Sultan İkinci Ahmet - Sultan İkinci Ahmet Kimdir ? - Sultan İkinci Ahmet Hakkında

şeker Üye
Babası : Sultan İbrahim
Annesi : Hatice Muazzez Sultan
Doğduğu Tarih : 25 Şubat 1643
Padişah Olduğu Tarih : 22 Haziran 1691
Ölümü : 6 Şubat 1695
sultan ikinci ahmed.jpg
II. Ahmed, I. İbrahim’in 3. Oğludur ve Hatice Mu’azzez Haseki’den 1643 yılında dünyaya gelmiş olup, IV. Mehmed ve II. Süleyman’ın küçüğüdür. Köprülü’nün etkisiyle padişah olduğu ve Haziran 1691’de tahta oturduğu bilinmektedir.

Tahta çıktığında sadrazam Fâzıl Mustafa Paşa, II. Almanya seferi için Sofya’ya ulaşmak üzereydi. Burada Padişah’ın mührü ile samur kürkü aldı ve sefere devam etti. Baden markisi Ludwig’in kumandasındaki imparatorluk kuvvetleri ile Osmanlı kuvvetleri Salankamen’de bir araya geldi. Ancak bazı Osmanlı kurmaylarının Kırım ordusunu beklemeden serdarı taarruza erken başlamaya ikna etmeleri, hem Fâzıl Mustafa Paşa’nın şehid olmasını ve hem de ordunun mağlubiyetini netice verdi (Ağustos 1691). Saadet Giray Han’ın beceriksizliği ve Osmanlı kurmaylarının aceleciliği, hazır bir zaferi elden kaçırmıştı.

Köprülü-zâde’nin yerine vasıfsız bir devlet adamı olan Arabacı Hoca Kadı Ali Paşa sadrazam yapıldı ve Almanya cephesi serdarlığına da yaşlı vezirlerden Koca Halil Paşa getirildi. 1691’e kadar devam eden savaşta Almanlar bazı yenilgilere maruz kalınca, Türkçe’yi iyi bilen Kont Marsigli’yi sulh için gönderdiler ise de, anlaşma sağlanamadı.

Venedikliler de boş durmuyordu. Papalık ve Floransa’nın desteğiyle Girid’e kadar gelip Hanya’yı kuşattılarsa da, Ağustos 1692 yılında büyük kayıplarla çekilmek zorunda kaldılar. Bu arada sadrazam Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa’nın serdar-ı ekrem olarak sefere çıkması, Belgrad’ı kuşatan Alman kuvvetlerinin Cafer Paşa tarafından perişan edilmesi ve Kırım Hanı Selim Giray’ın Erdel’e girmesi, Osmanlı kuvvetlerini epeyce ümitlendirdi. Ancak haçlı kuvvetlerini arkasına alan Venediklilerin Eylül 1694’de Sakız Adasını teslim almaları İstanbul’u endişeye düşürdü. Bu sıkıntıya dayanamayan II. Ahmed, Sakız’ın geri alınışını göremeden Edirne’de Şubat 1695 yılında vefat etti. 52 yaşındaydı. Bizzat kendisinin yazdığı Kur’ân’ı ve hatıra defteri ile meşhur olan II. Ahmed, Arapça ve Farsça’ya mükemmel denecek kadar vâkıftı. Devlet meseleleri ile diğer iki ağabeyinden daha ilgiliydi.
Tek bir kadın efendisi bilinmektedir ki, Râbi‘a Haseki Sultân’dır ve Haseki Sultân diye anılmaktadır. Çocukları ise şunlardır: 1- Âsiye Sultân. 2- Hatice Sultân. 3- Âtika Sultân. 4-Şehzâde Selim. 5-Şehzâde Abdullah. 6-Şehzâde Sultân İbrahim Hân .
 
Son düzenleme moderatör tarafından:
Ömer
Yönetici
Sultan İkinci Ahmet'in Kronolojik Hayatı ve saltanatında yaşanan bazı olaylar

(1643-1695)

22.06.1691 - Sultan II. Süleyman’ın ölümü.
II. Ahmed’in Edirne’de padişah oluşu.
19.08.1691 - Salankemen muharebesi.
Avusturyalılara karşı yenilgi ve Fazıl Mustafa Paşa’nın şehadeti.
29.06.1691 - Avusturya seferi için hareket eden Fazıl Mustafa Paşa’nın Sofya’ya gelişi.
30.08.1691 - Avusturyalıların Lipova’yı kuşatmaları.
Kadı Ali Paşa’nın sadareti.
09.1691 - Avusturyalıların Varat Kalesi’ni kuşatmaları.
14.01.1692 - Tökeli İmre’nin, Sadrazamın daveti üzerine Edirne’ye gelişi.
27.03.1692 - Kadı Ali Paşa’nın azli, Hacı (Çalık) Ali Paşa’nın sadareti.
12.06.1692 - Varat Kalesi’nin düşmesi.
21.06.1692 - İngiltere ve Flemenk’in, Osmanlı-Avusturya savaşında barışı sağlamak için arabuluculuk teklifleri.
30.06.1692 - Sadrazam Hacı Ali Paşa’nın Belgrad Kalesi’ni onarmak amacıyla Edirne’den hareketi.
18.07.1692 - Venedik’lilerin Hanya kuşatması.
02.08.1692 - Veziriâzam Çalık Ali Paşa’nın Belgrad’a gelişi.
27.03.1693 - Çalık Ali Paşa’nın istifası.
Bozok’lu Bıyıklı Mustafa Paşa’nın sadareti.
07.06.1693 - Büyük İstanbul yangını.
07.07.1693 - Sadrazam ve Kırım Hanı Selim Giray arasında savaş kararı ile ilgili olarak yapılan toplantı.
12.09.1693 - Avusturyalıların Belgrad kuşatmasını kaldırmaları.
14.03.1694 - Bozoklu Mustafa Paşa’nın azli.
Sürmeli Ali Paşa’nın sadareti.
04.09.1694 - Osmanlı Ordusu ile Kırım Kuvvetleri’nin birlikte hareket ederek Petervaradin önüne gelmeleri.
12.09.1694 - Varadin Kuşatması.
09.1694 - Papalık, Malta ve Floransa gemileri ile Venedik Donanması’nın Sakız önlerine gelip, adaya asker çıkarmaları.
21.09.1694 - Sakız Adası’nın Venedik’lilere teslimi.
15.12.1694 - Petervaradin kuşatmasının kışın gelmesi sebebiyle kaldırılması.
Kırım Hanı’nın ülkesine sadrazam Ali Paşa’nın da Edirne’ye gelişi.
06.02.1695 - Sultan II. Ahmed’in ölümü.
Sultan II. Mustafa’nın padişah oluşu.
 
Üst