Üveysiler

Hasan Şeref İlhan

Harbi Aktif Üye
İran'da, Safevi ve Avşar Türk İmparatorluk hanedanları arasında 7 yıldan az fazla saltanat süren Afgan hanedanıdır. Safeviler'in güçsüz devrini yakalayıp 1722'de imparatorluğun büyük bölümünü ellerine geçirmiş ve saltanat sürmeye başlamışlardır. İmparatorluğun kurucusu Mahmut Şah, 1708'den 1715'e kadar Kandehar emiri olan Mir Veys'in oğludur; hanedanın adı da Veys (Uveys)'ten gelmektedir. 1718'de ağabayisi Mir Abdulah'ı öldürerek Kandehar Emiri olan Mahmut, 1720'de Safaviler'den Kirman eyalettini almış, 22 kasım 1722'de de Isfahan'a girip imparatorluk tahtına oturmuştur. İran'ın bu kargaşalığından faydalanan Osmanlılar da, bu imparatorluğun zengin eyaletlerini almışlardı. Mahmut Şah ölünce, yerine amcasının oğlu Eşref Şah geçmiştir. Eşref Şah, Türk tarihinin sonuncu cihangiri, Nadir Han Avşar'a üç meydan savaşında üstüste bozulmuş, Isfahan'ı kaybetmiş, bu suretle Afganlar'ın tarihte İran'a ilk ve son egemenlikleri son bulmuştur.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst