Osmanlıda bayrak bölüğünün ismi nedir

LAL
Moderatör
Osmanlı'da bayrak bölüğünün adı nedir

Osmaniı askerî teşkilatı ile toprak hukukunu ilgilendiren müşterek bir terimdir. Tımar sisteminin tatbik edildiği zamanlarda tımarı tasarruf eden kişiye sipahî denir. Belli hizmetler karşılığı olarak tımarı tasarruf eden sipahîler, harp zamanlarında tımarlarının gelirine göre beslemek zorunda oldukları "cebelî"leri ile birlikte harbe iştirak etmek zorundaydılar. Bu esnada hem kendisinin hem de cebelilerinin bütün masraflarını karşılarlardı. Harbe iştirak etmeyenlerin tımarları ellerinden alınırdı. Kanunnâmelerde hangi sınıf sipahilerin harbe iştirak etmeyip başka vazifeleri yapacakları belirlenmiştir.

Sipahilik, I.Murad zamanında ihdas edildi. Sefere dâvet edildikleri zaman seraskerin bulunduğu yere geldiklerinde yoklama yapılırdı.
 
Üst