Laborant nedir?

deep Harbi Aktif Üye
Laborant nedir, Laborant ne demek
Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.
Görevleri

- Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar - Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar - Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar - İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder - Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder - Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder ,bakımını yapar.

Kullanılan Alet ve Malzemeler

- Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon joje, baget) - Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı) - Kimyasal maddeler

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tıbbi laboratuar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

Çalışma Alanları ve İş bulma Olanakları

Tıbbi laboratuar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler. Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler ve Eğitime Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimi, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liseleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin “Laboratuar” bölümünde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çankaya Tarım Meslek Lisesi “Laborant” bölümünde de verilmektedir .Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerinin bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için İlköğretim okulu mezunu olmak, gerekmektedir. Başvurular arasında en yüksek diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
4
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
30B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
38B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
24B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst