Toprakların yok olmaması için neler yapılmalı?

deep Harbi Aktif Üye
Toprakların yok olmaması için neler yapılmalı, Türkiye de toprak erozyonu ve korunma yolları nelerdir

1-Torağın dış kuvvetlerin etkisiyle bulunduğu yerden aşındırılıp başka yerlere taşınıp yılması olayına ne denir?
Toprak erozyonu
2-Toprak Erozyonu doğal erozyon ve hızlandırılmış erozyon olarak ikiye ayrılır. Neden?
Doğal erozyon oluşan toprakların doğal kuvvetlerce aşındırılıp taşınmasıdır. Hızlandırılmış erozyon ise insanın etkisiyle su, Toprak ve bitki örtüsü arasındaki doğal dengenin bozulmasıyla oluşur.
3-Hızlandırılmış erozyonda etkili olan dış kuvvetleri ismini yazınız?
Yağışlar, akarsular, rüzgârlar
4-Su Erozyonu nedir?
Yağmurlardan sonra yüzeysel akışa geçen suların etkisi ile toprağın aşınması ve taşınması olayıdır.
5-Rüzgâr erozyonun etkili olduğu alanların özelliği nedir?
Rüzgâr Erozyonu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkilidir. Rüzgâr aşındırması bitki örtüsünün bulunmadığı kurak alanlar ile sığ ve alçak kumsallarda görülür. Aşınma sonucu Toprak verimsizleşir ve zamanla çölleşir. Bu alanlarda bitki örtüsü zayıftır.
6-Erozyonu oluşturan faktörleri yazınız?
Fiziki (doğal) faktörler: 1-Arazinin eğimi 2-Jeolojik yapı 3-İklim
Beşeri faktörler:1-İnsanların bitki örtüsünü tahrip etmesi 2-arazilerin yanlış kullanılması
7-Ülkemizde erozyonun yoğun ve şiddetli bir şekilde görülmesinin en önemli nedeni nedir?
Bitki örtüsünün tahribi
8-Ülkemizdeki toprakların fazla eğimli, engebeli ve yükseltisinin fazla olması Erozyonu nasıl etkiler?
Arttırıcı yönde etkide bulunur.
9-Erozyona neden olan yanlış arazi kullanımını açıklayınız?
Tarla açma ve yerleşme
Orman ve meralardan aşırı faydalanma
Ormanda hayvan otlatma
Orman yangınları
Sanayinin neden olduğu ormansızlaştırmalar
10-Sanayinin neden olduğu ormansızlaştırmalara ülkemizden örnek veriniz?
1951 yılında Artvin in Murgul ilçesinde kurulan bakır fabrikası, kısa sürede vadi içindeki ormanların yok olmasına neden olmuştur.
11-Tarım alanlarını erozyondan korumak için neler yapmalıyız?
Anız yakılması engellenmeli
Eğimli yerlerde tarım ürünleri nöbetleşe ekilmelidir.
Eğimli yamaçlarda teraslama yapılarak ekim yapılmalı
Modern tarım yöntemleri kullanılmalı
Eğimli araziler eş yükselti eğrilerine paralel sürülmelidir.
Rüzgâr erozyonuna karşı rüzgâr perdeleri veya koruyucu orman şeritleri yapılmalıdır.
Toprak reformu ve arazi birleştirme çalışmaları yapılmalıdır.
12-Erozyonun ülkemize verdiği en önemli zararları yazınız?
Verimli toprakların azalması
Barajların, göllerin, koy ve körfezlerin toprakla dolması
Verimli tarım alanlarının çoraklaşması
13-En çok Toprak taşıyan akarsularımız Fırat, Yeşilırmak ve Kızılırmak tır. Bu durumun nedenini yazınız?
Bu akarsuların havzalarında yer alan orman alanlarının tahrip edilmesidir.
14-Dalaman çayının çok az Toprak taşımasının nedeni nedir?
Akarsu havzası ormanlarla kaplı olduğundan
15-Erozyonun barajlarımıza verdiği zararı açıklayınız?
Erozyonla taşınan topraklar baraj göllerinde birikerek su toplama kapasitelerini azaltır. Barajların kullanım ömrü kısalır. Çubuk, Altınkaya, kartalkaya, Seyhan, Atatürk ve Keban barajlarında bu olumsuzluk görülebilmektedir.
16-Erozyondan korunmak için alınması gereken başlıca tedbirleri yazınız?
Bitki örtüsü korunmalı
Çıplak alanlar ağaçlandırılmalı
Eğimli arazilerde tarım ürünleri nöbetleşe ekilmeli
Topraklar eğim doğrultusunda değil, eğime dik sürülmeli
Nadas alanları azaltılmalıdır.
Rüzgârlara karşı koruyucu çitler yapılmalıdır.
Baraj göllerinin su toplama havzaları ağaçlandırılmalıdır.
Eğimli araziler teraslanmalıdır.
Ahır hayvancılığı geliştirilmelidir.
Çayır ve meralarda aşırı otlatma yapılmamalıdır.
Meraların mülkiyet ve yararlanma sorunları çözüme kavuşturulmalıdır.
Hayvancılık ıslah edilmeli, yem bitkisi tarımı geliştirilmelidir.
Erozyonla ilgili eğitimler verilmeli
Anız yakılmamalı
Orman köyleri birleştirilmeli
Akarsu yatakları ıslah edilmeli
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
22B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst