Sivas Kongresi

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Sivas Kongresi,
Sivas kongresinde alınan kararlar,
Sivas Kongresinin önemi,
Sivas Kongresi tarihi,


Toplanma Amacı: Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararları gerçekleştirmek amacıyla toplanmıştır. (4-11 Eylül 1919)

Kongrenin başlangıcında iki sorun yaşandı. Bunlar:

1.Başkanlık Sorunu: M. Kemal ile Rauf Bey arasında yaşandı. Sonuçta M. Kemal seçildi.
2.Manda Sorunu: Amerikan mandacılığı uzun süren tartışmalardan sonra pratik olarak reddedildi.

Sivas kongresinde alınan kararlar

-Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar kabul edildi.
-Manda meselesi tartışıldı ve kesinlikle reddedildi.
-Bütün milli cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi.
-Temsil Heyeti genişletildi, yetkileri artırıldı ve başkanlığına M. Kemal seçildi.
-Her türlü müdahale ve işgal karşısında ülkenin topluca savunulması kabul edildi.
-İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmasına karar verildi (Ankara’da da bu gazetenin yerini "Hâkimiyet-i Milliye" gazetesi almıştır).
-Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa atandı.

NOT: Sivas Temsil Heyeti, Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’yı atayarak yürütme gücünü kullanmış, hükümet gibi hareket etmiş.

Sivas Kongresinin önemi

- Ulusal güçler (milli cemiyetler) birleştirildi, ülke tek elden yönetildi.
- Her yönüyle milli bir kongredir.
- Bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımdır.
- Misak-ı Milli’nin temelleri kabul edildi.
- Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi gibi ihtilalci bir karakter taşır.
- Cumhuriyet idaresinin temelleri ortaya konuldu.

NOT: İtilaf Devletleri Erzurum ve Sivas Kongrelerine karşı önlem almamış, çünkü her iki kongreyi de ciddiye almamıştır.

NOT: M. Kemal kongreden sonra İstanbul Hükümeti ile her türlü ilişkiyi kesti. Bundan sonra Damat Ferit Paşa istifa etti ve yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti getirildi.

NOT: Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesi, Anadolu hareketinin İstanbul Hükümeti’ne karşı kazandığı ilk zaferdir.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst