar didaktiktir.Çocuklara öğüt vermek amacıyla anlatılır.

  HALK HİKAYESİNİN ÖZELLİKLERİ

  1-Nazım nesir karışıktır.(en önemli özelliği)
  2-Halk hikayeleri destan döneminden sonra ortaya çıkmıştır.
  3-Olaylar ve kişiler hayatsal gerçeğe daha yakındır.
  4-Halk hikayeleri destanla roman arasındaki bir türdür.
  5-Halk hikayeleri aşıklar veya meddahlar tarafından anlatılır.
  6-Halk hikayelerinde açık ve kahramanlık işlenir.
  7-Halk hikayelerinde kahraman günlük hayatta ender rastlanan idalist kişilerdir.
  8-Halk hikayelerinde her türlü olay işlenebilir.Bu olaylarda olağanüstü özellikler azdır.
  9-Halk hikayelerinde mekan belirlidir ama zaman belirsizdir.

  DESTANIN ÖZELLİKLERİ

  1-Destanlar milletlerin bilinmeyen tarihi dönemlerde oluşur.
  2-Destanlar bir toplumu derinden etkiliyen gerçek bir olay yada kişilerden oluşur.
  3-Destanlarda zaman ve mekan çoğunlukla belirsizdir.
  4-Destanlar milli özellikler taşır.
  5-Destanlar genellikle manzume (şiir biçimi)şeklindedir.
  6-Destanların oluşumu uzun yıllar sürer.
  7-Destanların çoğu anonim (yazarı olmayan)dir.Yapma destanlarda vardır.

  Destan: Tarihi özellikler taşır,olağanüstü öğelere yer verilir. Anonimdir. Tarihten olaylara yer verir

  Roman: Olay kişi zaman ve mekanda oluşur.tasvirler vardır.kişiler gerçek hayattan alınmadır.Gerçek yaşamı yansıtmaya çalışır.Anlattığı olay, çevre ve kişiler, yaşamdan alınır