Kevser Suresi Nuzul Sebebi

deep Harbi Aktif Üye
Kevser suresinin iniş sebebi, Kevser Suresi Nuzul Sebebi nedir

KEVSER SURESİ NÜZUL SEBEBİ

Hz. Peygambere s.a.v. verilen çok nimet (kevser) den bahsedidiği için sureye bu ad verilmiştir. Mekke'de " Adiyat " suresinden sonra nazil olmuştur. 3 Ayettir.

Hz. Peygamberin s.a.v. oğlu Kasım vefat edince, müşrikler ona, sonu nesil kesik manasında " ebter " dediler. Asb. Vail ve el-Velid b. Mugire gibi Kureyş ileri gelenleri, Hz. Peygamber s.a.v. için " bırakın onu, onun sonu kesiktir, ölürse adı unutulur gider..." demişlerdi. Onu çeşitli yönlerden ayıplamışlardı. İşte bu sure, bu şekilde düşünenlere bir cevap mahiyetindedir. Hz. Peygambderle s.a.v. alay eden o müşriklerin, çocukları kısa bir müddet sonra müslüman olmakla, babaları ile din ayrılığından dolayı bir bağlantıları kalmayacağından, onların sonu kesilmiştir. Hz. Peygamberin s.a.v. iki cihan efendiliği şerefi asla sona ermeyecektir. Maun suresinde dini yalanlayan kimselerin dört vasfı beyan edilmiş, bu surede ise Yüce Allah, bu kötü vasıflara karşı, iyi olan dört vasıfla elçisini teyid ve isbat etmiştir. Bunlarda: Yalancılık ve kizbe karşı isbat, insafsızlık ve pintiliğe karşı, ihsan ve pekçok hayırların verilmesi, gafletli namaz ve riyaya karşı samimi bir şekilde Rabbi için namaz kılmak, en ufak yardımı esirgemeye karşı kurban keserek fedakarlıkta bulunmak.
 
Üst