Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Sebepleri

Ömer
Yönetici
Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Sebepleri Nedenleri
Uyuşturucu madde bağımlılığının sebeplerini üç grupta toplayabiliriz.

Uyuşturucu Maddenin Yapısal Özellikleri: Uyuşturucu maddelerin kimyasal yapıları gereği merkezi sinir sisteminin reseptör hücrelerine bağlanarak etki gösterirler ve bağımlılık yaratırlar. Dolayısıyla tedavi amacıyla verilen uyuşturucu nitelikteki ilaçların aşırı ve yanlış kullanılmasıyla da bağımlılık oluşmaktadır. Doktor tavsiyesi ve kontrölü dışında keyif almak veya sakinleşmek amacıyla uyuşturucu özelliğindeki ilaçların kullanılmasına kötüye kullanma adı verilir. Ağrı kesiciler dahil bir çok ilaç doktor tavsiyesi dışında kullanılmakta, bu durum direnç arttırımına(tolerans) ve bağımlılığa sebep olmaktadır.örneğin; kaza veya ameliyat neticesi kullanılan güçlü ağrı kesiciler kolaylıkla bağımlılık oluşturabilmektedir.

Kişisel Özellikler: Uyuşturucu madde bağımlılığı bilhassa gençler arasında hızla yayılmaktadır. Ergenlik dönemi sorunları arasında bocalayan gençler sorunlarının çözümünü uyuşturucularda aramaktadır. Grup arkadaşlarının basıncı, onlara uyum sağlama isteği, merak ve macera tutkusu, yasaklara karşı gelme isteği, sorumluluktan kaçma, başarısızlık ve güvensizlik gibi duygulardan kurtulma gibi nedenlerle kişiler uyuşturucu maddeleri denemektedir. "Nasıl olsa ben alışmam, bir defa denemekten ne çıkar, istediğim vakit bırakırım" gibi düşüncelerle kişiler uyuşturucu bağımlısı durumuna gelirler.

Çevresel Faktörler: Uyuşturucu madde bağımlılığında sosyal çevrenin önemli rolü vardır. Aile içerisindeki huzursuzluklar, aşırı kısıtlayıcı ve baskıcı tutumlar veya aşırı serbest davranılması, ailede uyşturu kullanan bireyler olması gibi sebepler kişileri uyşturucuya itebilir. Arkadaş gruplarının basıncı veya özendirmesi uyuşturucuya başlamakta etkendir. Bilhassa ergenlik döneminde grupların tesiri fazladır. uyuşturucu satıcılarının hedef kitlesi gençlerdir. Lise ve üniversite gençleri arasında uyuşturucu madde kullanımı yaygınlaştırarak büyük paralar kazanmaktadırlar. Bazı ülkelerde uyuşturucu kullanımına hoşgörüyle bakılmakta ve suç sayılmamaktadır. bu durum bağımlılığın yayılmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde uyuşturucu maddelerin üretimi, ithali, alımı, satımı, bulundurulması, alımına yardımcı olunması ve sahte reçeteyle alınması şuçtur ve ağır cezalar uygulanmaktadır. Kuvvetli ağrı kesiciler ve sakinleştirici ilaçlar da özel reçetelerle satılmakta saklık bakanlığı tarafından sıkı biçimde denetlenmektedir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
25B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
16B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst