Ribat Nedir

Ömer
Yönetici
İslam ülkelerinde kara ve deniz sınırlarında bulunan ve sınır karakolu özelliği taşıyan güçlü yapılar. Arapça bir kelime olan ribat, bağlamak, sağlamlaştırmak, sabretmek, kuvvet vermek anlamlarını taşır. Ribatların amacı Müslümanlıkta İslamiyeti yaymak ve Müslümanları düşman tehlikesinden korumaktı. Bulundukları yerin önemine göre çeşitli büyüklüklerde yapılmışlardır. Ribatlar, savunma duvarı ile çevrilmiş, odalar, ambarlar, ahırlar, gözleme ve işaret kuleleri, mescit, hamam ve diğer gerekli yerlerden oluşan sağlam yapılardı. Hz. Ömer'in halifeliğinde Ukbe bin Nafi tarafından ilk ribat kuruldu. Zaman içinde daha geniş alanlara yayıldı.

Ribatlarda bulunan evliya kişiler, İslamiyet'i yaymak için şevk ve heyecanı ayakta tutarak eğitim verdiler. Ribatlar, Müslüman zenginlerin yardımlarıyla devamlılığını sağladı. İslam devletlerinin sınırları genişledikçe ribatların askeri içeriği değişerek bir kervansaray ve han haline dönüştü. Ribatlarda oturan gazilerin yerlerini derviş, sufi ve veliler alarak kendi öğrencileriyle birlikte yaşadıkları tekkelere dönüştü.
 
Üst