Kara Harp Okulu Hakkında Bilgi

Ömer
Yönetici
Kara Harp Okulu Hakkında Bilgi
kara harp okulu.jpg
Askeri eğitim veren ve esas olarak Türk Kara Kuvvetlerine subay yetiştirmek amacıyla kurulan okul. Kara Harp Okulu Ankara'dadır ve genellikle Harbiye olarak da isimlendirilir. Osmanlı Devleti zamanında teknoloji alanındaki ilerlemeler ve yapılan bilimsel çalışmalarla birlikte askeri alanda da pek çok yenilikler yapılmıştır. Bu gelişmeler ışığında Osmanlı Devleti 1826'da Yeniçeri Ocağını kaldırarak, o döneme kadar ordunun temeli olarak bilinen sisteme son vermiştir. Bunun ardından Osmanlı'da hemen yeni bir ordu kurulması için hazırlıklara başlanmıştır. Mühendishane-i Berri Hümayun; bu yeni ordunun subay ihtiyacını karşılamak ve topçu ve istihkam subayı yetiştirmek amacıyla Eyüp'te kurulmuştur. Onun ardından 1834 yılında İkinci Mahmud zamanında Mekteb-i Harbiye Sultan açılmıştır.

Kara Harp Okulu 1841'de ilk öğrencilerini mezun etmiştir ve 1845 yılında da eğitim süresi dört yıla çıkmıştır. Böylece Kara Harp Okulu bir yüksek okul haline gelmiştir. Edirne, Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat gibi merkezlerde de Harp okulları açılmasına rağmen, bu okullar kısa bir süre sonra kapatılarak eğitimlerine son vermişlerdir. 1908 yılına kadar Harbiye Mektebinde piyade ve süvariler yetiştirilmiştir. Daha sonra savaşların artması sonucu cephelere subay gönderebilmek amacıyla eğitim hızlandırılmıştır.

Ankara'daki Harp Okulu ise 1 Temmuz 1920'de Abidin Paşa Köşkü'nde kurulmuştur. Burada eğitim gören ilk öğrenciler aynı yıl kasım ayında mezun olmuşlardır. Atatürk de okul defterine "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ya İstiklal, ya Ölüm! andıyla yetişen ilk istiklal subaylarının ordu ve milletimize takdim ve tevdi olunduğunu görmekle bahtiyardır" sözlerini yazmıştır. Ankara'da 1936'da yeniden açılan Kara Harp Okulunda eğitim sırasıyla 1948'de üç yıl, 1963'te iki yıl, 1971'de üç yıl ve son olarak 1974'te dört yıl olarak belirlenmiştir.

Kara Harp Okulunda Makine, İnşaat, İşletme, Elektrik-Elektronik ve Sistem Mühendisliği (1991-1992'den itibaren) gibi bölümlerde de eğitim verilmektedir. Harp Okulları ile ilgili kanun 11 Mayıs 2000'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. 17 Mayıs 2000'de ise resmi gazetede yayımlanmış ve böylece yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile Kara Harp Okulu, yüksek eğitim kurumları arasında üniversitelerle birlikte sayılmaya başlanmıştır.

Bu yazı harbiforum.net için yazılmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst