Edİp Ahmet

Edebiyat & Türkçe bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  1853’te İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmet Edip. Harabî mahlasıdır. Bazı şiirlerinde Edib mahlasını da kullanır. Bahriye Birlik katibi olan Harabi’nin yaşamı İstanbul ve Rumeli’de geçti. 17 yaşında Bektaşiliği seçti. Yaşamını yitirdiği 1917’ye kadar bu yolun sadık bir bendesi ve savaşçısı oldu. Tasavvuf ve tasavvuf ustalarının eserleriyle yakından ilgilendi. Hece ve aruzla yazdı. Divanında bu iki ölçünün kullanıldığı şiirler vardır.

  EY VAİZ SEN BİZE VA’Z EDEMEZSİN

  Ey vaiz sen bize va’z edemezsin
  Çünkü her bir ilmin deryasıyız biz
  Bizim yurdumuza hiç gidemezsin
  Hakikat Kaf’inin Anka’sıyız biz

  Haberdar olaydın şirri süphandan
  Feragat ederdin küfr-ü imandan
  Birşey anlamadın sen magzi Kur’an’dan
  Kur’an’ın esrar-ü manasıyız biz

  Biz tertip eyledik Kabe-kavseyn’i
  Kurbu ev ednada kurduk ayini
  Fehm eyleyemezsin sen o mabeyni
  Mirac’in Leyletel esrarıyız biz

  Tur’da biz Musa’yı irşad eyledik
  İsa’yı çarmıhtan azad eyledik
  Çıkardık göklere imdat eyledik
  Bunların sebebi ihyasıyız biz

  Kafü-nundan daha nişan yok iken
  Bu görüp bildiğin cihan yok iken
  Hakka sığınacak mekan yok iken
  Bizde gizlenmişti amasıyız biz

  İbrahim’e narı gülzar eyledik
  Tecri mintahtihel’enhar eyledik
  Yok iken Harâbi biz var eyledik
  Bu kevn ü mekanın hûdasıyız biz