Rüzgar enerjisi nasıl elde edilir

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Rüzgar Enerjisi nedir, Rüzgar Enerjisi nasıl üretilir

Yüzyıllardır dünyanın bir çok ülkesinde rüzgar enerjisinden rüzgar milleri yardımıyla su pompalama ve tane öğütme işlemlerinde yararlanılmıştır Rüzgar millerinin bugünkü modern karşılıkları elektrik üretmek için rüzgar enerjisini kullanan rüzgar türbünleridir Rüzgar türbünleri de rüzgâr milleri gibi enerjinin çoğunu yakalamak için bir kule üzerine monte edilir 30 m ya da daha fazla yükseklikteki kuleler, daha hızlı ve daha az türbülanslı rüzgâr sağlar Türbünler rüzgar enerjisini dönen kanatları ile yakalar Ekseriya bir rotor için bir şaft üzerine iki yada üç kanat monte edilir Bir kanat bir uçak kanadı gibi davranır Rüzgar estiği zaman aşağıdaki kanatın alt ucunda düşük basınçlı bir hava paketi oluşur Sonra düşük basınçlı hava paketi üst kanatı kendine doğru çeker, böylece rotorun dönmesi gerçekleşir Buna kaldırma denilir Kaldırma kuvveti, türbin kanatlarına önden çarpan rüzgâr

rüzgar enerjisi nasıl elde edilir
Kuvvetinden daha fazladır Buna sürüklenme denir Kaldırma ve sürüklenme birlikte rotorun bir pervane gibi dönmesine sebep olur Dönen şaft elektrik üretmek için bir jeneratörü döndürür Rüzgar türbünleri tek başına uygulamalar olarak kullanılır, ya da bir güç noktasına bağlıdır, veya bir fotovoltaik sistemle beraberdir Rüzgar enerjisinin kaynak kullanım ölçeği için, çok sayıda rüzgar türbünü bir rüzgar çiftliğini oluşturmak amacıyla birbirine yakın olarak inşa edilir

Rüzgar enerjisi; rüzgardaki enerjiyi elektrik üretimi, bataryaların şarj edilmesi, su pompalanması ya da tane öğütülmesi gibi pratik amaçlar için kullanır Rüzgar çiftliklerinde büyük, modern rüzgar türbünleri birlikte işletilerek elektrik üretilir

Rüzgar enerjisi; rüzgardaki enerjiyi elektrik üretimi, bataryaların şarj edilmesi, su pompalanması ya da tane öğütülmesi, gibi pratik amaçlar için kullanır Rüzgar çiftliklerinde büyük, modern rüzgar türbünleri birlikte işletilerek kullanılacak elektrik üretilir Küçük türbünler uzaktaki kasabaların elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılır Rüzgar türbünleri başlıca iki sınıfa ayrılır Yatay eksenli türbünler ve dikey eksenli türbünler Çoğu kırsal alanda olmak üzere eski biçimli rüzgar millerini hala görebiliriz Rüzgar türbünleri dünyada çok sayıda uygulamalar için kullanılır Tek bir evin elektriğini üretmek için küçük rüzgar türbünleri kullanılırken, güç gridine elektrik temin etmek için büyük çiftliklerde çok sayıda türbün kullanılır Son 20 yılda rüzgar enerjisi araştırmalarındaki ilerlemeler rüzgarın maliyetinin dramatik şekilde düşmesine yardım etmiştir Araştırmalar araştırma laboratuarlarında, üniversitelerde ve kullanıcı organizasyonları tarafından yürütülmüştür Rüzgar enerjisinin yakıt kaynağı rüzgardır Rüzgar kaynağının iyi anlaşılması bir rüzgar projesi için programının planlanmasında hayati bir adımdır Bir rüzgar enerji projesinin performansını tahmin etmek için o yerdeki rüzgarın detaylı bilgisi gereklidir Rüzgar enerjisi bir yeşil güç teknolojisi olarak düşünülür Çünkü çevreye etkisi en az durumdadır Rüzgar enerji santralleri kirlilik ya da sera gazı üretmezler Rüzgardan üretilen enerjinin maliyeti 20 yılda %85 düşmüştür Rüzgar enerji ekonomisini geliştirmek için halen birçok ülkede üretim teşvik kredisi kullanılmakdatır

Rüzgâr Enerjisi nasıl bir yerden gelir?
Tüm yenilenebilir enerji türleri (gelgit enerjisi ve jeotermal hariç) ve fosil yakıt enerjisi dahi sonuç olarak güneşten kaynaklanır Güneş yeryüzüne saatte 100000000000000 kW enerji gönderir Başka deyişle yeryüzü, 10 üzeri 18 watt kadar güç kazanır

Güneşten gelen enerjinin %1-2'si rüzgâr enerjisine dönüşür Bu, yeryüzündeki tüm bitkilerin biyolojik kütleye dönüştürdüğü enerjinin 50 - 100 katıdır
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Üst