Türkçe'nin Yanlış Kullanımı

Ekrem Harbici uye.
"Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. " M. KEMAL ATATÜRK

Ambulans -> cankurtaran
Trend -> gidiş, gidişat
Erozyon -> toprak kayması
Parlamento -> meclis
Parlamenter -> milletvekili
Kabine -> bakanlar kurulu
Medya -> basın-yayın
Dizayn -> tasarım
Kompanse -> telafi
Fast food -> aaa yemek
Servis -> hizmet
Filtre -> süzgeç
Mobil -> gezgin
Termik -> ısıl, ısı
Brifing -> bilgilendirme
Elektrifikasyon -> elektriklendirme
Miting -> toplanım
Radikal -> aşırı, müfrit
Politika -> siyaset
Kalifiye -> vasıflı, nitelikli
Center -> merkez
Shopping center -> alışveriş merkezi
Market -> bakkal, çarşı, pazar
Star -> yıldız
Süper -> ülken, üstün, koca, yüce
Şanlı -> bahtlı, bahtı açık
Sosyal -> toplumsal, içtimai
Sprey -> püskürtme, püskürtmeli,
Deterjan -> arıtmacı
Fuel oil -> yakıt yağ
Petrol -> neft, taşyağı, neft yağı
Sabotaj -> baltalama
Transfer -> aktarım
Defans -> savunma, müdafaa
Enternasyonel -> uluslararası, beynelmilel
Detay -> ayrıntı, teferruat
Pozisyon -> durum, konum
Reyting -> sıralama
Airlines -> havayolları
Datering -> ikram
Final -> son, son sınav
Alternatif -> seçenek, karşın

Legal -> yasal, kanuni
İlegal -> yasadışı, gayri kanuni
Oganize etmek -> düzenlemek, tertiplemek
Oganizasyon -> örgüt, düzen,
Komunikasyon -> iletişim, muhabere
Provokasyon -> kışkırtma
Deklarasyon -> beyanname
Ekonomi -> iktisat
Prestij -> itibar
Rezervasyon -> yer ayırtma
Resepsiyon -> kabul
Enformasyon -> bilgi
Tekstil -> dokuma, mensucat
Döküman -> belge
Konsensus -> fikir birliği, mutabakat
Komisyon -> yarkurul, encümen
Komisyoncu -> aracı
Ambargo -> yaptırım
Aktivite -> etkinlik, faaliyet
Sponsor -> destekçi
Sektör -> kesim
İzolasyon -> yalıtım
Agresif -> saldırgan, atılgan
Operasyon -> ameliye, işlem
Operatör Dr. -> cerrah
Bariyer -> engebe
Dekore etmek -> süslemek
Dekorasyon -> süsleme
Antik çağ -> eski çağ
Proses -> süreç
Aktif -> faal, etkin
Pasif -> edilgen
Galeri -> sergi, teşhir yeri
Spesiyal -> özel

 
Üst