Kafkasya Hakkında Bilgi

  • Konuyu başlatan LAL
  • Başlangıç tarihi
  • Görüntülenme 3.553
LAL
Moderatör
Kafkas Sıradağları'nın ikiye böldüğü kuzeyde Don ağzı, Maniç Çukurluğu ve Kuma ağzı hattından güneyde Aras Nehri ve Kars Platosu'na kadar uzanan dağlık bölge. Kafkasya, Rusya'nın güneyinde bulunan dağ silsilesi, kuzeyinde Kuban Ovası, batısında Karadeniz, doğusunda Hazar Denizi, güneyinde ise Türkiye ve İran'la çevrelenmiştir. Coğrafi olarak sıra dağlar, platolar, vadiler, ovalar, ırmaklar ve göllerin yer aldığı çeşitli yüzey şekillerine sahiptir.

Bu bölgeyi Kafkas Sıradağları ikiye böler. Batısında Karadeniz, doğusunda Hazar Denizi vardır. Kafkas Dağları yaklaşık olarak 1.440 kilometre uzunluğundadır ve Tamam Yarımadası'ndan başlayıp güneydoğuda Asperon Yarımadası'na doğru iki üç sıra halinde uzanırlar. Dağların en yüksek kısmı Orta Kafkasya bölgesindedir. Yüksekliği 5.633 metre olan Elbuz ve yüksekliği 5.047 metre olan Kazbek Dağı buradadır. Bu dağlar Kafkasya'nın Rusya'ya direnişinde son sığınakları teşkil etmiştir. Doğu Kafkaslar Hazar Denizi'ne doğru uzanır ve kıyı şeridine doğru da dağlar kademeli olarak alçalarak yok olur. Dağların yamaçları meşe, kestane, kayın, kızıl ağaç, çam, ıhlamur gibi ağaçlardan meydana gelen ormanlarla kaplıdır. Bu dağlarda kömür, kurşun, molibden, manganez gibi maden yatakları ve zengin yer altı kaynakları vardır.

Kafkasya'nın akarsuları, kaynaklarını Kafkas Dağları'ndan alır. Dağlardan gelen bu kısa boylu akarsular Kuban, Terek, Sulak ve Kura Nehirleri'yle birleşirler. Doğu Kafkasya'nın kuzeyindeki Terek ve Sulak nehirlerine rağmen buraları bozkırdır. Kafkasya'nın en büyük gölü Sevan Gölü'dür.

Kafkasya'da her zaman açık olan, iki önemli geçit vardır. Bunlardan biri deniz seviyesinden 2.379 metre yüksekte olan Darya Geçidi'dir. Vladi-kafkas'ı Tiflis'e bağlayan yoldur. Diğeri ise Hazar Denizi kıyısı boyunca uzanan Derbent Geçidi'dir. Bu geçidin genişliği 1,5 ile 30 kilometre arasında değişir. Bu geçitlerden başka bunlar kadar önemli olmayan birkaç geçit daha vardır: Bunlar Avar, Karayan, Sol ve Mamison Geçitleri'dir.

Kafkasya'da başlıca üç etnik grup dikkati çeker. Bunlar Kafkasya yerlileri, Hint-Avrupa kökenliler ve Türk asıllı halklardır. Kafkas yerlileri Çerkezler, Abhazalar, Lezgiler, Çeçenler ve Gürcüler'den oluşmaktadır. Hint-Avrupa kökenli olanlar Ermeniler, Osetler, Svanlar, Ruslar ve İranlılar ile bazı Avrupalı milletlerden oluşmaktadır. Bölgede ağırlıklı olarak yer alan Türk asıllı halklar ise Azeri, Avar, Kumuk, Karaçayır, Balkar, Nogay, Tatar, Kafkasya Türkmeni, Ahıska ve Kundur Türklerinden meydana gelmektedir.

Kuzey Kafkasya'da yaklaşık olarak 6 milyon insan yaşamaktadır. Kuzey Kafkasya'daki cumhuriyetlerde, genel resmi dil Rusça'dır. Rusça yanında, 20'den çok yerel resmi dil (ya da edebiyat dili) vardır.

kafkasya.png

Kafkasya Haritası - Kafkaslar diye tabir ettiğimiz bölgeleri gösteren haritadır.

Yazan - Eylül Elagöz (LAL)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst