Roman ve Hikaye Arasındaki Fark Nedir?

hektor__ Üye
Roman ve Hikaye Üzerine


Faiz Cebiroğlu / pedagog


Roman nedir? Hikaye nedir? Roman ile hikaye arasındaki fark ne? Bu sorulara yanıt vermek, bir zorunluluk olmuştur. Edebiyat dünyasında, biliniyor gibi görünen bir çok kavram, aslında bilinmiyor oldukları gerçeğidir. Bazen alfabeden başlamak, güzel. Başlıyorum.

Hikaye; kelime olarak, İtalyaca’dan, ’novella’ kelimesinden gelmiş, Türkçe olarak ta, ’yeni’ anl***** gelmektedir.
Hikayenin tanımı; az insanlardan oluşan, sınırlı bir periyodikte geçen, sınırlı bir çevrede cereyan eden, kısa bir kurgusal edebiyat anlatımıdır.
Hikayelerin, genellikle, ”sürpriz”, ama ”mantıksız” bir sonuçları yoktur.
Hikayelerin konusu, tipik olarak, tekyönlüdür. Kronolojik zaman dilimi, hızlı bir şekilde ilerler ve çok kısadır. Hem kişi sayısı, hem de”çevre”, sınırlıdır.

Roman; ’lingua romana’da.gelme ve ’halk dili anl***** gelmektedir.
Roman, geniş hacimli, en azından bir, ama genellikle birden fazla kişiyi ihtiva eden, uzun zaman dilimini içeren, bir uzun kurgusal edebiyat metinidir. Birey gelişimi üzerinedir.
Romandaki kişiler, genellikle aynı ve dar bir çevreden değil, değişik çevredendir.
Roman, temel bir merkez, ama bir çok eylem varyantını kapsıyor.
Bu tanımlar ışığında:
Bir: Hikaye, nicelik olarak, nispeten, kısadır.
İki: Roman, nicelik olarak, nispeten, uzundur.
Üç: Hikayede zaman hareketi, genellikle ileriye doğru yol alır.
Dört: Romanda zaman hareketi, ileri, geri ve zaman fırlaması vardır.
Beş: Hikayede kişi sayısı, nispeten, az.
Altı: Romanda kişi sayısı çok.
Yedi: Hikayede, yer, çevre, nispeten, az.
Sekiz: Romanda yer ve çevre, nispeten, çoktur
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Üst