Merovenjler

Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye
Merovenj Hanedanı, Fransa'da Capet ve Karolenj hanedanlarından önce hüküm süren ilk krallık hanedanıdır. 428'den 751'e kadar 323 yıl iktidarda kaldılar. Son zamanlarını Karolenjler'den saray nazırlarının hükmü altında geçirdiler, sonunda krallık tacını da bu aileye devrettiler.

Frank olan bu hanedan, 496'da Hristiyanlığı kabul etti, Galya'yı hızla Frank'laştırdı. 507'ye kadar Soissons, o tarihten sonra Paris başkent oldu. Hanedanın kurucusu, Frank Kralı 1. Clodion'dur. Oğlu 1. Merovee bu hanedana adını verdi. Ondan sonra oğlu 1. Clovis, Frank Kralı oldular.

Fransa'nın gerçek kurucusu, Clovis'tir. Galya'yı bir Frank ülkesi haline getirdi, Batı Avrupa'da Romalılar'dan sonra ilk defa kuvvetli bir devlet yarattı.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst