Kimi dosta varır bend olur ilahisi sözleri

Kimi dosta varır bend olur sözleri

Kimi dosta varır bend olur
Kimi nefse uyar kahr olur gider

Kimi tevbe eder esfiyâ olur
Kimi inad eder eşkiya gider

Kimi gülistanda gonca gül olur
Kimi goncagüle har olur gider

Kimi Hakk’a bakar feyzi yâb olur
Kimi yüz çevirir taş olur gider

Kimi Hay’dan alır ehl-i hal olur
Kimi hayaldedir kal eder gider

Kimi Hakk aşıktır hem maşuk odur
Kimi Hakk değildir zay olur gider

Kimi Ahmed seni uzaktan tanır
Kimi yaklaşır da kör olur gider

Güfte: Hafız Ahmet Soyyiğit
Beste: Merhum Hafız Yahya Soyyiğit
Makam: Muhayyer Kürdi

 
Üst