eğitimde birleştirilmiş sınıflar ve önemi

Üniversiteler bölümünde yer alan bu konu agent force tarafından paylaşıldı.

 1. agent force

  agent force Harbi Aktif Üye

  BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA EĞİTİM


  Birden fazla sınıfın bir grup meydana getirerek bir öğretmen tarafından aynı derslikte yetiştirilmesine birleştirilmiş sınıflarda öğretim denir.

  Birleştirilmiş sınıflarda öğretim iki nedenle uygulanır:

  Birincisi zorunluluktur. Bu zorunluluk öğretmen azlığı, derslik azlığı ve öğrenci azlığından kaynaklanmaktadır. Öğretmen azlığı sorunu ortadan kalkmıştır. Derslik sorunu ise 1990’lı yıllarda köylerde ortadan kalkmış (hem köylere okul yapılması hem de bu yıllarda hızlanan köyden kente göç nedeniyle) ancak kentlerde derslik sıkıntısı yaşanmaktadır. Birleştirilmiş sınıfı zorunlu kılan diğer neden de öğrenci azlığıdır. Örneğin değişik sınıflarda (1-5) 25 öğrencinin bulunduğu bir okula beş öğretmen atanması hiç de ekonomik değildir. Ekonomik olmamasının yanında, sanıldığının tersine, eğitimin niteliğini geliştirici bir özelliği de yoktur çünkü gruplar ortaya çıkmaz.

  İkinci neden ise birleştirilmiş sınıflarda yapılan eğitimin sağladığı yarardır. Birleştirilmiş sınıflarda farklı yaş ve öğrenme düzeyinde bulunan öğrenciler birbirinden öğrenirler. Bu bağlamda özellikle küçük olanlar büyüklerden çok şey öğrenirler. Bu durumu sosyal öğrenme kuramı açıklamaktadır. Kurama göre insanlar öğrenmelerinin önemli kısmını birbirini taklit ederek öğrenirler. Bu bağlamda küçükler büyüklerden kolayca öğrenmektedirler.

  Birleştirilmiş sınıfların öğrencilere sağladığı sadece sosyal öğrenme değildir. Çocukların kendi kendilerine çalışmayı öğrenmelerine, işbirliği ve dayanışmayı öğrenme ve öğrenme sürecinde daha aktif olmalarına da yol açar.

  Birleştirilmiş sınıfların sıkıntılı yanları da vardır. Bu sıkıntı büyük ölçüde öğretmenden kaynaklanır. Birleştirilmiş sınıf öğretmeni genellikle mesleğinin ilk yıllarını çalışan deneyimsiz öğretmenlerdir. Eğer bu öğretmenler iyi yetişmemişlerse, sorunlar daha da artacaktır. Çünkü bir derslikte öğretmenin karşısında beş sınıf bulunmakta ve öğretmen bunlarla günde altı ders saati içinde otuz ders (konu) işlemek zorundadır. Birleştirilmiş sınıflardaki genel başarısızlığın temelinde bu durum yatmaktadır.

  Tarihçe


  1930 yılında “Köy Mektepleri Müfredat Programı” çıkarıldı.

  1939 yılında toplanan I. Maarif Şûrasında “Köy İlkokulu Programı Projesi” hazırlanmış ve bu proje 1948 yılına kadar uygulanmıştır.

  1948 yılında, 1936 ilkokul programı ve köy okulları program projesi geliştirilerek 1948 ilkokul programı hazırlanıp uygulamaya konmuştur.

  1951-52 öğretim yılında 1948 programının özellikle birleştirilmiş sınıflı köy okullarındaki uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri saptamak ve birleştirilmiş sınıflar için program geliştirmek amacı ile ABD’den Kate Wolford çağrılmıştır. Wolford dört aylık bir inceleme sonunda köy okulları programını geliştirme konusunda MEB’na bir rapor sunmuştur.

  1952 yılında Wolford’un önerisi üzerine 25 öğretmen ABD’nin Florida Üniversitesi’ne gönderilmiştir. 1954 yılında dönen bu grup “Köy Deneme Okulları Program Taslağı”nı hazırladı.

  1968 programında; tek öğretmenli ve beş sınıflı okullarda öğretmenin, beş sınıf yerine iki grupla karşı karşıya kalmasını ve öğrencilerle daha çok meşgul olmasını sağlamıştır. Böylece 1,2,3. sınıflar A grubu ve 4,5. sınıf öğrencileri B grubu adı altında birleştirilmiştir. Yine programda Hayat Bilgisi, Tarım, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi konuları geniş üniteler biçiminde birleştirilmiştir. A grubu için Hayat Bilgisi dersinde I., 2., ve 3. yıl üniteleri, B grubu için Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde 4 ve 5. yıl üniteleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca ünitelerin işlenmesinde “dönüşümlülük” ilkesi kabul edilmiştir. Bunun sonucunda aşağıdaki programın uygulanacağı söylenebilir.

  Öğretim Yılı
  Hayat Bilgisi
  Fen-Sosyal Bilgiler
  2000-2001
  1. sınıf
  4. sınıf
  2001-2002
  2. sınıf
  5. sınıf
  2002-2003
  3. sınıf
  4. sınıf
  2003-2004
  1. sınıf
  5. sınıf
  2007-2008
  3. sınıf
  4. sınıf
  2008-2009
  1. sınıf
  5. sınıf
  2009-2010
  2. sınıf
  4. sınıf


  2000-2001 öğretim yılından itibaren birleştirilmiş sınıf programı kaldırılarak bütün okullarda aynı program uygulanmaya başlamıştır.

  2004-2005 BSÖ Durumu

  Öğretmen Sayısı
  Öğrenci Sayısı
  Kız
  Erkek
  Toplam
  2 sınıf birleşik
  11.062
  113.000
  125.343
  238.343
  3 sınıf birleşik
  8.007
  85.074
  92.932
  178.006
  4 sınıf birleşik
  1.065
  8.566
  9.628
  18.194
  5 sınıf birleşik
  7.771
  73.046
  79.790
  152.836
  Toplam
  27.685
  279.686
  307.693
  587.379
  Birleştirilmiş sınıflı okul sayısı
  16.379


  A Grubu: 1,2,3. sınıflar
  B Grubu: 4 ve 5. sınıflar

  1. Devre (Kademe): 1-5. sınıflar
  2. Devre (Kademe): 6-8. sınıflar